Lapsettomien lauantai – tämä päivä on meidän!

Lapsettomien lauantaita vietetään jo 24. kerran äitienpäivää edeltävänä lauantaina.

Monelle tahattomasti lapsettomalle äitienpäivä on vuoden raskain päivä. Päivä muistuttaa siitä, mitä eniten toivoo mutta mitä ei itse ole saanut kokea. Niille, jotka ovat jääneet pysyvästi lapsettomiksi, suru saattaa myös nousta esiin uudestaan silloin kun oma ikäpolvi alkaa tulla isovanhemmiksi.

Valtaosa tahatonta lapsettomuutta kokeneista saa lopulta toivomansa lapsen, mutta lapsettomuuden kokemus voi jättää jälkensä pitkäksi aikaa, osalla se kulkee muistoina, tunnereaktioina ja konkreettisina menetyksinä mukana koko elämän ajan. Lapsettomuuskokemus vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja siihen, millaisena lapseton kokee äitiyden ja isyyden. Kauan toivottu äitienpäivän viettäminen voi herättää muistot ja tunteet uudelleen henkiin. Äitienpäivä on monelle katkeransuloinen päivä.

Lapsettomien lauantai antaa äänen ei-äideille ja ei-isille sekä niille vanhemmiksi tulleille, joiden elämää lapsettomuus on ravistellut. Vanhemmuus, äitiys ja isyys, ei ole itsestään selvää. Se ei ole sitä kenellekään, mutta tahatonta lapsettomuutta kokenut tietää ja tuntee sen erityisen hyvin. Lapsettomien lauantain viettämisen tarkoituksena ei ole suinkaan vähätellä äitienpäivän merkitystä eikä vähentää päivän synnyttämää iloa. Lapseton jos kuka tietää, kuinka merkittävä, onnellinen ja odotettu päivä äitienpäivä on.

Lapsettomien lauantaita viettämällä voimme yhdessä tehdä näkyväksi sitä, että kaikki eivät toiveistaan ja tahdostaan huolimatta tule äidiksi tai isäksi. Tehdään yhdessä näkyväksi myös se, että kukaan tahattomasti lapseton ei ole yksin.

Kertomalla omasta lapsettomuudestaan voi auttaa jotakuta toista. Kerrotaan, että olemme tässä yhdessä ja tukea on olemassa, kun siihen vain tarttuu.

Valoisaa Lapsettomien Lauantaita!

 

Johanna

kirjoittaja on Simpukan toiminnanjohtaja

Posted in: