Eurooppalaisella tietoisuusviikolla nostetaan esiin lapsettomien asemaa yhteiskunnassa ja oikeuksia hedelmöityshoitoihin

Tiedote 5.11.2018:
Maailman ensimmäinen koeputkihoidoilla syntynyt lapsi, Louise Brown, vietti heinäkuussa 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Tämän vuoden European Fertility Week -tietoisuusviikko haluaa muistuttaa päättäjiä lapsettomien oikeuksista ja samalla tuoda esiin tahattoman lapsettomuuden kokemusta.

Lapsettomuus koskettaa Suomessa yhtä viidestä, ja Euroopan Unionissa tahattomasti lapsettomia arvioidaan olevan 25 miljoonaa. Joka vuosi lapsettomuuteensa apua etsivien määrä klinikoilla ja sairaaloissa kasvaa 8-9 %. Vaikka maailmanlaajuisesti lapsettomuushoidoilla syntyneitä lapsia on jo yli 8 miljoonaa, lapsettomuudesta puhuminen on edelleen haastavaa, oikeaa tietoa ei aina ole saatavilla ja hoitoihin pääsy ei ole tasa-arvoista.

Kuinka usein vuoden aikana me sanomme, kirjoitamme tai lähetämme “Hyvää syntymäpäivää” –toivotuksen ajattelematta sitä sen tarkemmin? Tahattomasti lapsettomille tällä toivotuksella on ehkä vieläkin syvempi merkitys. Lapsettomuusyhdistykset ympäri Eurooppaa osallistuvat viikon toimintaan korostaakseen syntymäpäivän merkitystä niille perheille, jotka ovat selvinneet lapsettomuudesta ja toisaalta rohkaisuksi niille perheille, jotka vielä odottavat oman lapsitoiveensa täyttymistä tai joiden toive ei koskaan täyttynyt.

“Lapsettomuus on edelleen aliarvioitua ja väärin ymmärrettyä. Se on erittäin vaikea aihe ja lapsettomuuden kohdanneet tarvitsevatkin kaiken tuen läheisiltään, ystäviltään, työnantajilta, yhteiskunnalta ja poliittisilta päättäjiltä. Euroopan Unionilla on velvollisuus kantaa vastuunsa siitä, että kaikilla on oikeus tasavertaisiin, oikeudenmukaisiin ja turvallisiin hoitoihin. Se on meidän velvollisuutemme niitä kohtaan, jotka kamppailevat joka päivä hedelmällisyytensä aiheuttamien haasteiden kanssa”, toteaa Fertility Europen puheenjohtaja Satu Rautakallio-Hokkanen.

Fertility Europen järjestyksessään kolmas tietoisuusviikko, European Fertility Week (5.-11.11.2018) kutsuu kaikki Euroopan Unionin poliittiset päättäjät allekirjoittamaan yhteisen vetoomuksen lapsettomien oikeuksien puolesta. Fertility Europe on Euroopan lapsettomuusjärjestöjen kattojärjestö, jonka jäsen Lapsettomien yhdistys Simpukka on.

Yhteisen vetoomuksen tarkoituksena on:
– tunnustaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus yrittää saada lapsi
– varmistaa tasavertainen, oikeudenmukainen ja turvallinen pääsy lapsettomuushoitoihin
– tarjota yhteiskunnan taloudellista tukea kaikkiin lapsettomuushoitoihin
– varmistaa että ihmiset ovat tietoisia hedelmällisyydestä ja lapsettomuudesta
– poistaa lapsettomuuteen liittyviä stigmoja ja häpeää.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet jo useat Euroopan Parlamentin jäsenet yli puolue- ja kansallisuusrajojen. Fertility Europe kutsuukin nyt lämpimästi kaikkia asiasta kiinnostuneita osoittamaan tukensa jakamalla tätä kutsua sosiaalisessa mediassa (#FertilityWeek2018 #HappyBirthday)

Vetoomuksen allekirjoittaneet Euroopan Parlamentin jäsenet:
Beatriz Becerra Basterrechea (Espanja, ALDE)
Biljana Borzan (Kroatia, S&D)
Cristian-Silviu Busoi (Romania, EPP)
Jill Evans (Iso-Britannia, Greens)
Merja Kyllonen (Suomi, GUE/NGL)
Norica Nicolai (Romania, ALDE)
Sirpa Pietikäinen (Suomi, EPP)
Ramon Luis Valcarcel Siso (Espanja, EPP)

Posted in: