Kannanotto: Keskenmenon jälkihoitoon tarvitaan selkeät toimintaohjeet

Kannanotto 8.3.2017

 

Keskenmenon jälkihoitoon tarvitaan selkeät toimintaohjeet

Keskenmenot ovat hyvin yleisiä. Noin joka kuudes kliinisesti todettu raskaus päättyy keskenmenoon. Yhteiskunnalle keskenmenot ja erityisesti niiden puutteellinen jälkihoito tulevat kalliiksi. Jälkihoidon ja tuen puute voi johtaa pitkittyneisiin sairaslomiin ja erilaisiin elämänhallinnan haasteisiin.

Keskenmeno on raskas kokemus niin ruumiillisesti kuin henkisesti. Keskenmeno voi tapahtua spontaanisti, mutta varsin usein se vaatii hoitotoimenpiteitä. Usein lääketieteelliset toimenpiteet ovat vasta alku toipumiselle. Keskenmenon kliininen hoito empaattisesti ja potilasta tukien on tärkeää. Keskenmeno aiheuttaa kokijalleen usein myös vaikean psyykkisen kriisin. Jälkihoidossa tuleekin erityisesti ottaa huomioon henkinen kärsimys, mielen hoitaminen ja vertaistuki, jota moni keskenmenon kokenut kaipaa.

Tällä hetkellä liian moni keskenmenon kohdannut jää vaille tarvitsemaansa tukea. Sairaanhoitopiireiltä ja kunnallisesta perusterveydenhuollosta joko puuttuu toimintaohje keskenmenon kohdanneen tuen järjestämisestä tai tukemiseen ei ole varattu riittäviä resursseja. Ei ole hyväksyttävää, että riittävän tuen saaminen jää yksittäisen ammattilaisen valveutuneisuuden varaan. Keskenmenon aiheuttaman kriisin jälkihoidon ei koskaan pitäisi jäädä myöskään potilaan oman aloitekyvyn ja voimavarojen varaan.

THL:n äitiysneuvolaopas suosittelee alueellisten keskenmenon hoitopolkujen luomista. Suosituksen mukaan myös äitiysneuvolan tulisi tarjota keskenmenon kohdanneelle keskustelutukea. Ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja koulutusta keskenmenosta psyykkisenä kriisinä, jotta riittävä tuki toipumiselle voidaan taata ja jotta erityisen tuen tarpeessa olevat osattaisiin tunnistaa.

Sairaanhoitopiireillä ja perusterveydenhuollossa erityisesti äitiysneuvoloilla tulisi olla selkeät, yhteiset toimintamallit keskenmenon jälkihoidossa. Kun toimintamallit ovat selkeät, voi hoitohenkilökunta sujuvasti ja keskenmenon kokeneen tilannetta väheksymättä ohjata potilaan tarvitsemansa tuen piiriin niin julkiseen terveydenhuoltoon kuin kolmannelle sektorille.

 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista toimintaohjeen luomiseksi. Asiantuntijaryhmän tehtävä olisi laatia tarkennettu, konkreettisia ehdotuksia sisältävä ohjeistus alueellisille toimijoille keskenmenon hoitopolun rakentamiseksi. Lapsettomien yhdistys Simpukka on käytettävissä tuomaan potilaiden ja keskenmenon kokeneiden näkökulman asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Yhdistys on myös valmis avustamaan asiantuntijaryhmän kokoonkutsumisessa ja työskentelyn koordinoinnissa.

 

Johanna Repo, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka

Minna Wikström, puheenjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka

 

 

Yhteydenotot:

Johanna Repo

johanna.repo@simpukka.info

040-4808676

 

pdf-versio