Hedelmällisyyshäiriöiset

Kohti ehjää minäkuvaa

Kun raskautta aletaan yrittää, harvoin pariskunta keskustelee lapsettomuuden mahdollisuudesta.

Hedelmällisyyteen liittyvän häiriön löytyessä saattaa lasta toivovan koko minäkuva sirpaloitua. Kyvyttömyys täyttää sekä omia että yhteiskunnan asettamia odotuksia voi synnyttää tunteen epäkelpoisuudesta ja viallisuudesta.

Tunteiden jakaminen muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa auttaa kohtaamaan vaikeat tunteet, luomaan kokonaiskäsityksen tilanteesta ja pohtimaan tulevaisuuden ratkaisuja.