Kootut ESHRE-uutiset liittyen koronavirukseen, lapsettomuushoitoihin ja raskauteen

Eshre-logo.

Webinaariin vaaditaan rekisteröityminen, voit tehdä sen täällä.

 

COVID-19 rokotus ja hedelmöityshoidot

Lausunto ESHRE COVID-19 työryhmältä

Työryhmä on päivittänyt lausuntoa 8.6.2021

(Alkuperäinen, englanninkielinen uusi tiedote on luettavissa täällä) ja tekstiä on päivitetty seuraavasti:

-Erilaisiin rokotteisiin ja rokotetyyppeihin liittyen suositellaan, että kansalliset ja kansainväliset ohjeet eri ikäisille ja eri riskiryhmille neuvotellaan ja sovelletaan miehille ja naisille, jotka harkitsevat raskautta.

-Näyttäisi siltä, että niiden miesten ja naisten, jotka ovat jo saaneet rokotukset, olisi viisasta lykätä hedelmöityshoidon aloittamista vähintään muutamalla päivällä. Kehoitus varovaisempaan menettelytapaan on poistettu.

-Tähän mennessä raportoitu tieto ei osoita rokotteen negatiivista vaikutusta raskautta edeltävänä ja varhaisraskauden aikana vaikkakin havaintojen määrä on rajallinen. Raskaana olevilla naisilla pitäisi olla pääsy rokotukseen.

ESHRE painottaa edelleen aiempaa suositustaan lisäneuvonnasta ja tiedottamisesta niille potilaille, jotka suunnittelevat raskautta tai ovat jo raskaana. Neuvontaan tulisi sisältyä saatavilla olevaa tietoa Covid-19 raskauden aikana ja kuinka alentaa tartuntariskiä ennen raskautta ja sen aikana, sekä tietoa koronarokotuksesta. Hoitoja aloittavien potilaiden pitää saada tieto siitä, että rokotusmahdollisuuden saatuaan, heidän tulisi ottaa yhteyttä hoitavaan tahoonsa ja keskustella rokotuksen ja hoitojen ajoituksesta.

 

Lausunto ESHRE COVID-19 työryhmältä

Julkaisupäivä 12.1.2021

Linkki alkuperäiseen (englanninkieliseen) lausuntoon

Viimeksi päivitetty 12.1.2021

COVID-19 rokotteita on tällä hetkellä kolmea eri tyyppiä kehitteillä (1) ja ne ovat eri hyväksymisvaiheissa EU:ssa (2). Tämän julkaisun hetkellä vain mRNA COVID-19 (Comirnaty Pfizer/BioNTechilta ja COVID-19 Vaccine Modernalta) ovat saaneet hyväksynnän käyttöön EU:ssa Euroopan lääkevirastolta (EMA) tarkastamisen jälkeen ja Euroopan komission hyväksyttyä ne (2). Euroopan Unionin maissa ensimmäiset rokotteet annettiin 27.12.2020 (3). Muissa maissa, kuten Britanniassa ja Yhdysvalloissa, rokotteet on myös hyväksytty ja rokotusohjelmat alkaneet.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on suositellut kansallisia rokotusstrategioita, jotka perustuvat vakavien COVID-19 riskiryhmien priorisointiin kuten myös heihin, joilla on lisääntynyt altistumisriski ja SARS-CoV-2 viruksen edelleentartuttamisriski (esimerkiksi ammatillisessa mielessä) (4). Viimeaikainen ECDC katsaus EU:n rokotussuunnitelmista osoittaa, että lisääntymisiässä olevat miehet ja naiset, joista osa saattaa olla raskaana tai suunnittelevan raskautta lapsettomuushoidoilla, ovat mukana näissä suunnitelmissa perustuen heidän riskiinsä sairastua vakavaan COVID-19 sairauteen ja/tai ammatilliseen altistumiseen (5).

Vaikka periaatteessa kaikki epäaktivoidut ja myrkyttömäksi tehtyihin myrkkyihin perustuvat rokotteet ovat turvallisia käyttää raskauden aikana (6), lisääntymisiässä olevien henkilöiden osallistuminen COVID-19 rokotusohjelmaan nostaa esiin kysymyksiä, joita ei vielä ole virallisesti esitetty:

-pitäisikö miesten ja naisten saada COVID-19 rokote ennen hedelmöittymisyritystä?

-pitäisikö pariskuntien, jotka ovat saaneet COVID-19 rokotteen lykätä hedelmöittymistä ja jos, niin kuinka kauan?

-pitäisikö raskaana olevat naiset rokottaa?

PITÄISIKÖ MIESTEN JA NAISTEN SAADA COVID-19 ROKOTE ENNEN HEDELMÖITTYMISYRITYSTÄ?

Tietoa COVID-19 rokotteen vaikutuksesta hedelmöityshoitoihin tai tulevaan raskauteen ei ole olemassa. Sekä Comirnaty että COVID-19 Vaccine Modernasta saatu tuotetieto kertoo, että eläinkokeissa ”ei näy mitään vahingollista vaikutusta raskauteen”. Toisaalta, raskausajalta saatua tietoa on saatavilla ”erittäin rajoitetusti”, eikä tietoa vaikutuksista imetykseen ole (7, 8). Sen vuoksi ESHRE ei voi tehdä mitään suosituksia pitäiiskö naisten ja miesten, jotka yrittävät raskautta koeputkihoitojen avulla, saada rokote ennen hoitojen aloittamista.

Naisia, joiden monisairaudet asettavat heidät suurempaan COVID-19 ja/tai raskauskomplikaatioriskiin, pitäisi rohkaista rokotteen ottamiseen ennen raskauden yrittämistä. Sama koskee naisia, joiden altistumisriski SARS-CoV-2 tartunnalle on korkea ja jota ei voida välttää.

ESHRE suosittelee, että naisia tai miehiä, jotka asuvat maissa, joissa rokote ei ole saatavilla tai jotka eivät halua rokotetta ottaa, ei pitäisi estää pääsemästä hedelmöityshoitoihin.

PITÄISIKÖ PARISKUNTIEN, JOTKA OVAT SAANEET COVID-19 ROKOTTEEN, LYKÄTÄ HEDELMÖITTYMISTÄ JA JOS, NIIN KUINKA KAUAN?

Siitä, pitäisikö hedelmöittymistä lykätä rokotuksen jälkeen, on erilaisia näkökulmia. Näyttäisi viisaalta lykätä hedelmöityshoitojen aloittamista (siittiöiden kerääminen, munasarjastimulointi, alkionsiirto) ainakin muutamalla päivällä rokotteen päättämisestä (eli toisen rokoteannoksen antamisesta) että elimistön immuniteetti asettuu. Koska tietoa COVID-19 rokotteen vaikutuksista munasoluihin, siittiöihin, alkionsiirtoon tai alkuraskauteen ei ole saatavilla, ja jotta vasta-aineelle voidaan antaa aikaa kehittyä, vieläkin varovaisempaa suhtautumista pitää harkita (eli lykätä hedelmöityshoidon alkua kahden kuukauden ajan).

Koeputkihoitoja ei pidä aloittaa naisilla, jotka ovat saaneet merkittäviä sivuvaikutuksia COVID-19 rokotteesta (kuten esimerkiksi allergisen reaktion) ja ennen kuin heidän lääkärinsä on todennut heidän vointinsa riittäväksi raskauteen.

PITÄISIKÖ RASKAANA OLEVAT NAISET ROKOTTAA?

Kuten ESHREn aiemmissa ohjaavissa dokumenteissa on kerrottu, raskaana olevat naiset, joilla on COVID-19, ovat suuremmassa vaarassa sairastua vakavammin kuin ei-raskaana olevat kaltaisensa (9). Rokotteet esimerkiksi jäykkäkouristusta, hinkuyskää tai influenssaa vastaan on todettu turvallisiksi raskaana oleville (6). Mutta COVID-19 rokotteiden vaikutusta ihmisen raskauteen ei ole vielä arvioitu.

EMA toteaa, että päätös Comirnaty ja COVID-19 Vaccine Moderna rokotteiden käytöstä raskaana oleville naisille tulisi tehdä läheisessä konsultaatiossa lääketieteen ammattilaisen kanssa ja yksilöllisten etujen ja haittojen arvioinnin jälkeen (3). Samanlainen ohjeistus raskauden ja imettämisen suhteen on annettu Oxford/AstraZeneca rokotteesta, joka hiljattain hyväksyttiin Britanniassa (10).

Raskaana olevia naisia pitäisi tiedottaa pitkäaikaisen COVID-19 rokotteen ihmisille tehdyn tutkimuksen puuttumisesta, mutta heitä ei saisi jättää rokotusohjelmien ulkopuolelle.

HENKILÖKUNNAN ROKOTTAMINEN

Henkilökunnan rokottaminen tähtää heidän suojelemiseensa ja vähentämään tartuttamisen riskiä. Hedelmöityshoitoklinikoiden henkilökunta koostuu terveydenhuollon työntekijöistä ja siksi heille pitäisi antaa henkilökohtaisiin riskeihin ja etuihin perustuva etuoikeus rokotukseen.

YHTEENVETO SUOSITUKSISTA JA HARKINNOISTA

 • ESHRE vahvistaa aikaisemmat ohjeistuksensa turvallisista hedelmöityshoitokäytänteistä. Vielä laajojen rokotusohjelmien alkamisen jälkeenkin ESHRE suosittelee jatkuvaa edellisten muokattujen palveluiden ja riskien lieventämistoimenpiteiden ohjeistusten seurantaa paikallisen lääketieteellisen tiedon kanssa samassa linjassa (9).
 • ESHRE suosittelee, että naisilla ja miehillä pitäisi olla pääsy hedelmällisyyspalveluihin, eikä niihin pääsy saa olla riippuvainen COVID-19 rokotteiden saavutettavuudesta tai yksittäisten henkilöiden omasta päätöksestä rokotuksen suhteen.
 • Niiden miesten ja naisten, jotka saavat rokotteen olisi hyvä lykätä hedelmöityshoitoja ainakin muutamalla päivällä rokotteen päättämisestä (eli toisen rokoteannoksen antamisesta).
 • Päätös siitä, pitäisikö raskaana olevan nainen rokottaa, tulisi tehdä läheisessä konsultaatiossa lääketieteen ammattilaisen kanssa ja yksilöllisten etujen ja haittojen arvioinnin jälkeen.
 • Tällä hetkellä ei ole saatavilla tietoa niiden henkilöiden ja henkilökunnan rokottamisen roolista, joilla on ollut COVID-19 sairaus ja ovat voineet muodostaa sille immuniteetin.
 • ESHRE suosittelee hedelmöityshoitojen tuloksien seuraamista ja vertaamaan niitä rokotettujen ja ei-rokotettujen kesken.
 • ESHER kiirehtii COVID-19 rokotteen valmistajia jakamaa kaiken oleellisen tiedon ja neuvot rokotteesta raskaana oleville naisille ja pariskunnille sekä raskautta suunnitteleville.
 • Tässä tilanteessa ei ole mitään tietoa erilaisten rokotetyyppien turvallisuudesta hedelmöityshoitojen tai raskauden aikana, eikä mitään suosituksia voida tehdä siitä, mikä on turvallisinta miehille ja naisille, jotka yrittävät raskautta.

Viitteet

 1. Dong Y, Dai T, Wei Y, Zhang L, Zheng M, Zhou F. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Signal Transduct Target Ther. 2020 Oct 13;5(1):237. doi: 10.1038/s41392-020-00352-y.2.-
 2. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#post-authorisation-section
 3. European Medicines Agency, Human medicine European public assessment report (EPAR): Comirnaty (last updated 29/12/2020). Available through https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty
 4. European Centre for Disease Prevention and Control. Key aspects regarding the introduction and prioritisation of COVID-19 vaccination in the EU/EEA and the UK. 26 October 2020. ECDC: Stockholm; 2020. Available through https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/key-aspects-regarding-introduction-and-prioritisation-covid-19-vaccination
 5. European Centre for Disease Prevention and Control. Overview of COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment plans in the EU/EEA and the UK – 2 December 2020b. ECDC: Stockholm; 2020a. Available through https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-current-eu-eea-uk-plans-covid-19-vaccines
 6. Maertens K, Orije MRP, Van Damme P, Leuridan E. Vaccination during pregnancy: current and possible future recommendations. Eur J Pediatr 2020 Feb; 179(2): 235-242. doi:10.1007/s00431-019-03563-w
 7. Comirnaty : EPAR – Product Information (pdf) (last update 29/12/2020) available though the EMA information on Comirnaty – product information section https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty
 8. COVID-19 Vaccine Moderna: Product Information (pdf) (as approved by the CHMP on 6 January 2021, pending endorsement by the European Commission) available though the EMA information on COVID-19 Vaccine Moderna– product information section https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/covid-19-vaccine-moderna
 9. ESHRE. ART and COVID-19 A Statement from ESHRE. Phase 3: Safe ART services during the third phase of the COVID-19 pandemic. (publication date: 14 October 2020) (https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#guidoct20)
 10. Information for Healthcare Professionals on COVID-19 Vaccine AstraZeneca (pdf) (last updated 29/12/2020). available through https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca

 

Artikkeli julkaistu 16.3.2020, päivitetty viimeksi 27.4.2020

27.4.2020

Suomen tilanne koronaepidemian vaikutuksesta hedelmällisyyshoitoihin yliopistosairaaloiden osalta:

TAYS

Hormoni- ja lapsettomuusklinikka jatkaa toimintaansa tauon jälkeen (julkaistu 27.4.)

