Maltalla lapsettomat kamppailevat uuden hedelmöityshoitolain saamiseksi

Tällä hetkellä koeputkihoitoja Maltalla rajoittaa vuonna 2012 voimaan tullut ”Embryo Protection Act” joka sallii hoidot vain naimisissa tai vakaassa parisuhteessa oleville heteropareille.

Kyseinen laki rajoittaa samalla hoitojen tehokkuutta, sillä se sallii vain kahden alkion hedelmöittämisen hoidon aikana ja molemmat alkiot on myös siirrettävä tuoreena eikä niiden pakastaminen ole sallittua. Laki ei huomioi siis mitenkään että naisen terveydentila ei ehkä sallikaan tuoresiirtoa esimerkiksi hyperstimulaation vuoksi. Samalla sivuutetaan alan tutkimukset ja Euroopassa monessa maassa oleva käytäntö joka suosittelee yhden alkion siirtoa (SET) monisikiöraskauksien välttämiseksi riskien vuoksi. Voimassa olevan lain vuoksi monet maltalaiset lapsettomat hakeutuvatkin hoitoihin ulkomaille – jos heillä on siihen varaa.

Uusi lakiehdotus on käsittelyssä

Uusi laki on nyt Maltan parlamentin käsittelyssä jotta laista tulisi inhimillisempi ja se turvaisi potilaiden ja syntyvien lasten terveyden. Ehdotuksen uudet tärkeät pääkohdat ovat:
• sallia alkion pakastus
• sallia hoidot myös samaa sukupuolta oleville ja yksinäisille naisille
• sallia sukusolujen ja alkion lahjoitus
• sukusolujen lahjoituksesta tehdään rekisteri josta saa tietoa lahjoittajan terveystietoja ja josta lapsi saa aikuisena lahjoittajan henkilötiedot

Maltalla halutaan myös käynnistää keskustelu sijaissynnytyksen sallimisesta. Uusi lakiehdotus on herättänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan ja valitettavasti keskustelu on saanut välillä hyvin ikävän sävyn esimerkiksi kirkon ja prolife-liikkeen jyrkän vastustuksen ja välillä jopa väärän tiedon levittämisen vuoksi. Maltan lapsettomienyhdistys Malta Infertility Network on kampanjoinut laajasti uuden lain voimaan saamiseksi. Lapsettomuusjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Fertility Europe on vedonnut julkisella kannanotollaan maltalaisten lapsettomien oikeuksien puolesta. Yli 20 Fertility Europen jäsenjärjestön yhteinen vetoomus lähetettiin sekä Maltan medialle että kansainväliselle medialle ja se on saanut paljon näkyvyyttä.

– Satu Rautakallio-Hokkanen
Kirjoittaja on Simpukan järjestösihteeri ja Fertility Europen puheenjohtaja.

Posted in: