Lapsettomuus vaikuttaa parisuhteeseen

käsi kädessä valkoisella taustalla

Lapsettomuus vaikuttaa väistämättä parisuhteeseen tavalla tai toisella. Sanotaan, että lapsettomuus voi olla parisuhteelle joko uhka tai mahdollisuus. Monilla lapsettomuuden koettelemukset loppujen lopuksi vahvistavat suhdetta. Useimmille kumppani on tärkein tukija lapsettomuuden aikana. 

Lapsettomuus pakottaa meidät kohtaamaan itsessämme ja kumppanissamme uusia puolia, kun asiat eivät menneetkään siten kuin olimme toivoneet ja suunnitelleet. Saatamme epäillä  itseämme kumppanina, kyseenalaistaa yhteisen elämämme mielekkyyden ja pelätä parisuhteemme tulevaisuuden puolesta. Pelko yksin jäämisestä ja toivotun lapsen ja perheen menettämisestä ravisuttaa tunnetta elämän jatkuvuudesta ja suhtautumista tulevaisuuteen.

Jokainen käsittelee lapsettomuutta omalla tavallaan

Kumppanit saattavat käsitellä lapsettomuutta hyvin eri tavoin. Toisella voi olla kova tarve puhua ja toinen kaipaa läheisyyttä tai haluaa purkaa pahaa oloaan fyysisellä tekemisellä. Tahaton lapsettomuus on parin yhteinen asia ja jokaisen parin tulee löytää heille sopiva tapa käsitellä lapsettomuutta. Yhteisen tavan löytäminen edellyttää pareilta kiinnostusta ja uteliaisuutta toista ja toisen kokemusta kohtaan sekä halua ymmärtää toisen tapaa käsitellä tätä vaikeaa ja herkkää asiaa. Omien toiveiden ja tarpeiden esille tuominen kumppanille ehkäisee väärien tulkintojen syntymistä ja tuo pareja lähemmäs toisiaan. Lapsettomuus vaikuttaa myös seksuaalielämään. Seksin luonne voi muuttua, jos se tähtää ensisijaisesti raskauden alkamiseen. 

Parisuhteessa voidaan olla eritahtisia, mutta silti samalla polulla

“Välillä toinen kokee lapsettomuuden rankemmin, välillä taas toinen. Välillä toinen haluaa ottaa etäisyyttä hoitoihin ja pitää niistä taukoa. Yhteisymmärrys on kuitenkin pääosin säilynyt.” – Mies ja lapsettomuus -kyselyn vastaaja

Lapsettomuus on parin yhteinen haaste, mutta kumppanit reagoivat lapsettomuuteen usein eri tavoin ja eri tahdissa. Kumppaneista toisen lapsitoive saattaa myös olla tärkeämmällä sijalla elämässä kuin toisella. Kumppaneiden kokemusten erilaisuus voi tulla suurena yllätyksenä. Jokainen kuitenkin kokee lapsettomuuden omalla tavallaan. Ongelmia syntyy, jos oletetaan toisen reagoivan samoin kuin itse. 

On tavallista, että toinen kumppaneista kokee lapsettomuuden kriisin voimakkaasti ja aiemmassa vaiheessa kuin toinen. Hän ihmettelee, eikö kumppani koe tilannetta yhtä murskaavana, eikö se kosketa häntä laisinkaan. Toinen taas haluaa olla tukena ja päätyy piilottamaan omat tunteensa, jotta ei rasittaisi niillä kumppaniaan.

Tunteista ja ajatuksista vaikeneminen aiheuttaa väärinymmärrystä ja lyö turhaan kiilaa parin välille. Olemme myös varustettuja erilaisilla taidoilla: kun toinen toivoisi syvällistä keskustelua lapsettomuuden aiheuttamista tunteista, toiselle omien tunteiden sanoittaminen voi tuottaa suuria vaikeuksia. Rohkaisevaa on, että taitoja voi aina vahvistaa ja opetella lisää. 

“Pitkän yhteisen historiamme ansiosta olemme pystyneet puhumaan toisillemme avoimesti ja sitä puhetta onkin riittänyt. Välillä olemme olleet lapsettomuuden surun käsittelyssä hyvin eri vaiheissa ja se on ollut toisaalta kuormittavaa, mutta toisaalta toinen on jaksanut luoda toivoa silloin, kun toinen on ollut aivan maassa.” – Antti ja Marja

Monelle parille sen oivaltaminen, että erilaisesta kokemuksesta huolimatta voimme ja haluamme pysyä toinen toisemme rinnalla, on avaintekijä lapsettomuudesta selviytymisen kannalta. Parhaimmillaan lapsettomuus parisuhdetta koettelevana kriisinä voi synnyttää parisuhteessa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jollaista parilla ei aiemmin ole ollut.

Toimiva parisuhde edistää hyvinvointia

Pettymysten, vihan ja epätoivon kourissa on vaikea pitää kirkkaana mielessä suhteen positiivinen perusta. Se, että saa jakaa elämänsä toisen kanssa, ei ole itsestäänselvyys. On tärkeä muistaa, miksi me olemmekaan yhdessä – kumppani valitaan ensisijaisesti itseä varten, elämänkumppaniksi, ei tulevien lasten vanhemmaksi. Hyvinvoiva parisuhde auttaa selviytymään lapsettomuuskriisistä, olipa lapsettomuuden päätös millainen tahansa. 

Suhteeseen panostaminen lisää suhteen läheisyyttä ja molemminpuolista tukea kriisin keskellä. Parisuhteen hoitaminen saadaan useasti kuulostamaan vaatimukselta tai arkiselta puurtamiselta, johon ei millään aina riittäisi voimavaroja. Kannattaa hyödyntää tyynemmät ajanjaksot, jolloin lapsettomuus ei niele kaikkia ajatuksia. On kuitenkin suuri onni, että meillä on näin ihana asia, josta pitää huolta.

Tämä artikkeli on osa uudistettavaa Mies ja lapsettomuus -vihkosta, joka ilmestyy lähiaikoina. Liittymällä jäseneksi varmistat, että saat painotuoreen kappaleen postilaatikkoosi.

[reactions-lite]

Avainsanat:

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit

Tahaton lapsettomuus miehen kokemana

Lue lisää

Vertaistuki auttaa jaksamaan

Lue lisää