Koska pandemiatilanne maassamme on tällä hetkellä rauhallinen, Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan toiminta on käynnistymässä uudelleen Euroopan fertiliteettiyhdistys ESHRE:n suositusten mukaisesti. Tässä vaiheessa aloitamme ovulaation induktiot, inseminaatiot ja pakastealkion siirrot. Koeputkihedelmöityshoitoja ei päästä vielä tässä vaiheessa jatkamaan. Koeputkihedelmöityshoitoa odottaville potilaille ilmoitetaan, kun kyseisiä hoitoja päästään jatkamaan. Lisätietoja täältä.

KYS

Lapsettomuusklinikoilla kansallista ja alueellista tilannetta ja suosituksia on seurattu tiiviisti ja muutoksia tehty tiedon päivittyessä. Kuopion yliopistollisen sairaalan lapsettomuuspoliklinikka tiedotti (24.4.) aloittavansa osan hoidoista, joista toistaiseksi ovulaatioinduktiot, inseminaatiot ja pakastealkion siirrot. Päivitettyä tietoa tilanteesta löytyy täältä.

TYKS

Tyksin lapsettomuuspoliklinikan toiminta avataan asteittain. Lapsettomuuspoliklinikalla tehdään nyt hoitosuunnitelmia, munarakkulan kypsytyshoitoja (ovulaatioinduktio), inseminaatiota ja pakastealkion siirrot. Päivitettyä tietoa koronaepidemian vaikutuksista hedelmällisyyshoitoihin löytyy täältä.

OYS

Koronatilanne on OYS:ssa nyt rauhallinen ja voimme taas aloittaa hedelmöityshoidot! Hoitoihin haluavat voivat ottaa yhteyttä lisääntymislääketieteen poliklinikkaan. Muistathan kuitenkin, että sairaalaan ei voi tulla eikä hoitoa aloittaa, jos sinulla on hengitystieoireita ja koronaepäily. Lisääntymislääketieteen poliklinikan sivuille pääset täältä.

HUS

HUS jatkaa asteittain koronavirusepidemian vuoksi lakkautettuja lapsettomuushoitoja, aluksi käynnistetään ovulaatioinduktio- ja inseminaatiohoidot sekä pakastettujen alkioiden siirrot niille potilaille, jotka eivät kuulu vakavan COVID-19-taudin riskiryhmään. HUSin tiedotteen hoitojen jatkamisesta löydät täältä. Lisääntymislääketieteen sivuille pääset täältä.

—–

23.4.2020

Päivitettyä tietoa ESHREltä

(European Society of Human Reproduction and Embryology, lisääntymislääketieteen ammattilaisten eurooppalainen järjestö)

Allaoleva lyhennelmä on osittainen käännös 23.4.2020 julkaistusta tiedotteesta, jonka löydät kokonaisuudessaan täältä.

Tämän dokumentin on koonnut ESHREn COVID-19 työryhmä

ESHREN ohjeistus lapsettomuushoitojen uudelleen aloittamisesta

Toimintaperiaate (perustelut)

Koska COVID-19 pandemia on vakaantumassa, paluu normaaliin jokapäiväiseen elämään tuo mukanaan myös tarpeen aloittaa uudelleen hedelmöityshoidot. Lapsettomuus on sairaus, ja nyt kun SARS-CoV-2/COVID-19 tartunnat ovat laskussa, kaikki lapsettomuushoidot voidaan aloittaa uudelleen paikallisten sääntöjen ja säännösten mukaisesti.

Turvallisen käytännön varmistamiseksi ja potilaiden sekä henkilökunnan tartuntojen riskien minimoimiseksi asiassa on toimittava tarkkaavaisesti ja harkituin askelin.

Konsepti

Työryhmä listasi kuusi hyvän lääketieteellisen käytännön tukipylvästä toiminnan uudelleenaloittamiselle lapsettomuusklinikoilla ja laboratorioissa.

 1. Keskustelu, sopiminen ja yhteinen suostumus hoitojen aloittamisesta.
 2. Henkilökunnan ja potilaiden luokittelu
 3. Neuvojen ja hoitojen saavutettavuus
 4. Saatavilla olevien koeputkihoitojen mukauttaminen
 5. Hoitokiertojen suunnittelu
 6. Ohjesääntö henkilökunnalle ja potilaille

ESHRE suosittelee, että lapsettomuusklinikat käyttävät annettua ohjesääntöä huomioituaan ensin paikallisen ja/tai kansallisen lainsäädännön ja paikalliset ja/tai kansalliset COVID-19 -virukseen liittyvät ohjeet.

