Lapsettomuushoidot Suomessa

Lapsettomuutta hoidetaan Suomessa julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Pääsyä julkisten hedelmöityshoitojen piiriin säätelevät yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet. Myös yksityiset klinikat Suomessa noudattavat näitä perusteita, mutta kriteerit ovat joiltain osin väljemmät (esim. naisen ikä). 

Lapsettomuushoitoihin hakeudutaan lapsettomuustutkimusten kautta. Suomessa hoitoja voivat saada itselliset naiset, naisparit ja nais-miesparit omien tai lahjoitettujen sukusolujen avulla. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat Suomessa kiellettyjä hedelmöityshoitolain nojalla. 

Kaikista Suomessa syntyvistä lapsista noin 6 % syntyy hedelmöityshoitojen avulla (THL Hedelmöityshoitotilastot 2016-2017).    

Lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoihin hakeutuminen

Milloin? 

Varsinaisia lapsettomuushoitoja edeltävät perus- ja jatkotutkimukset. Naisen ja miehen kannattaa hakeutua lapsettomuustutkimuksiin, mikäli vuoden säännöllisten yhdyntöjen jälkeen raskaus ei ole alkanut. Mikäli nainen on täyttänyt 35 vuotta, kannattaa tutkimuksiin hakeutua jo 6 kuukauden jälkeen. Naisparit ja itselliset naiset voivat hakeutua tutkimuksiin heti, kun haluavat alkaa yrittämään raskautta.

Miten? 

 • Lapsettomuushoitoihin julkisessa terveydenhuollossa tarvitaan lähete perusterveydenhuollosta. Lähetteen voi tehdä myös yksityisen terveydenhuollon lääkäri tai esimerkiksi gynekologi.
 • Perustutkimuksiin voi hakeutua terveyskeskukseen, opiskelijaterveydenhuoltoon, yksityislääkärin vastaanotolle tai yksityiselle lapsettomuusklinikalle. 
 • Jatkotutkimukset voidaan tehdään naistentautien poliklinikalla tai hedelmöityshoitoja toteuttavissa yksiköissä, joita ovat viiden yliopistosairaalan (HUS, KYS, OYS, TAYS, TYKS) lapsettomuusklinikat.
 • Lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoihin voi hakeutua myös suoraan yksityiselle lapsettomuusklinikalle. 

Kenelle?

Julkisen terveydenhuollon lapsettomuushoidoissa huomioitavaa potilaalle:

 • Hoitoja annetaan yhdenvertaisesti itsellisille naisille, naispareille ja nais-mies-pareille.
 • Hoitopäätöstä annettaessa naisen tulee olla alle 40-vuotias. Mikäli naiselle on jo aiemmin tehty hoitoja ja niitä jatketaan, voi ikä olla myös yli 40.
 • Painoraja hoitojen antamiselle on BMI <35.
 • Julkisella sektorilla hedelmöityshoitojen määrä on rajoitettu ja pääsääntöisesti IVF-hoitoja annetaan korkeintaan kolme hoitokierrosta. Inseminaatioita ja IVF-hoitoja voidaan tehdä pääsääntöisesti yhteensä kuusi kierrosta, esimerkiksi neljä inseminaatiota ja kaksi ivf-hoitoa.
 • Hoitoja tehdään myös lahjoitetuilla sukusoluilla.
 • Hoidettavien aiemmat lapset vaikuttavat hoitopäätökseen.
 • Hoitopäätös tehdään aina yksilöllisesti, hoitoihin hakeutuvat tilanteen mukaan.
 • Lapsettomuushoidoissa noudatetaan hoitotakuuta: hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit valita hoitopaikkasi, kun tarvitset kiireetöntä hoitoa. 
 • Julkisessa terveydenhuollossa potilaalle tulevat välittömät kustannukset syntyvät perustutkimuksiin liittyvistä asiakasmaksuista, erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuista, lääkekustannuksista ja matkakustannuksista. Kahdesta jälkimmäisestä voi saada korvausta sairausvakuutuksesta (Kela).

Hoidot yksityisellä klinikalla

 • Suomessa on useita yksityisiä lapsettomuusklinikoita eri paikkakunnilla.
 • Yksityisille klinikoille voivat hakeutua tutkimuksiin ja hoitoihin itselliset naiset, naisparit ja nais-miesparit. 
 • Yksityiselle klinikalle voivat hakeutua myös 40 vuotta täyttäneet naiset.
 • Yksityisellä klinikalla toteutettavista hoidoista voi saada korvausta sairausvakuutuksesta (Kela-korvaus) mikäli kyseessä on sairauden hoito. Lääkekustannuksista ja matkakuluista voi saada Kela-korvausta mikäli lapsettomuushoidot ovat kela-korvattavia. 

Mitä lapsettomuustutkimuksissa tutkitaan?

Tutkimuksissa selvitetään parin yleinen terveydentila, sairaushistoria, leikkaukset ja lääkkeet. Samalla kartoitetaan elämäntapoja, kuten ravitsemus, tupakointi, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö. Tutkimuksessa kysytään myös sukutiedoista, puberteetin kehityksestä, kuukautiskierrosta sekä mahdollisiin pitkäaikaisiin sairauksiin liittyvistä oireista. Lapsettomuuden kestoa selvitetään kysymällä mm. ehkäisyn lopettamisen ajankohtaa, kauanko raskautta on yritetty ja mahdollisista ongelmista seksuaalielämässä.

