Työelämäkysely tahatonta lapsettomuutta kokeneille

Simpukka selvittää työelämäkyselyn avulla, millaisia  haasteita tai ongelmia tahatonta lapsettomuutta kokeneet ovat kohdanneet työelämässä. Tarkoitus on myös selvittää ovatko tahattomasti lapsettomat ja hedelmöityshoitoja läpikäyneet kokeneet syrjintää työelämässä, ja millaista se on ollut.

Jotta saamme tietoa mahdollisimman tuoreista tilanteista, kysymme kokemuksiasi viimeisen viiden vuoden ajalta.

Kyselyn tuloksia käytetään vaikuttamistyössä ja sitä voidaan käyttää aineistona tai luovuttaa tutkimustarkoituksiin.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

SIIRRY KYSELYYN

 

Mikäli sinulla on kokemusta syrjinnästä kyselyn aikarajaa varhaisemmalta ajalta, voit kertoa kokemuksistasi täällä.

 

Lisätietoa:

Johanna Repo, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka

johanna.repo@simpukka.info

0404808676