Kansainvälinen yhteistyö/International cooperation

Kansainvälisesti lapsettomien asialla

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisten lapsettomuus- ja hedelmällisyysyhdistysten kanssa. Kansainvälisen yhteistoiminnan tavoitteena on parantaa lapsettomien asemaa ja lisätä yleistä tietoisuutta lapsettomuudesta sekä vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
Simpukka-yhdistys on Fertility Europen täysjäsen. Fertility Europen kautta Simpukka-yhdistys on edustettuna myös Euroopan potilasyhdistysten kattojärjestöjen kattojärjestössä EPF:ssä (European Patients’ Forum).

Fertility Europe

Fertility Europe on eurooppalaisten lapsettomuusyhdistysten kattojärjestö joka on rekisteröity Belgiassa. Järjestön päätavoitteet ovat:

  1. rakentaa vahva eurooppalainen verkosto potilasjärjestöjen ja lisääntymislääketieteen ammattilaisten kesken ja tätä kauttaa jakaa parhaita käytäntöjä
  2. edistää lisääntymisterveys- ja perhesuunnittelukasvatusta
  3. parantaa niiden tilannetta ja oikeuksia, joilla on vaikeuksia tulla raskaaksi

Fertility Europessa on 24 jäsenjärjestöä 22 maasta ja sen toimintaa johtaa hallitus joka koostuu eri maiden edustajista.

 

Fertility Europen hallitus 2018-2021

Satu Rautakallio-Hokkanen, puheenjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka/Suomi
Klaudija Kordic, varapuheenjohtaja, Roda/Kroatia
Irina Popova, sihteeri, Zachatie/Bulgaria
Afrodite Alexopoulou, rahastonhoitaja, Kiveli/Kreikka
Karianne Bye, hallituksen jäsen, Ønskebarn/Norja
Iwona Komenda, varajäsen, Nasz Bocian/Puola
Ofra Balaban, varajäsen, Chen/Israel

Fertility Europen toimistopäällikkö on Anita Fincham.

Hänet tavoittaa sähköpostilla: office(at)fertilityeurope.eu

Katso myös Lapsettomuus muissa maissa

Pohjoismainen yhteistyö

Simpukka tekee tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden järjestöjen kanssa. Mukana ovat Tilvera (Islanti), Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet (Ruotsi) ja Ønskebarn (Norja).