Lahjoitustili

Tee lahjoitus Simpukka-yhdistykselle tilisiirtona:

1. Merkitse saajaksi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
2. Tilinumero IBAN: FI18 4726 0010 1564 25 (SWIFT: POPFFI22)
3. Kirjoita viitteeseen ”Lahjoitus”

Simpukka on tahattoman lapsettomuuden asiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia ja asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Yhdistys tuottaa monipuolista tukitoimintaa kuten vertaistukiryhmiä, kursseja, luentoja ja verkkovertaistukea. Simpukka tuottaa ja välittää lapsettomuutta koskevaa tietoa, esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä, lapsettomuutta koskevaa materiaalia, videoita, kampanjoita ja teemapäiviä. Se myös valvoo tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttaa tahattomasti lapsettomien asemaan yhteiskunnassa. Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla ja lapsettomuustietoisuuden edistämiseen esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa, kurssitoimintaa ja tukemalla vertaistukiryhmiä, tuottamalla materiaalia ja kouluttamalla ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä. Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia! Kiitos tuestasi!

Keräysluvan tiedot

Luvan saaja: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry (y-tunnus 1462422-8)
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja pvm: RA/2021/606 01.05.2021
Toimeenpanoalue: Koko maa, poislukien Ahvenanmaa
Käytännön toimeenpanija: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry