Lahjoita ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia

Nainen hymyilee hattu päässään. Teksti: Mekin olemme lahjoittamossa! Simpukan logo: oranssi helmi ja teksti Simpukka.

Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia!

Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla sekä lapsettomuustietoisuuden edistämiseen. Varat käytetään esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa ja kurssitoimintaa sekä tukemalla vertaistukiryhmiä. Varoilla myös tuotetaan materiaaleja ja koulutetaan ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä.

Simpukka mukana Lahjoittamossa

Simpukka ry löytyy nyt myös Lahjoittamosta! Lahjoittamo on Goodwill ry:n palvelu, jossa on eri sotejärjestöjen lahjoituskohteita. Lahjoittamon sivuilla osoitteesta lahjoittamo.fi voi valita itselleen sopivan lahjoituskohteen 60 sotejärjestöstä.

Simpukalla on Lahjoittamossa kaksi eri lahjoituskohdetta: Vertaistukea tahattomasti lapsettomille ja Tietoa tahatonta lapsettomuutta kokeville ja ammattilaisille.

Vertaistukea tahattomasti lapsettomille

Simpukan vertaistukitoiminta edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia välittämällä  tietoa ja tukea, jotka auttavat lapsettomuuden kokemuksesta selviytymisessä.

Esimerkkejä lahjoitusmääristä:

 • 10 eurolla saamme lähetettyä materiaaleja kahdelle vertaisohjaajalle.
 • 30 eurolla voimme toteuttaa vertaisryhmän tapaamisen.
 • 50 eurolla voimme kouluttaa uuden vertaistoimijan.
 • 100 eurolla voimme maksaa osittain asiantuntijavierailun tai virkistyspäivän vertairyhmälle.

Tietoa tahatonta lapsettomuutta kokeville ja ammattilaisille

Monipuolinen ja ajanmukainen tieto tahattomasta lapsettomuudesta tavoittaa lapsettomat, ammattilaiset ja suuren yleisön. Tahattomasti lapsettomien asema heitä koskevissa palveluissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistuu.

Esimerkkejä lahjoitusmääristä:

 • 5 eurolla saamme lähetettyä tietopaketin neuvolaan tai työpaikalle.
 • 30 eurolla saamme lähetettyä yhteen kirjastoon Simpukka-lehden vuosikerran.
 • Kun 8 ihmistä lahjoittaa 50 euroa, saamme asiantuntijan pitämän verkkoluennon.
 • 100 eurolla voimme maksaa osittain asiantuntijavierailun tai virkistyspäivän vertaisryhmälle.

Lahjoita Simpukalle

 • Lahjoittamo.fi-sivustolta Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 • MobilePay 42937, kommentti Lahjoitus.
 • Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, FI18 4726 0010 1564 25, viite Lahjoitus.

Lämmin kiitos avustasi!