Lapsettomien yhdistys Simpukka on tahattoman lapsettomuuden asiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia ja asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Yhdistys tuottaa monipuolista tukitoimintaa kuten vertaistukiryhmiä, kursseja, luentoja ja verkkovertaistukea. Simpukka tuottaa ja välittää lapsettomuutta koskevaa tietoa, esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä, lapsettomuutta koskevaa materiaalia, videoita, kampanjoita ja teemapäiviä. Se myös valvoo tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttaa tahattomasti lapsettomien asemaan yhteiskunnassa. Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia! Kiitos tuestasi!

Keräysluvan tiedot

Luvan saaja: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry (y-tunnus 1462422-8)
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja pvm: RA/2021/606 01.05.2021
Toimeenpanoalue: Koko maa, poislukien Ahvenanmaa
Käytännön toimeenpanija: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Lahjoitustavat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla ja lapsettomuustietoisuuden edistämiseen esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa, kurssitoimintaa ja tukemalla vertaistukiryhmiä, tuottamalla materiaalia ja kouluttamalla ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä.

Mihin keräysvaroja on käytetty?

Kerromme jatkossa tässä lisää mihin varoja on käytetty.

Lisätietoja lahjoittajalle

Poliisihallitus on myöntänyt Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle keräysluvan, jossa on nimetty ne käyttötarkoitukset, joihin varoja saa käyttää. Simpukka tekee Poliisihallitukselle varojen käytöstä vuosittain selvityksen, joka on edellytys keräysluvalle. Lahjoitusvarojen käyttäminen aiheuttaa hallinnollisia kuluja, jotka ovat välttämättömiä lahjoitustapojen käyttöön saamiseksi. Palkattujen työntekijöiden palkkauskuluja ei kateta keräysvaroista. Kerätyt varat kohdennetaan suoraan vertaistukeen sen eri muodoissa. Kerromme varojen käytöstä säännöllisesti kotisivuillamme ja Simpukka-lehdessä.

Lahjoittajasta ei kerätä eikä julkaista mitään tietoja, paitsi jos lahjoittaja sitä erikseen pyytää. Noudatamme henkilötietojen käsittelyä säätelevää lakia (GDPR).

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka ei jaa toiminnan voittoa luottamushenkilöille tai henkilöstölle. Simpukka-yhdistyksen toiminnan päärahoittaja on STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja lisäksi meillä on omaa varainhankintaa, mm. jäsenmaksut, ilmoitusmyynti ja tuotemyynti. Olemme uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys.

Lahjoituksia koskeviin kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Johanna Repo, johanna.repo(at)simpukka.info, p. 040-4808 676.

Testamentti

Voit tukea Simpukka-yhdistyksen toimintaa myös tekemällä testamentin yhdistyksen hyväksi. (tähän tulee liitteeksi ohjeistus)