Simpukka ry: Vertaisten ja läheisten tuki kannattelee lapsettomuushoidoissa käyvää

Psykologisen tuen kyselyn raportti 2022: Vertaisten ja läheisten antama tuki kannattelee. Kuvituskuvassa on ihmisten ylös ja yhteen nostettuja käsiä.

Suurin osa lapsettomuushoidoissa käyvistä saa hoitojen aikana tukea läheisiltään, kuten kumppanilta, perheenjäseniltä tai ystäviltä, sekä vertaisilta. Läheisten ja vertaisten tuki on arvokasta ja merkittävää, vaikka se ei voikaan yksin korvata ammattilaisilta saatavaa tukea. Tämä kävi ilmi Simpukan psykososiaalisen tuen kyselyn vastauksista.

Keiltä muilta kuin ammattilaisilta olet saanut psykososiaalista tukea lapsettomuushoitojen aikana? Palkkikaavio: Kumppanilta 80 %, ystäviltä 74 %, vertaisilta 58 %, perheeltä 46 %, joltain muulta 9 %, ei keneltäkään 3 %.

 

Simpukan psykososiaalisen tuen kyselyn vastaajista 71 % oli hakeutunut vertaistuen pariin. Vertaistukea kehuttiin avoimissa vastauksissa jopa kaikkein merkittävimmäksi tuen ja tiedon muodoksi, josta saa hyviä käytännön vinkkejä ja neuvoja elämään. Suurin osa vastaajista kertoi saaneensa vertaistuesta rohkaisua, tietoa ja kokemuksen siitä, ettei ole yksin lapsettomuussurunsa kanssa.

 

”Helpottava, pelastus, rauhoittava, huojentava vaikutus.”

”Helminauha-ryhmä on kantanut läpi eri vaiheiden, tukenut ja rohkaissut ja tarjonnut vastauksia tyhmiinkin kysymyksiin.”

 

Vertaistuki on erityisen tärkeää silloin, kun vierellä ei ole kumppania, jonka kanssa asioista voisi keskustella. Erityisesti kiiteltiin sosiaalisen median kautta saatavaa tukea: Instagram-tilejä, Facebook-ryhmiä, keskustelupalstoja, blogeja ja podcasteja.

 

”Tuntuu helpottavalta, kun saa jakaa niitä synkimpiäkin ajatuksia.”

”On pystynyt luottamaan siihen, että toinen ei päästä suustaan mitään tyhmää, koska hän on samassa tilanteessa. Aina ei edes sanoja ole tarvittu, vaan vertaiset ymmärtävät heti.”

 

On tärkeää löytää tukimuoto, josta on apua juuri itselle. Joillekin vertaistuen pariin hakeutuminen sopii paremmin kuin toisille. Vastausten mukaan vertaistuesta saattaa jäädä ikävä kokemus, jos tarjolla olevat tukimuodot eivät tunnu itselle sopivalta tai jos on vaikeaa löytää vertaista, jolla on riittävän samankaltainen kokemus.

 

”En ole saanut vertaistuesta merkittävää apua, mutta ei niistä kohtaamisista ole haittaakaan ollut.”

 

Joskus somessa nähdyt toisten onnistumiset ja epäonnistumiset voivat herättää kateutta tai myötätuntosurua. Ne voivat myös aktivoida omia traumoja tai jopa herättää ahdistusta ja uusia pelkoja, joita ei ennen ollut tullut edes ajatelleeksi.

 

”Toisten tuska lisää omaakin tuskaa”

”Jossain kohtaa vertaistukiryhmässä alkaa pelottaa, kun muiden hoidot etenevät. Sitä miettii, että onko itse se viimeinen, joka siinä porukassa lasta jää kaipaamaan ja yrittämään.”

 

Simpukalla on monenlaisia vertaisryhmiä: eri paikkakunnilla kasvokkain kokoontuvia tukiryhmiä, Facebook-keskusteluryhmiä, keskustelupalstoja ja anonyymeja vertaischatteja. Lisätietoja Simpukan vertaistuesta tästä linkistä: Vertaistuki Simpukassa.

Simpukka toteutti joulukuussa 2021 kyselyn siitä, millaisia tuen tarpeita lapsettomuushoitoja läpikäyvillä on ja kuinka psykososiaalinen tuki toteutuu osana hoitopolkua Suomessa. Samalla vastaajilta kerättiin kokemuksia lapsettomuushoitojen aikana saadusta vertaistuesta. Kyselyn raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä: ”Että olis edes mainittu tunteet ja jaksaminen.” Simpukan psykososiaalisen tuen raportti 2022.

Kyselyyn haettiin vastaajiksi henkilöitä, jotka ovat olleet lapsettomuushoidoissa kahden viime vuoden aikana. Kaikkiaan vastauksia tuli 419.

Lämmin kiitos kaikille kokemuksiaan jakaneille!