Tahaton lapsettomuus vaikuttaa työkykyyn merkittävästi

Toimistotarvikkeita: Lamppu, kyniä ja mappeja. Alla Simpukan logo.

Tahaton lapsettomuus ja lapsettomuushoitojen läpikäynti vaikuttavat merkittävästi sekä työkykyyn että urasuunnitelmiin.

Lapsettomuuskokemuksen ja -hoitojen psyykkinen kuormitus vaikuttavat usein jaksamiseen kokonaisvaltaisesti. Työelämän joustot ja psyykkinen turvallisuus puolestaan lisäävät turvallisuutta ja työssäjaksamista. Nämä asiat selvisivät Simpukan keväällä 2021 tekemästä työelämäkyselystä, jonka toinen raportti käsittelee tahattoman lapsettomuuden vaikutuksia työkykyyn.

Kyselyssä kartoitettiin syrjintäkokemuksia, lapsettomuuden koettuja vaikutuksia työkykyyn ja uraan, kokemuksia lapsettomuushoitojen ja työn yhdistämisestä sekä hyviä käytäntöjä työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 320 henkilöä, joista 98 prosenttia oli naisia.

Ensimmäinen, toukokuussa 2021 julkaistu raportti käsitteli lapsettomien työelämässä kokemaa syrjintää.  

Latauslinkki: Simpukan työelämäraportti 2021/1 – Tahattomasti lapsettomat kokevat työelämässä syrjintää (pdf)

Latauslinkki: Simpukan työelämäraportti 2021/2 – Tahaton lapsettomuus vaikuttaa työkykyyn merkittävästi (pdf)