Keskustelu, sopiminen ja suostumus aloittaa hoidot

a. Korkean riskin potilaille (esim. diabetes, verenpainetauti, immunosuppressiivista lääkitystä käyttävät, elinsiirron saaneet potilaat, keuhko, maksa tai munuaisiin liittyvät sairaudet) ei pidä aloittaa hoitoja ennen kuin asianomaiset lääketieteen ammattilaiset ja/tai paikalliset viranomaiset pitävät sitä tarpeeksi turvallisena.

b. Kaikille potilaille pitää tarjota mahdollisuus joko jatkaa tai lykätä hoitojen aloittamista. Molemmissa tapauksissa potilaan valinta pitää dokumentoida selkeästi.

c. Potilailla pitää olla kattavasti tietoa, heidän pitää selvästi ymmärtää COVID-19 sairauteen liittyvät riskit ja hyväksyä mahdollisesti alkavan raskauden aikana virukseen sairastumisen aiheuttamat riskit. Potilaille pitää myös kertoa kuinka virukseen sairastumisen riskiä voi alentaa yleisesti.

d. Potilaiden pitää allekirjoittaa ja sitoutua ohjesääntöön.

Potilaiden toimintamalli

a. Kaikille hoitoja suunnitteleville potilaille pitäisi tehdä luokittelukysely (paperilla, sähköpostilla tai puhelimessa) kaksi viikkoa ennen hoitojen aloittamista.

b. Molemmille hoidon partnereille pitäisi tehdä alustava luokittelu kaksi viikkoa ennen hoitojen aloittamista.

c. Seuraava luokittelu pitäisi tehdä molemmille osapuolille munasarjojen stimuloinnin aikana.

d. Luokittelu pitäisi tehdä samojen menetelmien mukaan kuin henkilökunnalle. Parin molemmat osapuolet pitäisi luokitella. Potilaat, joilla epäillään tartuntaa luokittelun jälkeen, pitäisi testata säännöllisesti SARS-CoV-2 IgM/IgG tai vastaavilla testeillä. Lisätestauksia voidaan harkita samassa linjassa kansallisten suositusten ja/tai testien saatavuuksien mukaan.

e. Kaikkien potilaiden, joilla on aiemmin varmistettu COVID-19 tartunta, pitäisi hoitoihin päästäkseen esittää lääketieteellinen todistus siitä, että he eivät enää ole viruksen kantajia. Jos kyseiset potilaat ovat joutuneet sairautensa aikana hengityskoneeseen, heidän pitäisi myös lisäksi toimittaa todistus arvioinnista ja alan asiantuntijan raportti.

—–

17.4.2020

Koska kororonavirus jatkaa leviämistään ja sen hillitsemiseksi on tehty paljon, ESHRE suosittaa edelleen paikallisten ja kansallisten hallitusten päivittäisten ohjeistuksien noudattamista.

Saatavilla oleva tieto

Viimeisimmät päivitykset Yhdysvaltojen ja Euroopan tautikeskuksista osoittavat, että tällä hetkellä ei ole selkeitä todisteita siitä, että SARS-CoV-2 tartunnalla olisi haitallista vaikutusta raskauteen. Siitä huolimatta pitää muistaa, että virusperäiset infektiot voivat olla ongelmallisia raskaana oleville naisille sekä huomioida, että joitakin viruspotilaiden hoitoon käytettyjä lääkkeitä ei suositella käytettävän raskauden aikana.

Viimeisimmät tiedot tartunnan saaneiden äitien raskaustuloksista kertovat, että syntyneillä lapsilla ei ole todettu koronaa. On kuitenkin raportoitu joitain tapauksia, joissa sikiökalvot ovat puhjenneet ennenaikaisesti ja synnytys on alkanut ennenaikaisesti. Vastasyntyneillä on raportoitu SARS-CoV-2 tartuntoja (5 tapausta) ja viruksen IgM ja IgC vasta-aineita (3 tapausta). On epäselvää, kertooko tämä tieto suorasta SARS-CoV-2 tartuttamisesta.

Ajan tasalla oleva katsaus kaikista julkaistuista raporteista, jotka koskevat COVID-19 virusta sairastavien naisten raskautta ja vastasyntyneitä on saatavilla Cochrane Gynaecology and Fertility Group -sivulta (https://cgf.cochrane.org/news/covid-19-coronavirus-disease-fertility-and-pregnancy). Vaikka tiedot raskauksien tuloksista ovat vakuuttavia, tuloksissa puhutaan hyvin pienistä määristä ja niitä pitää tulkita varauksella. Lisäksi raporteissa viitataan enimmäkseen tartuntaan raskauden kolmannella kolmanneksella, joten tiedossa ei ole viruksen vaikutuksista raskauden alussa.

