På svenska

En pärla i en mussla?

Ofrivillig barnlöshet berör allt flera människor. Till och med vart femte par är tvungna att konstatera att den önskade graviditeten inte har börjat efter ett års försök. Ändå känner sig många ensamma med sitt problem.

Barnlösa personer sluter ofta in sig i sin sorg som en mussla i sitt skal. Då tiden är lämplig kan musselskalet öppnas och inne kan det finnas en pärla. Pärlan kan innebära att man får bekräftelse i sina fortsättningsplaner, att man får ett barn eller att man bestämmer sig att leva på tu man hand. Pärlan föds ändå inte av sig själv, utan det behövs tid och stöd att för pärlan att bildas.

Man tror att det finns till och med 100 000 ofrivilligt barnlösa i Finland.

Finsk Infertilitet Förening Simpukka, en förening för barnlösa

Den riksomfattande patientföreningen Simpukka (simpukka = en mussla) grundades år 1988 för att erbjuda stöd och information för barnlösa.

Många slags barnlösa hör till Simpukka- föreningen: det finns de som funderar om de är barnlösa, personer som får infertilitetsbehandlingar, de som funderar på adoption eller att bli fosterföräldrar, personer som lever ensam eller på tu man hand och barnlösa med barn, med andra ord de som redan har fått ett barn genom till exempel infertilitetsbehandlingar eller adoption.

Stöd och information

Simpukka föreningen erbjuder sina medlemmar fler slags verksamhet:

  • publicerar medlemstidningen Simpukka (4 gånger/år), som är den enda tidningen i Finland som koncentrerar sig enbart på barnlöshet
  • bjuder information om infertilitetsbehandlingar
  • arrangerar olika slags medlemsmöten, evenemang och föreläsningar om barnlöshet
  • koordinerar diskussionsgrupper som fungerar i olika delar av landet
  • arrangerar evenemanget De barnlösas lördag och deltar i arrangemanget av tillställningen Den tomma famnen

Simpukka-föreningen driver de barnlösas sak genom att dela information och genom att försöka förbättra de barnlösas ställning i samhället.

Samarbete görs bl.a. med vårdpersonalen, adoptionsorganisationer och terapeuter.

Vi har över 1 300 medlemmar.

Vi, barnlösa?

Det är viktigt att komma ihåg, att man inte är ensam. Simpukka har till exempel ett forum, där man kan tala om barnlöshet, både på finska och på svenska.

Ofruktsamhet drabbar både kvinnor och män i lika stor omfattning. Som tumregel kan man säga att i ungefär 30 procent av alla fall är kvinnan orsaken och i 30 procent är mannen orsaken. I återstående 30 procent finns det en kombination av avvikelser hos båda parter. Hos 10 procent av alla par finner man aldrig en orsak som kan förklara ofruktsamheten.

Kontakt oss

Johanna Repo, verksamhetsledare, tel. 040-4808 676
Satu Rautakallio-Hokkanen, sekretär, tel. 0400-8448 23