Haastattelukutsu: sijaissynnytys tai lahjasukusoluhoidot ulkomailla

Etsimme haastateltavia.

Haastattelukutsu tutkimukseen

Olen Riikka Homanen ja toimin Suomen Akatemian akatemiatutkijana Tampereen yliopistolla. Olen juuri aloittanut uuden viisivuotisen hankkeen nimeltään ”Lisääntymisen ulkoistamisen arjen etiikka”. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena pureutua haastattelujen avulla siihen, miten tarkoitetut vanhemmat päätyvät lähtemään ulkomaille lahjasukusoluhoitoihin tai sijaissynnytystä varten. Olen myös kiinnostunut mahdollisista kokemuksista hoidoista ulkomailla.

Etsin haastateltavaksi ulkomailla lahjasoluhoitoja saaneita ja sijaissynnytyksen kautta lapsen saaneita tai saavia sekä ulkomaille lähtemistä suunnittelevia. Haastattelun kesto on noin 1–2 tuntia. Haastattelijana toimii joko allekirjoittanut tai tutkimusavustajani.

Kuvaamalla ulkomaille lähtemiseen liittyviä valintoja, pohdintoja sekä kokemuksia hoitotyön/sijaissynnytyksen käytännöistä tutkimus lopulta tuottaa tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää hoidon toimintamallien, sääntelyn ja asiakasvuorovaikutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä yhdenvertaisempaan ja asiakasystävällisempään suuntaan.

Aineistoa käytetään tutkimuksellisiin tarkoituksiin ja sitä käsitellään siten, ettei haastateltavien henkilöllisyys ole tunnistettavissa tulosraporteista. Haastateltavien tietoja ei välitetä ulkopuolisille tahoille. Myös lääkäriasema, jolla mahdollisesti käyt hoidoissa, pysyy tunnistamattomana. Tutkimus on saanut Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta myöntävän tutkimuseettisen lausunnon (Lausunto 40/2019).

Voimme sopia halutessanne ensin puhelinajan, jolloin voimme yksityiskohtaisemmin keskustella tutkimushankkeesta ja näkemyksistänne siihen liittyen. Kaikki kommentit tutkimukseen ja aineistonkeruuseen ovat erittäin tervetulleita.

Ystävällisin terveisin, Riikka Homanen

Puh: 050 3182 528

Sähköposti: Riikka.Homanen@tuni.fi

Academy of Finland project