Simpukan vertaistuki epidemia-aikana

Simpukan kasvokkainen vertaistoiminta ja tapahtumat

Kaikki kasvokkainen toiminta eli vertaisryhmien tapaamiset ja muut tapahtumat alkanevat vasta lomakauden jälkeen elokuussa. Tilaisuudet ja tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Verkkovertaistoiminta

Simpukalla on tarjolla verkkovertaistukea eri elämäntilanteissa oleville tahattomasti lapsettomille. Myös vertaisryhmien tapaamiset pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan videotapaamisina Zoom.us-sovelluksessa. Simpukan vertaisryhmien videotapaamisten ja vertaischattien ajankohdat löydät Simpukan tapahtumakalenterista.

Simpukan Helminauha-hanke tarjoaa tietoa ja vertaistukea lahjasoluilla lasta toivoville sekä lapsen saaneille. Helminauhan toiminnasta löydät lisätietoa täältä. 

Toimenpiteet kasvokkaisten tapaamisten rajoittamiseksi on tarkoitettu hillitsemään koronaepidemian leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon toimintakykyä epidemian laajetessa ja suojelemaan erityisesti riskiryhmissä olevia. Ne suojelevat niin vapaaehtoisia, työntekijöitä kuin muita järjestötoiminnassa mukana olevia ja läheisiämme. Kasvokkaisen toiminnan rajoitukset voivat astua uudelleen voimaan, jos koronaepidemian hillitseminen sitä edellyttää.