THL: Entistä useampi hedelmöityshoito tehdään luovutetuilla sukusoluilla

THL:n kesäkuussa julkaiseman tilastoraportin mukaan entistä useampi hedelmöityshoito tehtiin vuonna 2020 luovutetuilla sukusoluilla. Hoitoja aloitettiin etenkin luovutetuilla siittiöillä ja alkioilla.

 

Hedelmöityshoitojen kokonaismäärä väheni hieman. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 aloitettiin noin 12 760 hedelmöityshoitoa, mikä on 3,8 % vuotta 2019 vähemmän. Todennäköisesti hedelmöityshoitojen määrän väheneminen johtuu erityisesti koronapandemiasta, jonka takia valtaosa hedelmöitysklinikoista meni maaliskuussa 2020 väliaikaisesti kiinni, sillä yleisesti ottaen hoitojen kokonaismäärä on pysynyt viimeisen vuosikymmenen ajan melko vakaana. Julkisen sektorin osuus tehdyistä hoidoista kuitenkin kasvaa: vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan jo vähän yli puolet (50,2 %) hedelmöityshoidoista tehtiin julkisella sektorilla.

 

Hedelmöityshoidoista syntyi vuonna 2019 noin 2500 lasta, eli 5,4 % kaikista syntyneistä lapsista. Näistä 2041 lasta sai alkunsa koeputkihedelmöityshoidoista ja 429 inseminaatiohoidoista.

 

Monisikiöisten synnytysten määrä laskee, kun useamman alkion siirrot harvinaistuvat edelleen. Vuonna 2019 kaikista alkion siirroista 96,7 % oli yhden alkion siirtoja, eikä kolmen tai useamman alkion siirtoja tehty lainkaan.

 

THL kerää vuosittain tietoja Suomessa tehdyistä hedelmöityshoidoista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tietoja ei kerätä henkilötasolla, vaan klinikkakohtaisesti summatason tietoina.

 

 

Lähde ja lisätietoja:

THL:n Tilastoraportti 22/2021
Hedelmöityshoidot 2019-2020: Yhä useampi hedelmöityshoito tehtiin luovutetuilla sukusoluilla vuonna 2020.