ESHREn ohjeistus

Yllämainittujen tietojen valossa, sekä muiden koronavirustartuntojen (kuten SARS ja MERS) tulosten perusteella ESHRE kehoittaa edelleen avustetun lisääntymisen ennaltaehkäisevään menettelyyn. Tämä on muiden lisääntymistieteen yhteisöjen kannanottojen mukainen suositus. Pandemian aikana kaikilla lääketieteen ammattilaisilla on velvollisuus välttää stressin lisäämistä terveydenhoitojärjestelmään, joka jo nyt on monin paikoin ylikuormitettua.

ESHRE ohjeistaa, että lapsettomuushoitoja ei pidä aloittaa tällä hetkellä seuraavista syistä:

 • hoitojen ja raskauden aiheuttamien komplikaatioiden välttämiseksi
 • mahdollisten SARS-CoV-2 virukseen liittyvien komplikaatioiden välttämiseksi raskauden aikana
 • vielä tuntemattoman, suoraan tartuttamisen riskin pienentämiseksi SARS-CoV-2 positiivisilta vanhemmilta
 • tarvittavien terveydenhoidon resurssien uudelleensijoittamisien tukemiseksi
 • tämän hetkisten sosiaalisen etäisyyden suositusten huomioimiseksi

Sukusolujen, alkioiden ja kudoksen pakastamista tulisi kuitenkin vielä harkita pikaisissa, syöpäpotilaiden hedelmällisyyden säilyttämiseen tarkoitetuissa tapauksissa.

Niille potilaille, jotka ovat parhaillaan lapsettomuushoidoissa, suositellaan sukusolujen ja alkioiden pakastamista ja alkion siirron lykkäämistä.

Riski siitä, että sukusolut tai alkiot saisivat viruksen koeputkilaboratoriossa joko tartunnan saaneilta potilailta tai ammattilaisilta, on minimaalinen (jos ollenkaan mahdollinen), johtuen toistuvista pesuvaiheista, joita viljely ja pakastusprotokollat vaativat epäpuhtauksien poistamiseksi. Vaikka tarkkaa dataa tästä ei olekaan saatavilla, uskotaan että siittiöt, munasolut ja alkiot eivät todennäköisesti saa tartuntaa. Lisäksi munasolun ketto (zona pellucida) suojaa tehokkaasti munasoluja ja alkioita. Biologisista yksityiskohdista huolimatta on viisasta lykätä kaikkia hedelmättömyyshoitoihin liittyviä toimenpiteitä, ylläpitää sosiaalista etäisyyttä ja suojella kaikkia lääketieteellisiä resursseja.

Koska SARS-CoV-2 tartuntaan ja sen vaikutuksista lapsettomuushoitoihin ja raskauteen liittyy monia epävarmuuksia, ja vaikka eri hoitopaikkojen ja eri maiden välillä on eroavuuksia hoitojen saatavuudessa, ESHREn mielestä tällä hetkellä riskit ovat liian suuria, koska vastaavia hoitoja voidaan tehdä myöhemminkin.

Terveydenhoidon ammattilaisten ja klinikoiden pitäisi antaa tukevaa hoitoa, psykologista tukea ja kliinisiä neuvoja potilailleen, mielellään etäyhteyksien kautta. Kuten aina, ESHRE suosittelee vahvasti hyvää kliinistä ja laboratorista käytäntöä, jolloin voidaan taata prosessoitujen kudosten ja solujen, sekä ammattilaisten että potilaiden turvallisuus.

ESHRE jatkaa tieteellisen kirjallisuuden seuraamista ja tätä lausuntoa päivitetään säännöllisesti.

ESHREn COVID-19 työryhmä valmistelee parhaillaan suosituksia klinikoille, jotka suunnittelevat hoitojen uudelleenaloittamista. Siinä otetaan huomioon potilaiden valinta, palvelujen, hyvän laboratorion ja kliinisen harjoittamisen yleinen ja erityinen organisointi, painottaen sekä potilaiden että ammattilaisten turvallisuutta ja vastuita.

—–

25.3.2020

ESHRE COVID-19 työryhmä tarkkailemaan olennaisia raportteja, jotka liittyvät lisääntymislääketieteeseen

Koska COVID-19 koronaviruksen vaikutuksesta yleiseen terveyteen ilmestyy koko ajan lisääntyvä määrä raportteja, ESHRE on muodostanyt asiantuntijoista koostuvan työryhmän seuraamaan lähdeluetteloja ja julkaistuja tieteellisiä raportteja, jotka liittyvät lisääntymislääketieteeseen, raskauteen ja vastasyntyneisiin.

Työryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

Anna Veiga (ES), ryhmän koordinaattori
Kersti Lundin (SE)
Juha Tapanainen (FI)
Luca Gianaroli (IT)
Edgar Mocanu (IRL)
Baris Ata (TR)
Satu Rautakallio-Hokkanen (Fertility Europe, liittyi 9.4.2020)

ryhmää tukee Nathalie Vermeulen, ESHREn vanhempi tutkimusasiantuntija.

Toivomme, että kerätty data auttaa ESHREn vastaamaan COVID-19 viruksen vaikutuksista raskauteen ja lisääntymisterveyteen.

“Tieteellisiä tutkimuksia koronaviruksesta julkaistaan joka päivä”, sanoo ryhmän koordinaattori Anna Veiga, ”ja meidän ryhmämme seuloo niistä lisääntymisterveyteen ja raskauteen liittyvät. Ensimmäinen tavoitteemme on varmistaa, että ESHREn ohjeistus on ajan tasalla ja paikkansapitävä, mutta toivomme myös, että tästä tulee ESHREn tietokeskus jokaiselle, joka työskentelee lisääntymisen liittyvien asioiden kanssa.”

Työryhmän tavoitteina on:

 • seurata esiin tulevaa dataa
 • varmistaa ESHREn ohjeistuksen oikea-aikainen päivitys
 • tuottaa nopeaa ja ajan tasalla olevaa sisältöä ammattilaisilta, potilailta ja lehdistöltä tuleviin kysymyksiin
 • olla valmiina vastaamaan lehdistölle uusista tieteellisistä kehityksistä

ESHREn keskustoimisto valmistelee päivittäisen raportin ryhmän tuottamista seurannan aktiviteeteista.

 

Nämä tiedotteet ja viitteitä tutkimuksiin voit katsoa ESHREn alkuperäiseltä sivulta täällä:

https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News

 

Kysymyksiä ja vastauksia

ESHRE on julkaissut muutamia kysymyksiä ja vastauksia, joita potilaat ovat esittäneet koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta raskaaksi tulemiseen ja syntyneisiin lapsiin. Alla tekstit suomennettuna.

Miksi alkioni siirtoa on lykätty?
Raskaana olevien naisten on todettu olevan alttiimpia virusinfektioille. Tällaiset infektiot ja niiden mahdollisesti aiheuttama korkea kuume voivat olla vaikeasti hoidettavia. Lisäksi joitain infektioiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei pidä käyttää raskauden aikana.

Miksi ESHRE ei anna samoja suosituksia spontaanisti alkaneeseen raskauteen?
Hedelmöityshoidon avulla alkanut raskaus on kontrolloidun, lääketieteellisen toimenpiteen tulos; spontaanisti alkanut raskaus ei ole. IVF-raskaus voidaan keskeyttää tai lykätä jopa hoidon alkamisen jälkeen, spontaanisti alkanutta raskautta ei voida.
Spontaanisti alkaneissa raskauksissa on kuitenkin joitain harkittavia asioita, joista useat viranomaiset ovat muistuttaneet:
a. Raskaana olevat naiset ovat alttiimpia joillekin tulehduksille kuin yleinen väestö. Kuitenkin tämän hetkisen tiedon mukaan raskaana olevat naiset, joilla on koronavirus, eivät näytä voivan huonommin kuin muut.
b. Ennaltaehkäisevä yleinen terveysohjeistus on nyt paikallaan kaikille – eristäytyminen, etäisyyden pitäminen muihin – soveltuu yhtä lailla raskaana oleviin kuin muihinkin. Kaikkein tehokkain suojautumisohje näyttäisi olevan käsien peseminen. Kaikkien raskaana olevien naisten, jotka epäilevät sairastavansa koronavirusta, pitäisi ottaa yhteyttä lääkäriinsä tai muuhun terveydenhuoltoon.
c. Tämän hetkisen tiedon mukaan tieteellinen näyttö tuntuisi olevan, että koronavirus ei tartu virusta sairastavan äidin synnyttämään tai syntymättömään lapseen. Vielä ei ole raportoitu virusta sairastavista naisista, jotka olisivat raskauden loppupuolella tartuttaneet viruksen kohdussa olevaan lapseen.

Kuinka kauan alkion siirtoa voidaan lykätä?
Oletamme, että koeputkihoidot voidaan aloittaa heti kun koronavirus -pandemia on hallinnassa ja infektioriski raskauden aikana on laskenut minimiin. Tällä hetkellä ei ole selkeää tietoa tai hyvää arviota aikajanasta. ESHRE seuraa tilannetta ja päivittää neuvoja aina kun uutta tietoa on saatavilla. Ota yhteyttä omaan, hoitavaan lääkäriisi jos tarvitset lisätietoa.

Vähentääkö alkion pakastus raskauden mahdollisuuksia?
Munasolujen ja alkioiden pakastusta tehdään jatkuvasti koeputkihoidoissa; ylimääräiset alkiot voidaan pakastaa myöhempään siirtoon tai joskus kaikki munasolut tai alkiot pakastetaan turvallisuuden takia. Molemmissa tapauksissa tutkimuksissa on osoitettu, että munasolujen tai alkioiden pakastamisella ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia raskaaksi tulemisessa tai elävän lapsen synnyttämisessä.

Jos saan koronaviruksen, vähentääkö se mahdollisuuksiani tulla raskaaksi?
Tällä hetkellä ei ole mitään todisteita siitä, että koronavirusinfektio vaikuttaisi hedelmällisyyteen tai siittiöiden tai munasolujen laatuun.

Onko koronavirusinfektiolla haitallisia vaikutuksia vastasyntyneille?
Tällä hetkellä ei ole mitään todisteita siitä, että raskaana olevan koronavirusinfektiosta olisi haittaa vastasyntyneelle. Koska tämä on uusi virus, menee vielä aikaa ennen kuin sen vaikutuksista saadaan tietoa. Äideille, joilla on koronavirus ja sen oireita raskauden loppupuolella, tutkimukset ovat vakuuttavia; vauvat tuntuvat olevan terveitä eikä heillä ole tartuntaa ennen syntymää (ei suoraa tartuttamista). Muista, että ESHREn lausunto hoitojen lykkäämisestä on varotoimenpide, mutta se ei ole ohje jo olemassa oleville raskauksille. Ota yhteyttä omaan lääkäriisi lisätietojen ja kaikkien varotoimitietojen saamiseksi.

LÄHDE: https://www.eshre.eu/Home/COVID19QApatients

—–

16.3.2020

Uutinen

Lisääntymislääketieteen ammattilaisten eurooppalainen järjestö ESHRE on antanut ohjeistusta siitä, miten koronaviruksen aiheuttama sairaus COVID-19 vaikuttaa raskauteen ja lapsettomuushoitoihin. Järjestö kehottaa välttämään hoitojen aloittamista uusille potilaille.

Tällä hetkellä ei ole selkeää näyttöä siitä, että COVID-19 vaikuttaisi negatiivisesti varsinkaan alkuvaiheessa oleviin raskauksiin. Maailmalla on jo raportoitu muutamasta koronaviruksen aiheuttamaa sairautta potevasta naisesta, jotka ovat synnyttäneet terveen lapsen. Joidenkin COVID-19:a sairastavien naisten on myös raportoitu synnyttäneen lapsia, joilla on ollut terveysongelmia. Näin lyhyellä aikavälillä ei voida kuitenkaan vielä päätellä, että ne olisivat johtuneet juuri virustartunnasta. Kaikki nämä tiedot on saatu hyvin pienen ajan aikana, joten niihin tulee suhtautua suurella varovaisuudella. Ei ole myöskään tiedossa, miten virus mahdollisesti vaikuttaa juuri nyt alkaviin raskauksiin.

Muista aiemmista koronaviruksista saatujen kokemusten perusteella ESHRE kehoittaakin ennaltaehkäisynä välttämään hoitojen aloittamista uusille potilaille tällä hetkellä, sairastivat he sitten virusta tai eivät. Niille potilaille, joilla hoitoprosessi on parhaillaan menossa, suositellaan raskauden alkamisen lykkäämistä esimerkiksi pakastamalla munasolu tai alkio myöhempää hoitoa varten. Virusta sairastaville, raskaana oleville henkilöille voidaan joutua antamaan lääkkeitä, jotka saattavat vaarantaa raskauden.

Raskaaksi tulleita ja hoitoja suunnittelevia miehiä ja naisia kehoitetaan välttämään tartunta-alueita sekä jo tartunnan saaneita ihmisiä. ESHRE seuraa tarkasti hedelmöityshoitoihin ja niistä alkaneisiin raskauksiin liittyviä tieteellisiä julkaisuja ja kehoittaa kaikkia alan ammattilaisia välttämään rasittamasta jo nyt ylityöllistettyä terveydenhoitoa.

Lähde: https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

Suomessa suuret yliopistosairaalat varautuvat jo tehohoidon lisääntymiseen koronan vuoksi. Ylen jutun mukaan sairaalat ovat alkaneet jo perumaan kaikkia kiireettömiä hoitoja. Tilanne voi vaikuttaa myös hedelmöityshoitojen saatavuuteen. Kannattaa tiedustella omalta klinikalta tilannetta hoitojen järjestämisen suhteen. Erillisiä tiedotteita ei hedelmöityshoitojen tilanteesta ole annettu toistaiseksi, mutta useat henkilöt ovat raportoineet, että klinikat ovat viestineet hoitojen siirtymisestä tulevaisuuteen.

 

Päivitämme tätä sivua tuoreilla uutisilla liittyen ESHRE:n korona-julkaisuihin.