Teknologia-alan yhtiön TES: lapsettomuushoitojen ajalta palkkaa

Piirroskuva, jossa toimistossa ison pöydän ympärlllä paljon naisia ja miehiä.

Digitaalisen muutoksen asiantuntija Gofore Oyj on linjannut tuoreeseen yrityskohtaiseen työehtosopimukseensa (TES) palkanmaksun lapsettomuushoitojen ajalta.

TESin mukaan lähtökohtaisesti työntekijä saa palkan normaalisti siltä ajalta, kun käy joko itse tai puolisonsa kanssa lapsettomuushoidoissa tai on niistä johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Tammikuun 10. päivänä julkaistua työehtosopimusta rakennettiin yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Simpukka ry oli mukana yhteistyössä tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaationa.

Työnantajan arvopohja näkyy

Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio pitää lapsettomuushoitojen nostamista työehtosopimukseen erittäin ilahduttavana ja tärkeänä asiana. Hänen mukaansa on hienoa, että työnantaja viestii jo työehtosopimuksen kautta arvopohjaansa ja tahattoman lapsettomuuden kokemuksen näkyväksi tekemistä.

– Lapsettomuushoitojen läpikäyminen on usein erittäin raskas prosessi. Tahaton lapsettomuus on kriisi, jossa vuorottelevat erilaiset tunteet toivosta suruun ja pettymykseen. Hoidoissa olevalle prosessi on raskas myös sekä fyysisesti että tarkasti ajoitettujen hoitojen usein hankalasti työelämään sopivien aikataulujen vuoksi, kuvaa Savio.

Goforen työehtosopimus perustuu kuuteen periaatteeseen, joissa korostuu muun muassa välittäminen.

– Työehtosopimuksemme perusperiaate on, että työehdot heijastelevat mahdollisimman hyvin kulttuuriamme. Sisällössä korostuvat joustavuus ja luottamus, jotka kertovat ihmiskäsityksestämme, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Kyseessä on Gofore Oyj:n ensimmäinen oma yrityskohtainen työehtosopimus. Sen piirissä on noin 700 konsernin työntekijää Suomessa.

Lue täältä Goforen lehdistötiedote.