Vertaistuki verkossa

 

Facebook-ryhmät

Simpukan Facebook-ryhmät ovat suljettuja, jolloin ryhmään kuuluminen näkyy kaikille, mutta keskustelut ainoastaan ryhmän jäsenille. Keskusteluryhmiin pääset mukaan, kun vastaat liittymispyynnön yhteydessä olevaan kysymykseen. Liitämme sinut vastauksesi jälkeen keskusteluun. Lyhyellä kirjoituksella itsestä ja omasta elämäntilanteesta varmistetaan, että liittymispyynnön lähettänyt henkilö todella haluaa mukaan verkkovertaisryhmään ja että hän on ryhmän kohderyhmää.

Suljettu Simpukka Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille lapsettomuutta kokeneille. Liity ryhmään täällä.

Lapselliset lapsettomat Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille lapsettomuutta kokeneille, jotka ovat tavalla tai toisella saaneet lapsen, sekundäärisesti lapsettomille tai ovat raskaana. Liity ryhmään täällä.

SYKE-verkoston Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille tahattomasti lapsettomille, joiden elämä jatkuu ilman lasta yksin tai kumppanin kanssa ja joiden kohdalla hedelmöityshoidot tai esimerkiksi adoptio ei ole enää ajankohtaista. Liity ryhmään täällä.

Helminauha-verkoston Facebook-ryhmä on tarkoitettu niille, jotka pohtivat lahjasukusoluhoitoja, ovat hoidoissa tai ovat jo saaneet lapsen lahjasoluhoitojen avulla. Liity ryhmään täällä.

Foorumi

Keskustelupalstat mahdollistavat vertaistuen saamisen sielläkin, missä muita tuen muotoja ei ole saatavilla. Simpukan keskustelufoorumilla voi osallistua keskusteluihin anonyymisti. Helminauha-keskusteluun tulee hakea jäsenyyttä erikseen, sillä keskustelualue on suljettu ja varattu vain niille, jotka pohtivat lahjasukusoluhoitoja, ovat hoidoissa tai ovat jo saaneet lapsen lahjasoluhoitojen avulla.

Vertaisvälitys

Vertaisvälitys on netti-ilmoitustaulu, jossa vertaiset ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen tarpeeseen tai tarjontaan omalla nimellä tai anonyymisti. Tuki on yksilöllistä ja vapaamuotoista. Vertainen ei ole koulutettu tukihenkilö, vaan samanlaisessa elämäntilanteessa oleva, jonka kanssa voi vaihdella ajatuksia ja kokemuksia. Vertaisvälitys sopii myös niille, joiden paikkakunnalla ei ole vertaistukiryhmää ja henkilöille, jotka kokevat ryhmätoiminnan itselleen vieraana. Vertaisvälityksen löydät TÄÄLTÄ.

Seuraa Simpukkaa somessa

Facebook: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Twitter: @SimpukkaRy
Instagram: simpukkary
SlideShare: www.slideshare.net/Simpukka
Helmiä-blogi

#lapsettomuus
#lapsitoive
#Simpukka
#SimpukkaParit
#lapsettomienlauantai

Simpukan keskusteluryhmien säännöt

Avoimuus ja yhdenvertaisuus: Ryhmän on tarkoitus toimia turvallisena paikkana, jossa voi saada ja antaa tukea tahattoman lapsettomuuden aikana. Kaikki ryhmän jäsenet voivat henkilökohtaisella profiilillaan osallistua yhdenvertaisina keskusteluun, ml. moderaattorit ja ylläpitäjät. Jokaisella on yhtäläinen oikeus sanoa sanottavansa toisia ryhmän jäseniä kunnioittavasti ja yleistä netikettiä noudattaen. Keskusteluryhmä on yhteisö, jossa on hyväksyvä ilmapiiri ja jossa kaikkien kokemusta kunnioitetaan. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi riitoja tai hauku muita keskustelijoita. Ylläpito puuttuu ja/tai poistaa keskusteluja, joissa arvostellaan ja loukataan ihmisiä esimerkiksi vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin tai esimerkiksi johonkin etniseen ryhmään kuulumisen johdosta. Lapsettomia ollaan eri syistä ja haasteet ovat erilaisia, joten keskusteluryhmässä ei vähätellä keskustelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia. Simpukan keskusteluryhmät ovat syrjinnästä vapaita.

Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja: Ryhmän keskusteluista ei puhuta ryhmän ulkopuolella, eikä julkaisuja saa jakaa ryhmän ulkopuolelle. Tällainen toiminta johtaa ryhmästä poistamiseen. Ryhmässä on kunnioitettava myös yksityisyyttä. Tämä on huomioitava esimerkiksi oman puolison asioista puhuttaessa. Terveydenhuollon ja klinikoiden henkilöstöä ei tule mainita nimeltä.

Markkinointikielto: Ryhmässä ei tule mainostaa omia tuotteita, palveluita tai esimerkiksi jotain uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Jokainen voi omakohtaiseen kokemukseen perustuen suositella ryhmän viitekehykseen sopivia laillisia tavaroita, tuotteita ja palveluja, mikäli suosittelusta ei koidu hänelle henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

Laillisuus: Ryhmän jäseniä velvoittaa Suomen laki. Esimerkiksi ryhmässä ei saa myydä tai lahjoittaa lääkkeitä. Yksityisen henkilön suorittama lääkkeiden myynti ja edelleen välittäminen on Suomen lain mukaan laitonta. Jäseniä velvoittavat myös tekijänoikeudet.

Ylläpito: Ryhmää ylläpitää Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. Ylläpitoa suorittavat yhdistyksen henkilöstö ja yhdistyksen antamalla mandaatilla vapaaehtoiset verkkovertaiset. Kunkin Facebook-ryhmän ylläpitäjät voi tarkistaa ryhmän jäsenistä rajauksella Ylläpitäjät. Vapaaehtoiset moderaattorit osallistuvat keskusteluihin omana itsenään, jolleivät he erikseen mainitse kommentoivansa moderaattorin roolissa. Ylläpitäjät ja moderaattorit huolehtivat jäsenpyyntöjen hyväksymisestä, keskustelujen seurannasta ja sääntöjen noudattamisesta. Trollit, valeprofiilit ja sääntöjen vastaisesti toimivat jäsenet poistetaan ryhmästä ylläpidon toimesta.

Vastuuvapauslauseke: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n keskusteluryhmät ovat vapaasti jäsenten käytössä heidän itsensä ja yhdistyksen tuottamille keskusteluille/keskustelunavauksille. Kuka tahansa henkilökohtaisella profiilillaan esiintyvä, joka on hyväksytty ryhmään, voi osallistua keskusteluihin. Keskusteluryhmistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Simpukka-yhdistys ei voi taata kaiken tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki keskusteluryhmistä löytyvä tieto toimitetaan lukijalle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Simpukka-yhdistyksen henkilöstö ja vapaaehtoiset eivät ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Päivitetty 12.6.2017
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Lapsettomien yhdistys Simpukalla on oikeus tarkentaa ja muuttaa keskusteluryhmän sääntöjä. Keskusteluryhmään liitetyn jäsenen katsotaan hyväksyneen nämä säännöt.