Edunvalvontatoiminta

Simpukan edunvalvontatoimintaa

 

Lausunnot ja kannanotot

Kannanotto keskenmenon jälkihoidosta 8.3.2017

 

Sijaissynnytys

Simpukka-yhdistyksen lausunto 19.11.2012 (pdf, 351 kt)
Kaikki lausunnot Arviomuistiosta luettavissa Valtioneuvoston hankerekisterissä
Oikeusministeriön Arviomuistio sijaissynnytysjärjestelyistä (pdf, 809 kt)
Simpukka-yhdistyksen kannanotto 18.2.2012 (pdf, 245 kt)
Toiveena lahjoista suurin, artikkeli Simpukka-lehdessä 1/2012 (pdf, 713 kt)
Kirjallinen kysymys sijaissynnytysten mahdollistamisesta (pdf, 125 kt)
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn lausunto (pdf, 3105 kt)

Simpukka-yhdistys lapsettomien edunvalvojana

Simpukka-yhdistys on Suomen ainoa kokemuksellinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on voimakas rooli tahattomasti lapsettomien etujen valvojana. Yhdistys toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tahattomasti lapsettomien sekä heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäjänä. Simpukka-yhdistys kasvattaa jatkuvasti yleistä tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta avoimella, julkisella keskustelulla sekä aktiivisilla kannanotoilla tahattomasti lapsettomia koskettaviin aiheisiin, esimerkiksi poliittisiin tai viranomaistahojen tekemiin päätöksiin. Lisäksi yhdistys tuottaa monipuolista tahatonta lapsettomuutta käsittelevää materiaalia.

Simpukka-yhdistys tekee yhteistyötä mm. hoitohenkilöstön, adoptiojärjestöjen ja lapsettomuuteen erikoistuneiden terapeuttien kanssa.

Herättämällä julkista keskustelua ja tiedottamalla lapsettomien toiveista ja tarpeista voidaan vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin sekä parantaa lapsettomien asemaa.
Mikäli sinulla on kysyttävää, ihmeteltävää tai koet saaneesi epäoikeudenmukaista kohtelua, ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan Johanna Repoon.

Simpukka vaikuttaa

Tärkein tavoitteemme on, että tahattomasti lapsettomat voivat yhteiskunnassamme hyvin.
Vaadimme riittävästi resursseja hedelmöityshoitoihin. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei saa riippua taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Hedelmöityshoidoissa on huomioitava myös psyykkinen tuki.
Muistutamme, että hedelmöityshoidot eivät ole yhteiskunnalle vain pelkkä kuluerä, vaan niiden avulla saadaan tulevaisuuden veronmaksajia.