European Fertility Week rohkaisee puhumaan miehen hedelmällisyydestä 

Mies seisoo selin rannassa ja katselee merta.

European Fertility Week -teemaviikko 1.–7. marraskuuta. Simpukka tukee yhdessä Fertility Europen kanssa lapsettomuutta kohtaavia miehiä Euroopassa.

Euroopan hedelmällisyysviikko, European Fertility Week -teemaviikko, nostaa tänä vuonna esille miehen hedelmällisyyden. Teemaviikon tavoitteena on lisätä suuren yleisön lapsettomuustietoutta muun muassa kertomalla tahattomaan lapsettomuuteen liittyvistä erilaisista käytänteistä ja säännöksistä eri maissa Euroopassa.

Teemaviikon organisoiman Fertility Europe -kattojärjestön mukaan miehet eivät usein etsi apua hedelmällisyysongelmiin ennen kuin tarve on akuutti. Tutkimuksiin hakeutuvista pareista 40 prosentilla  lisääntymisongelmat johtuvat miehestä, joten puhetta miesten hedelmällisyydestä tulee tuoda enemmän esille.

– Lapsettomuuteen liittyvä häpeä saattaa lisätä miesten henkistä taakkaa. Toivomme avoimen keskustelun ilmapiiriä. Myös miesten tulee voida puhua tahattomasta lapsettomuudesta ja etsiä ja saada apua ja neuvoja, kannustaa Fertility Europen puheenjohtaja, Simpukka ry:ssakin työskentelevä Satu Rautakallio-Hokkanen.

Terveet elämäntavat, säännölliset terveystarkastukset ja tietoisuus hedelmällisyysterveydestä ovat tärkeitä. Ikä vaikuttaa myös miesten hedelmällisyyteen. Monet lapsettomuuteen apua hakevat miehet ovat yli 30-vuotiaita.

Teemaviikon tavoitteena on myös edistää edunvalvontaa. Hoitoihin liittyvät asiat tulisi olla Euroopassa yhtenäisiä eri maiden välillä ja niiden tulisi perustua lääketieteelliseen ohjeistukseen. Tutkimuksiin pääsemisen pitäisi olla tasavertaista sekä naisille että miehille riippumatta iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja siviilisäädystä.

Vertaistukea Miesten Simpukka -ryhmästä

Fertility Europen ja ESHREn tekemän tuoreen kyselyn mukaan 63 prosenttia miehistä ei ole tietoinen miehen lapsettomuuteen liittyvästä vertaistuesta.

– Vertaistuen merkitys on usein todella suuri. On iso merkitys sillä, että joku muukin on kokenut samaa. Simpukan Facebookissa ylläpitämä Miesten Simpukka -ryhmä on yksi vertaistukea tarjoavista paikoista, kertoo Rautakallio-Hokkanen.

Fertility Europen kattojärjestöön kuuluu 26 yhdistystä 24 eri maasta. Jäsenjärjestöt, kuten Simpukka Suomessa, järjestävät viikon aikana omia kampanjoitaan.

Logo Fertility Europe. Teksti: European Fertility Week puhuu miehen lapserttomuudesta ja hedelmällisyydestä.

EFW-viikkojen teemat

  • 2016: Hiljaisuuden rikkominen
  • 2017: 40 vuotta, 40 syytä.
  • 2018: Happy Birthday -kampanja, joka järjestettiin ensimmäisen IVF-hoidolla syntyneen Louise Brownin 40-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.
  • 2019: Puhutaan hedelmällisyydestä! EU:n alueella 25 miljoonaa miestä ja naista kohtaavat tahattoman lapsettomuuden.
  • 2020: Tukeeko valtiosi jokaisen oikeuksia saada lapsi?
  • 2021: Miehen hedelmällisyys.

#ChallengeTheOdds #EuropeanFertilityWeek