Visio/Tavoite: Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea.

Suomessa tunnistetaan tahattoman lapsettomuuden yleisyys ja sen vaikutukset niin yhteiskunnassa kuin perheissä ja yksilötasolla. Lapsettomat kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä. Hedelmöityshoitojen laadun ja saatavuuden suhteen vallitsee yhdenvertaisuus. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat sallittuja.

Missio/Tarkoitus: Simpukka on tahattomasti lapsettomien yhteisö, joka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin.

Simpukka on kaikkien tahatonta lapsettomuutta kokevien ja heidän läheistensä yhdistys. Simpukka osallistuu ennakoivasti ja aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edunvalvontaan. Simpukka viestii avoimesti ja oikea-aikaisesti eri sidosryhmien suuntaan ja käy dialogia heidän kanssaan. Simpukka hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toiminnan vahvistamiseksi. Simpukka kehittää, laajentaa ja tuottaa vertaistukitoimintaa uusilla ja vaikuttavilla menetelmillä. Simpukka panostaa jäsen- ja varainhankintaan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja kasvattamiseksi.

Strategiset tavoitteet 2022

1) VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

Simpukka on vaikuttava tahattomasti lapsettomien äänitorvi, joka

 1. tunnetaan tahattoman lapsettomuuden asiantuntijana,
 2. murtaa lapsettomuuteen liitettyjä väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja yhteiskunnassa,
 3. toimii aktiivisena tahattomasti lapsettomien edunvalvojana,
 4. on lapsettomuuden teemojen esiin nostaja sekä vaikuttaja perhepoliittisessa keskustelussa ja sosiaali- ja terveysalaa koskevissa uudistuksissa,
 5. on vahva ja kiinnostava viestijä, johon media ottaa yhteyttä tahattomaan lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä,
 6. kehittää yhteistyötä lapsettomuusklinikoiden, järjestöjen ja erilaisten toimijoiden kanssa.

2) TOIMINNAN LAAJUUS JA LAATU

Simpukka on vertaistuen edelläkävijä Suomessa, joka

 1. mahdollistaa vertaistukea kaikille tahattomasti lapsettomille iästä, elämäntilanteesta, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta (joko digitaalisesti tai lähivertaistoiminnan kautta),
 2. hyödyntää ja kehittää digitaalisia vertaistuen kanavia ja työkaluja, jotka tavoittavat kohderyhmänsä kaikkialla Suomessa,
 3. huomioi toiminnassaan lapsettomuuden eri vaiheet ja lapsettomien alaryhmät (lapsitoive, lapselliset lapsettomat, lahjasoluperheet, SYKE, ym.),
 4. on helposti lähestyttävä, ihmisläheinen ja vaikuttava,
 5. tavoittaa jokaisen kohderyhmäänsä kuuluvan ainakin jossain lapsettomuuden vaiheessa.

3) JÄSENMÄÄRÄ JA TALOUS

Simpukka on hyvin hallinnoitu ja taloudellisesti vakavarainen järjestö, joka:

 1. toimii avoimesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti,
 2. varmistaa jäsenmaksutulojen vakaan kehityksen ja kasvattaa rahoituspohjaa toiminnan laajentamiseksi
 3. suunnittelee toimintaansa taloudellisesti kestävästi,
 4. kaksinkertaistaa jäsenmäärän vuoteen 2022 mennessä,
 5. työllistää 4-5 vakituista kokopäiväistä työntekijää vuoteen 2022 mennessä.

Lisätietoja:

Piia Savio, toiminnanjohtaja, piia@simpukka.info

Mitä pidit artikkelista?

[reactions-lite]