Nainen

Naisen lapsettomuustutkimuksissa tutkitaan naisen munasarjat, munanjohtimet ja kohtu. Naista tutkitaan mm. veri- ja virtsakokein sekä gynekologisin tutkimuksin esimerkiksi ultraäänellä ja PAPA-kokeella. Tutkimuksissa selvitetään:

• ovatko munasarjat vahingoittumattomat ja terveet

• munanjohtimien mahdolliset tukkeumat

• kohdunkaulan kunto ja mahdolliset tulehdukset

• mahdolliset kohtuviat

• mahdolliset häiriöt hormonitasapainossa

Mies

Miestä tutkitaan mm. veri- ja virtsakokein sekä siemennestenäytteen kokeilla:

• kokonaismäärä

• siittiöiden kokonaismäärä

• siittiöiden liikkuvuus ja rakenne

• muiden solujen ja vasta-aineiden esiintyminen

Lapsettomuuden hoitomuotoja

Lapsettomuuden hoitomuotoja on useita, ja ne valitaan tutkimusten jälkeen lapsettomuuden syyn, hoitoja tarvitsevien tilanteen ja myös omien toiveiden mukaan. Tutkimus- ja hoitokäytännöt myös vaihtelevat jonkin verran eri klinikoilla. Hoitomuotoja ovat mm.:

 • ovulaation tai siittiötuotannon tehostaminen
 • inseminaatio
 • koeputkihedelmöitys (IVF/ICSI)
 • pakastetun alkion siirto (PAS)

Lapsettomuushoidoissa voidaan käyttää hoitoja tarvitsevan omia sukusoluja tai luovutettuja sukusoluja. 

Lue lisää lapsettomuustutkimuksista ja -hoidoista:

Ferringin Hedelmöityshoidot -oppaasta täältä.

Terveyskylän kattava tietopankki lapsettomuuden hoidosta: täältä.

Lapsettomuushoidot kuormittavat

Lapsettomuushoidot voivat viedä useita vuosia, vaikka toimenpiteiden välillä saattaa olla useita kuukausia tai pidempiäkin taukoja. Hoidot ovat usein erityisesti psyykkisesti kuormittava jakso elämässä. 

Suurin osa toimenpiteistä kohdistuu naisiin, ja kumppanit voivat helposti kokea itsensä ulkopuolisiksi. Onkin tärkeää, että kumppani on mukana kaikissa hoitoja koskevissa keskusteluissa, samoin läsnä toimenpiteissä. Lapsettomuus on parille yhteinen asia.

Hormonihoidot kohdistuvat pääasiassa naisiin ja naiset reagoivat hormonihoitoihin eri tavoin. Jotkut saavat fyysisiä sivuoireita, jotkut eivät huomaa olossaan mitään erityisempää muutosta. Hoidot sitovat kuitenkin henkisesti paljon energiaa. Koko elämä voi jäädä pyörimään hoitojen ja raskauden odotuksen ympärille. Tällöin tarvitaan tukea niin hoitavilta ammattilaisilta kuin saman kokeneilta, vertaisilta.

Psyykkinen tuki lapsettomuushoitojen aikana

Hoitoihin liittyvä epävarmuus ja pettymys, jos hoidot eivät tuota tulosta, voivat olla psyykkisesti erittäin raskaita. Psyykkisen tuen tulisikin olla aina osa hoitopolkua. Mikäli syntyy tunne, että ei saa riittävästi tukea, siitä kannattaa sanoa hoitaville ammattilaisille. Yhdessä voi pohtia, millainen tuki on tarpeen. 

Lapsettomuushoitajat ja -lääkärit ymmärtävät usein, että hoitojen läpikäyminen on psyykkisesti kuormittavaa, ja keskustelu heidän kanssaan saattaa jo helpottaa oloa. Tällaiselle keskustelulle tulisi kuitenkin varata riittävästi aikaa, joka taas usein on kortilla.

Sairaalassa voi olla käytettävissä psyykkisen tuen ammattilainen kuten psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykoterapeutti tai sairaalapastori. Heille voi pyytää lähetettä tai ajanvarausta.

Myös työterveyshuollosta ja opiskelijaterveydenhuollosta, samoin kuin terveyskeskuksen kautta voi hakea keskustelutukea. Tuen saatavuus voi vaihdella huomattavasti.    

Suomessa on joukko lapsettomuuteen erikoistuneita terapeutteja. Simpukan sivuilta löydät osan heistä yhteystiedot.

Vertaistuki on tuonut monille ratkaisevaa apua omien kokemusten, tunteiden ja ajatusten jäsentämiseen. Keskustelu muiden samaa kokeneiden kanssa helpottaa todella oloa ja edistää hyvinvointia. Parhaimmillaan vertaistuki kulkee osana hoitopolkua tukien erilaisissa vaiheissa ja ratkaisuissa. Vertaistuen pariin löydät täältä.

Linkkejä:

Tilastot:

THL:n hedelmöityshoitotilastot

Hedelmöityshoitojen sääntely:

Hedelmöityshoitolaki

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Yhtenäiset kiireettömän hoidon kriteerit