Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Julkaistu 19.10.2019

Päivitetty viimeksi 10.2.2020

Lahjasoluhoitoja on vuoden 2019 lopusta lähtien saanut julkisen terveydenhuollon varoin. Hoitoja saavat nais-miespariskunnat, naisparit ja itselliset naiset. Kaikki viisi hedelmöityshoitoja tarjoavaa yliopistosairaalaa TAYS, HUS, TYKS, KYS ja OYS tulevat antamaan hedelmöityshoitoja lahjoitetuilla sukusoluilla sitä mukaan, kun sukusoluhoitojen edellyttämät luvat ovat kunnossa.

Alla tietoa sairaaloiden tilanteesta:

TAYS (Pirkanmaa) lähetteitä otetaan vastaan ja lahjasoluhoidot aloitettu. Lisätietoja täältä.

HUS (Helsinki ja Uusimaa) lähetteitä otetaan vastaan ja lahjasoluhoidot aloitettu. Lisätietoja täältä. 

TYKS (Varsinais-Suomi) lähetteitä otetaan vastaan, antavat vain lahjasiittiöhoitoja. Lisätietoja täältä.

OYS (Pohjois-Pohjanmaa) lähetteitä otetaan vastaan, lahjasoluhoidot ja lahjasolujen lahjoittajien rekrytointi käynnistyvät kevään 2020 aikana. Lisätietoja täältä.

KYS (Pohjois-Savo) odottaa vielä sukusolupankin lupia, käynnistävät lahjasolujen lahjoittajien rekrytoinnit ja lahjasoluhoidot syksyn 2020 aikana. Lähetteitä otetaan jo vastaan. Lisätietoja täältä.

Lahjasoluja tarvitaan nyt kipeästi

Lahjasoluhoitoja tarjotaan tasavertaisesti niin nais-miespareille, naispareille kuin itsellisille naisille. Lahjasoluhoidot mahdollistuvat lahjasolujen lahjoittajien avulla, joita tarvitaan nyt kipeästi. Yliopistosairaalat etsivät munasolujen ja siittiöiden lahjoittajia, lahjasolujen lahjoittamisesta voit kysyä omasta sairaanhoitopiiristäsi.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ja Simpukan Helminauha-hanke seuraavat aktiivisesti lahjasoluhoitojen käynnistymistä yliopistosairaaloissa ja tiedotamme lahjasoluhoitojen tilanteesta sitä mukaan kun tiedämme lisää. Tasavertainen lahjasoluhoitojen tarjoaminen on tärkeä asia monelle tahattomasti lapsettomalle, joille lapsen saaminen omilla soluilla ei ole mahdollista.

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Olemme Helminauha-hankkeessa käyneet keskusteluja kolmen yliopistollisen sairaalan vastuulääkäreiden kanssa lahjasoluhoitojen käynnistymisestä ja hoitojen antamisen kriteereistä julkisella sektorilla. Lahjasoluhoitojen käynnistämistä on yliopistollisissa sairaaloissa valmisteltu jo jonkin aikaa ja kriteerit hoitojen antamisen suhteen on luotu sairaaloiden kesken yhteistyössä. Ennen kaikkea hoitojen käynnistäminen edellyttää sitä, että sairaalat saavat lahjasoluhoidoissa tarvittavia sukusoluja ja hoitojen antamisen edellytykset esim. sukusolupankkien osalta täyttyvät. 

Ikä ja hoitopäätös

Lapsettomuushoitoja tarjoavat sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteiset linjaukset lahjasoluhoitojen antamisen kriteereiden suhteen. Jokainen hoitopäätös tehdään yksilöllisesti, hoitoihin hakeutuvan tilanne huomioiden. Hoitojen linjaukset ovat samassa linjassa muiden julkisella sektorilla toteutettavien hedelmöityshoitojen suhteen. 

Hoitopäätös tulee tehdä ennen kuin nainen on täyttänyt 40 vuotta. Hoidot voidaan toteuttaa yli 40-vuotiaana, jos hoitopäätös on saatu alle 40-vuotiaana ja kaikki omat alkiot siirretään. Tilanne arvioidaan ja hoitopäätös tehdään jokaisen hoidon kohdalla erikseen. Hoitopäätöstä ei voi saada yli 40-vuotiaana.  

Painoraja on lahjasoluhoitojen suhteen sama kuin hedelmöityshoidoissa omilla soluilla, BMI tulee olla alle 35. Lahjasoluhoitoihin hakeutuvalla voi olla yksi lapsi ennestään. 

Annettavien hoitojen määrät

Omilla soluilla tehtävät hedelmöityshoidot ja lahjasoluhoidot lasketaan määrällisesti yhteen. Tämä tarkoittaa, että IVF-hoitoja voidaan tehdä yhteensä kolme, joka pitää sisällään niin omilla kuin lahjasukusoluilla tehtävät hoidot. Inseminaatioita voidaan julkisella sektorilla tehdä korkeintaan kuusi, mutta hoitovasteen ollessa alhainen kaikkia kuutta inseminaatiohoitoa ei toteuteta, vaan siirrytään IVF-hoitoihin. Inseminaatioiden ja IVF-hoitojen yhteenlaskeminen tapahtuu tapauskohtaisesti, kuitenkin perussääntö on se, että inseminaatioita ja IVF-hoitoja voi olla yhteensä korkeintaan kuusi esim. neljä inseminaatioita ja kaksi IVF-hoitoa. Aiemmat hoidot huomioidaan hoitomääriä laskettaessa, mikä tarkoittaa, että yksityisellä klinikalla tehdyt lahjasoluhoidot lasketaan mukaan julkisen puolen hoitomääriin. 

Potilasryhmät ja hoitojen toteutus

Lahjasoluhoitoja tullaan antamaan kaikille potilasryhmille, eli naispareille, itsellisille naisille ja nais-miespareille. Eri sairaaloiden välillä lahjasukusoluilla toteutettavien hoitojen aloitusaikataulut vaihtelevat mm. käytännön valmistelujen kuten sukusolupankkiin liittyvien valmistelujen ja sukusolujen saamisen suhteen, eikä hoitojen suhteen todennäköisesti kyetä noudattamaan hoitotakuuta. Sairaanhoitopiireillä käytössä olevat sukusolut vaihtelevat sairaalakohtaisesti sen mukaan, mikä sukusolupankki kullakin sairaalalla on käytössään.

Lapsettomien yhdistys Simpukka tekee yhdessä muiden perhejärjestöjen kuten Sateenkaariperheet ry:n kanssa vaikuttamistyötä sen eteen, että lahjasoluhoidot toteutuvat julkisella sektorilla yhdenvertaisesti. Helminauha-hanke on osa Simpukan toimintaa, hanke on saanut STEA:lta kolmivuotisen rahoituksen ja sen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea lahjasoluperheille. Hankkeesta löydät lisätietoja täältä.

Sateenkaariperheet on tehnyt oman katsauksensa lahjasoluhoidoista julkisella sektorilla, löydät sen täältä.

Avainsanat:

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit