Simpukan poliittiset tavoitteet hallituskaudelle 2019-2022

Simpukka on aktiivinen tahattomasti lapsettomien etujen ja oikeuksien edistäjä. Simpukan poliittiset tavoitteet liittyvät perheellistymismahdollisuuksien parantamiseen, ilman lasta elävien perheiden parempaan huomioimiseen yhteiskunnassa, hedelmöityshoitojen riittävään resursointiin ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseen.

Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä pariskuntaa, tulevaisuudessa vielä useampaa. Syntyvyys on laskussa. Lapsettomuutta voidaan hoitaa lääketieteen keinoin, mutta lapsitoiveen toteutumattomuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän osa-alueilla.

Perheellistymismahdollisuuksia edistettävä ja perheellistymisen esteitä purettava

Syntyvyys on Suomessa rajussa laskussa ja lapsettomuus lisääntyy. Suomen oloissa on mahdollista edistää toimenpiteitä, jotka mahdollistavat lapsitoiveen tavoittelun ja perheen perustamisen niille, jotka sitä toivovat. Perhepolitiikassa tulee huomioida tahattomasti lapsettomat, lapsiperheellisyyttä toivovat sekä lapsettomuuden ennaltaehkäisy. Työn ja perheellistymisen yhteensovittaminen tulee tehdä mahdollisemmaksi.

Ilman lasta elävien perheet huomioitava

Yhä useampi elää elämänsä ilman lapsia tahtomattaan tai vapaaehtoisesti. Yksin tai kaksin kumppanin kanssa elävien määrä kasvaa. Erityisesti julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee huomioida paremmin ne ihmiset ja perheet, joilla ei ole lapsia. Esimerkiksi parisuhdetta tukevissa ja eropalveluissa tulisi tunnistaa myös lapsettomien perheiden tuen tarve.

Riittävästi resursseja hedelmöityshoitoihin

Suomessa on turvattava hedelmöityshoidot kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei saa riippua esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta, asuinpaikasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Hedelmöityshoitoja antavissa yksiköissä on oltava käytössä yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit. Hedelmöityshoitoja tarvitsevia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Hedelmöityshoitojen yhteydessä on tarjottava psyykkistä tukea. Sote-uudistuksessa on huomioitava riittävien resurssien turvaaminen hedelmöityshoitoihin.

Ei-kaupallinen sijaissynnytys sallittava Suomessa

Sijaissynnytykseen tähtäävät järjestelyt on nykyisellään kielletty hedelmöityshoitolaissa, minkä vuoksi useat suomalaiset ovat turvautuneet ulkomailla tapahtuviin järjestelyihin. Sijaissynnytykselle täytyy luoda eettisesti kestävät ja turvalliset rakenteet kotimaassa uudistamalla lainsäädäntöä ja luomalla hyvät käytänteet. Suomessa, jos jossain, eettisesti kestävän ja yhdenvertaisen lainsäädännön ja käytänteiden muodostaminen olisi mahdollista. Seuraavan hallituksen tulisi ottaa sijaissynnytyslainsäädännön luominen osaksi hallitusohjelmaa.

Simpukan vaikuttamistyö on sitä painokkaampaa, mitä enemmän pystymme kokoamaan ihmisiä asiamme taakse. Tue Simpukkaa ja liity jäseneksemme!