Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Olemme Helminauha-hankkeessa käyneet keskusteluja kolmen yliopistollisen sairaalan vastuulääkäreiden kanssa lahjasoluhoitojen käynnistymisestä ja hoitojen antamisen kriteereistä julkisella sektorilla. Lahjasoluhoitojen käynnistämistä on yliopistollisissa sairaaloissa valmisteltu jo jonkin aikaa ja kriteerit hoitojen antamisen suhteen on luotu sairaaloiden kesken yhteistyössä. Ennen kaikkea hoitojen käynnistäminen edellyttää sitä, että sairaalat saavat lahjasoluhoidoissa tarvittavia sukusoluja ja hoitojen antamisen edellytykset esim. sukusolupankkien osalta täyttyvät. 

Ikä ja hoitopäätös

Lapsettomuushoitoja tarjoavat sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteiset linjaukset lahjasoluhoitojen antamisen kriteereiden suhteen. Jokainen hoitopäätös tehdään yksilöllisesti, hoitoihin hakeutuvan tilanne huomioiden. Hoitojen linjaukset ovat samassa linjassa muiden julkisella sektorilla toteutettavien hedelmöityshoitojen suhteen. 

Hoitopäätös tulee tehdä ennen kuin nainen on täyttänyt 40 vuotta. Hoidot voidaan toteuttaa yli 40-vuotiaana, jos hoitopäätös on saatu alle 40-vuotiaana ja kaikki omat alkiot siirretään. Tilanne arvioidaan ja hoitopäätös tehdään jokaisen hoidon kohdalla erikseen. Hoitopäätöstä ei voi saada yli 40-vuotiaana.  

Painoraja on lahjasoluhoitojen suhteen sama kuin hedelmöityshoidoissa omilla soluilla, BMI tulee olla alle 35. Lahjasoluhoitoihin hakeutuvalla voi olla yksi lapsi ennestään. 

Annettavien hoitojen määrät

Omilla soluilla tehtävät hedelmöityshoidot ja lahjasoluhoidot lasketaan määrällisesti yhteen. Tämä tarkoittaa, että IVF-hoitoja voidaan tehdä yhteensä kolme, joka pitää sisällään niin omilla kuin lahjasukusoluilla tehtävät hoidot. Inseminaatioita voidaan julkisella sektorilla tehdä korkeintaan kuusi, mutta hoitovasteen ollessa alhainen kaikkia kuutta inseminaatiohoitoa ei toteuteta, vaan siirrytään IVF-hoitoihin. Inseminaatioiden ja IVF-hoitojen yhteenlaskeminen tapahtuu tapauskohtaisesti, kuitenkin perussääntö on se, että inseminaatioita ja IVF-hoitoja voi olla yhteensä korkeintaan kuusi esim. neljä inseminaatioita ja kaksi IVF-hoitoa. Aiemmat hoidot huomioidaan hoitomääriä laskettaessa, mikä tarkoittaa, että yksityisellä klinikalla tehdyt lahjasoluhoidot lasketaan mukaan julkisen puolen hoitomääriin. 

Potilasryhmät ja hoitojen toteutus

Lahjasoluhoitoja tullaan antamaan kaikille potilasryhmille, eli naispareille, itsellisille naisille ja nais-miespareille. Eri sairaaloiden välillä lahjasukusoluilla toteutettavien hoitojen aloitusaikataulut vaihtelevat mm. käytännön valmistelujen kuten sukusolupankkiin liittyvien valmistelujen ja sukusolujen saamisen suhteen, eikä hoitojen suhteen todennäköisesti kyetä noudattamaan hoitotakuuta. Sairaanhoitopiireillä käytössä olevat sukusolut vaihtelevat sairaalakohtaisesti sen mukaan, mikä sukusolupankki kullakin sairaalalla on käytössään.

Lapsettomien yhdistys Simpukka tekee yhdessä muiden perhejärjestöjen kuten Sateenkaariperheet ry:n kanssa vaikuttamistyötä sen eteen, että lahjasoluhoidot toteutuvat julkisella sektorilla tasa-arvoisesti. Helminauha-hanke on osa Simpukan toimintaa, hanke on saanut STEA:lta kolmivuotisen rahoituksen ja sen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea lahjasoluperheille. Hankkeesta löydät lisätietoja täältä.

Sateenkaariperheet on tehnyt oman katsauksensa lahjasoluhoidoista julkisella sektorilla, löydät sen täältä.

Avainsanat:

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit