Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn lausunto