Miltä lapsettomuus tuntuu?

Hedelmättömyyttä voidaan hoitaa erilaisin lääketieteellisin keinoin. Lapsettomuuden synnyttämä emotionaalinen kriisi jää helposti pienemmälle huomiolle, vaikka se usein värittää koko lapsettoman elämää ja maailmankatsomusta. Lapsettomasta saattaa tuntua, että ympäristö ei huomaa asian syvyyttä ja vaikutuksia. Läheisten hyvää tarkoittavat neuvot ja rohkaisut synnyttävät kiukun ja loukkaantumisen tunteita. Lapsettomuuden kanssa työskentelevät ammattilaiset saattavat tuntua liian etäisiltä ja kliinisiltä. Tuntemukset vaihtelevat suuresti lapsettomuuden kriisin eri vaiheissa.

Usein nainen ja mies kokevat ja ilmaisevat tunteitaan eri tavoin. Lapsettomuus koskettaa ihmisen kaikkein yksityisimpiä asioita, seksuaalisuutta ja lisääntymistä, eikä niistä ole helppo puhua.

Nainen on usein sosiaalisempi surutyössään. Nainen voi käydä läpi voimakkaat tunteet miestä ”näkyvämmin”. Hän kokee syyllisyyttä, vihaa ja esittää ”Miksi meille kävi näin? Miksi juuri minä?” -kysymyksiä. Nainen voi pelätä yksin jäämistä ja olla huolissaan perheen perustamiseen liittyvistä asioista. Hän kaipaa keskustelukumppania, joka ennen kaikkea on läsnä, kuuntelee ja ymmärtää hänen tunteensa. Syvä suru ja epätoivo voivat ilmetä myös sulkeutuneisuutena tai jopa aggressiivisuutena. Lasten ja perheellisten kohtaaminen voi olla hyvin vaikeaa, ja joskus on helpompaa eristäytyä sosiaaliselta kanssakäymiseltä.

Mies kokee samoja tunteita kuin nainenkin. Hän voi kokea kykenemättömyyttä ja jopa alemmuuden tunteita. Usein huoli puolisosta on niin suuri, että mies piilottaa omat tunteensa, jotta ei rasittaisi niillä puolisoaan. Herkästä aiheesta keskustelu voi olla vaikeaa. Monet miehet peittävät tunteensa ja pyrkivät käsittelemään niitä yksin. Pettymys ja suru ovat kuitenkin molemmille samoja, ja molemmat tarvitsevat tukea.