Pääkirjoitus 01/21: Erilainen, samanlainen, moninainen – ihminen

Simpukan puheenjohtaja Katja istuu sohvalla

Kirjahyllyssäni seisoo kirja nimeltä Meitä on moneksi (toim. Metsäpelto & Feldt). Kirjan teema on persoonallisuus, mutta jollain tapaa titteli voisi pitää sisällään valtavasti erilaisia ihmisyyden teemoja. Meitä on moneksi – ei vain persoonallisuuksiltamme vaan myös fyysisesti, kulttuuria ja uskontoa ajatellen sekä elämänhistoriaa, perhetaustaa tai elämänkatsomusta katsellen. Moninaisuus ja erilaisuus on vahvasti sisäänrakennettu osa ihmisyyttä. Meissä on valtavasti samaa – ja samalla meissä on ihana moninaisuus.

Simpukan kohderyhmää yhdistää lapsettomuuden kokemus. Toive, joka ei ole (vielä) toteutunut, ja siitä aiheutuva suru ja tyhjyys. Suru ja kaipuu on meitä yhdistävä tekijä – asia, jossa onneksi saamme tuntea, että joku muu ymmärtää sen minkä käymme läpi. Samalla lapsettomuuden moninaisuudessa on kokemuksia, tarinoita ja tunteita, jotka näyttävät kovin erilaisilta. Kaikki eivät tunne, näe tai koe lapsettomuutta samalla tavalla, ja kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia sen hoitamiseen.

Mänsklighetens hela mångfald finns representerad också bland oss som berörs av barnlöshet, och det ställer oss inför en del utmaningar i att ge alla rum och erkänsla. Kärnan förenar, men situationerna kan vara vitt skilda – både vad gäller utgångsläge, uppfattningar och möjligheter längs vägen, och slutpunkter. ’Vi vet hur du känner det’ kan vara en sanning med modifikation då den gemensamma nämnaren kanske i slutändan egentligen bara är sorgen efter barnet som inte har fått komma, åtminstone ännu.

Kuten ihmisyydessä muutenkin, on tärkeää, että annamme tilaa ympäristömme moninaisuuteen. Meitä on moneksi, ja se saa näkyä. Lapsettomuuden mahdollisuuksissa ja kokemuksissa emme aina ole ihan samalla viivalla, joten toisen tilanne ei ehkä suoraan ole verrattavissa toiseen. Muistakaamme tätä moninaisuutta, mutta samalla myös yhteneväisyyttä – kaikissa meissä piilee ydinkokemuksena, jollain tapaa, lapsettomuuden tarina.

– Katja

Teksti on vuoden ensimmäisen Simpukka-lehden pääkirjoitus. Katja Helenelund on Simpukan puheenjohtaja.