Väestöliitto: lastensaannin tukeminen mukaan perhesuunnitteluun

kämmen, jossa multaa ja vihreä kasvi kasvamassa

Väestöliitto ehdottaa uutta perhesuunnittelun osa-aluetta, jolla tuetaan lastensaantia silloin, kun se on toiveissa. Väestöliitto linjaa tiedotteessaan, että valmistelua varten valtioneuvostoon tulee perustaa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka koordinoi ja kehittää lastensaannin tukemista ja hedelmällisyystietoisuuden edistämistä Suomessa.

Tutkimusten mukaan nuorten aikuisten tiedot hedelmällisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä lapsettomuushoitojen mahdollisuuksista ja rajoista ovat heikkoja.

Väestöliiton mukaan lastensaannin tukemiseen tarvitaan uusia näkökulmia. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tahattomaan lapsettomuuteen ja mahdollisiin hedelmöityshoitoihin liittyvää henkilökohtaista surua sekä taloudellista ja lääketieteellistä kuormitusta. Ehdotus vastaa SYNTY-verkoston esitystä 2021.

– Tahaton lapsettomuus on usein yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. Lapsitoiveen toteutumattomuus sekä mahdolliset hedelmöityshoidot kuormittavat kehoa ja mieltä. Kokemuksesta selviytymisessä auttavat erityisesti psykososiaalinen tuki sekä asianmukainen ja saavutettava tieto. Asian huomioiminen perhesuunnittelussa olisi erittäin tärkeää, sanoo Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.

Tahaton lapsettomuus kansanterveydellinen ongelma

Syntyvyys on vähentynyt 2010-luvulla kaikissa hedelmällisessä iässä olevissa ikäluokissa. Uusi ilmiö on yli 35-vuotiaiden naisten lastensaannin vähentyminen.

Lastensaantia lykätään aiempaa pidempään, mikä johtaa nykyään usein toivottua pienempään lapsilukuun tai tahattomaan lapsettomuuteen, josta on muodostunut kansanterveydellinen ongelma.

Väestöliiton kevätkokous hyväksyi 30.5. kannanoton, jossa linjataan järjestön eduskuntavaalitavoitteita. Ne keskittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, lapsitoiveiden mahdollistamiseen, perheiden toimeentuloon ja nuorten mielen hyvinvointiin.

Lue täältä Väestöliiton tiedote Rakennetaan rohkeasti hyvinvointia ja tulevaisuutta.