Lapsettoman kohtaaminen tuntuu useimmille vaikealta. Aihe on yksityinen ja herkkä, ja reaktiot voivat olla odottamattomia. Muutamia lapsettomien antamia neuvoja noudattamalla kanssakäyminen helpottuu.

1. Kuuntele: Anna lapsettoman kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Läsnäolo on usein puhetta tärkeämpää. Liika kysely voi tuntua ahdistavalta.

2. Anna lapsettoman näyttää tunteensa. Yhden lapsi ei ole toiselta pois. Joskus lapsellisten kohtaaminen kuitenkin synnyttää erilaisia tunteita. Niiden hyväksyminen helpottaa teitä molempia.

3. Jos lapseton loukkaantuu, etkä tiedä miksi, kysy. Avoin keskustelu ja toisen tunteiden kunnioittaminen on tärkeää.

4. Kerro tunteistasi. Läheiselläkin on oikeus suruun. Muista kuitenkin, että lapsettomuuden suru koskettaa ennen kaikkea itse lapsetonta.

5. Älä neuvo tai rohkaise. Hyvää tarkoittavat neuvot ja opettavaiset tarinat tai kertomukset lapsettomien raskaaksi tulosta usein loukkaavat.

6. Älä sulje lapsetonta ulos. Kutsu lapseton mukaan juhliin ja tapahtumiin, kuten muutkin läheisesi. Älä loukkaannu, jos lapseton kieltäytyy kutsusta. Jokainen tietää itse voimavaransa parhaiten.

7. Kerro lapsistasi kuten muillekin, mutta kunnioita lapsettoman tunteita.

8. Varo kyselemästä liikaa ja käyttämästä moittivia tai huonoa makua osoittavia ilmaisuja, kun et tiedä seurueessa olevien taustoja. Harvoin voit olla varma, onko seurueessa olevien sinkkujen tai parien lapsettomuus valinta vai olosuhde.

Mitä tehdä?

Joskus tuntuu, että kuunteleminen ei riitä, vaan läheinen haluaa auttaa enemmän. Lapsettomia voi tukea monella eri tavalla. Sukusolujen lahjoittaminen on sekä miehelle että naisella konkreettinen tapa auttaa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n vapaaehtoistoiminta tai kannatusjäsenyys tarjoavat tapoja tukea lapsettomia ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta lapsettomuudesta.

Simpukka on tuottanut oman oppaan tahattomasti lapsettoman läheiselle, löydät sen sivujemme Opasvihkoset-osiosta.

Mitä pidit artikkelista?

[reactions-lite]