Kysely ammattilaisille: tilakäytänteet ja psyykkinen tuki osana potilaiden huomioimista

    Tervetuloa vastaamaan Endometrioosiyhdistys ry:n ja Lapsettomien yhdistys Simpukan kyselyyn ammattilaisille.

    Yhdistyksissä saamme aika ajoin tietoomme tilanteita, joissa keskenmenon kokeneiden, gynekologisesta leikkauksesta toipuvien ja lapsettomuushoitoja läpi käyvien tilannetta ei ole pystytty huomioimaan sairaalan tilajärjestelyissä. Esimerkiksi keskenmenon kokenut saattaa joutua kohtaamaan synnytystä odottavia tai siihen valmistautuvia. Kyselystämme potilaille (kesällä 2017) selvisi, että tilakäytänteet ovat merkittävä osa potilaskokemusta.

    Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa ammattilaisten näkemyksiä sairaaloiden tilajärjestelyistä ja eri potilasryhmien psyykkisestä huomioimisesta. Haluaisimme kuulla kokemuksiasi siitä, kuinka potilaiden huomiointi toteutuu sinun yksikössäsi ja millaisia hyviä käytäntöjä teillä jo on käytössä.

    Vastauksia käytetään yhdistysten yhteisessä vaikuttamistyössä. Tietoa viedään työssään lapsettomuutta ja/tai keskenmenoja kokeneita sekä endometrioosia sairastavia hoitaville ammattilaisille ja sairaaloille jotta asiat voisivat kehittyä ja tilanteita pyrittäisiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan myös yksilötasolla.

    Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään siten, ettei niitä voida yhdistää vastaajaan. Kysely on auki 31.12.2018 saakka.

     

    Kyselyyn tästä

     

    Lisätietoa:

    Johanna Repo, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka

    johanna.repo@simpukka.info

    Jutta Laino-Tabell, toiminnanjohtaja, Endometrioosiyhdistys ry,

    jutta.laino@endometrioosi.fi

     

     

    Posted in: