Simpukan uusi hallitus on valittu ja puheenjohtajana jatkaa Katja Helenelund

zoom-verkkokokouksen ikkunoissa näkyy osallistujia.

Simpukan syyskokous järjestettiin tänään 12.12. etätoteutuksena Zoomissa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistettiin ensi vuoden jäsenmaksun suuruus sekä valittiin yhdistykselle uusi hallitus ja puheenjohtaja. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutos.

Syyskokoukseen osallistui 14 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi Miia Rajamäki.

Puheenjohtajana jatkaa Katja Helenelund ja hallituksen jäseniksi valittiin:

Elina Karppinen

Kaisa Kivipuro

Riikka Jauhiainen

Riikka Viitala

Siru Lehto

Wilma Wahlroos

Lisäksi varajäseniksi valittiin:

Salli Moilanen (varajäsen)

Susanna Keski-Kuha (varajäsen)

Onnittelut kaikille hallitukseen valituille ja puheenjohtajalle! Puheenjohtaja Katja Helenelund kommentoi uutta kauttaan näin:

”Kiitos luottamuksesta! Tuntuu hyvältä jatkaa hallitustyötä ja puheenjohtajuutta osaavan ja keskustelevan hallituksen kanssa. Simpukan työ lapsettomien ja lapsettomuutta kokeneiden hyväksi on minulle lähellä sydäntä, ja toivon voivani olla mahdollistajana sekä hallituksen, toiminnanjohtajan että työntekijöiden työssä. Minulle on tärkeää, että Simpukka tuntuu omalta yhdistykseltä kaikille lapsettomuuden kanssa kamppaileville.”

Voit lukea Simpukan vuoden 2021 toimintasuunnitelman klikkaamalla allaolevaa linkkiä.

Toimintasuunnitelma_2021_syyskokoukselle

Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutos, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat asiat:

  • Hallituksen toimikausien pidentäminen kahteen vuoteen. Tarkoituksena edistää sitoutuvuutta ja pitkäjänteisyyttä hallitustyöskentelyssä.
  • Jäsenyyksien tarkentaminen siten, että kaikki perheenjäsenet kumppanin lisäksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.
  • Kielen ja ilmaisutapojen päivittäminen.
  • Etäosallistumisen mahdollistaminen yhdistyksen kokouksissa.
  • Koko sääntöjen tarkistaminen vastaamaan nykytilaa.

Listaus sääntömuutoksesta kokonaisuudessaan löytyy oheisesta tiedostosta. Listaus sääntömuutoksista 2020