Lapsettomuushoidot ovat mullistaneet monta elämää

Simpukka-lehden pääkirjoitus 03/2018

Lapsettomuushoidot ovat mullistaneet monta elämää

Tässä lehdessä keskitytään lapsettomuushoitoihin ja syystäkin – tänä vuonna on kulunut 40 vuotta ensimmäisen IVF-hoidoilla alkunsa saaneen lapsen, Louise Brownin, syntymästä. Vuosikymmenten aikana maailmassa on syntynyt miljoonia muita hänen kaltaisiaan. Se, jos mikä, on mullistanut monen monta elämää. Samoin monen lapsettoman elämää on mullistanut pyyteetön ja kannustava vertaistuki.

Lapsettomuushoidot tuovat avun valtaosalle tahattoman lapsettomuuden kokeneista. Se on uskomattoman hieno asia, ja hoidot kehittyvät edelleen. Jokainen lapsettomuushoidoissa käyvä kuitenkin tietää myös sen, etteivät hoidotkaan aina tuota toivottua tulosta. Sen tähden varsinkin lapsettomuushoitojen aikana vertaistuki koetaan erityisen tärkeäksi. Pelko osattomaksi jäämisestä, lapsettomuuden suru sekä jopa viha ja katkeruus ovat tunteita, jotka koskettavat lapsettomuuskriisin keskellä. Näistä tunteista on hyvä päästä keskustelemaan.

Suomalainen sananlasku sanoo: Kel onni on, se onnen kätkeköön. Tämä kuvaa suomalaista kansanluonnetta, ja monesti myös lapsettomuuskeskustelua, varsin hyvin. Silti pelko, suru ja katkeruus eivät voi olla ainoita aiheita, joista lapsettomuuden yhteydessä saa puhua. Yhtä lailla lapsettomuuden kokemukseen voi kuulua rakkautta, elämän iloa ja tietysti niitä onnistumisia. Kaikki tunteet ovat normaaleja ja hyväksyttäviä, samoin kuin ovat erilaiset elämäntilanteet. Vaikka jokainen kokemus on yksilöllinen, on jokaisella yhtäläinen oikeus tulla kunnioitetuksi tunteineen ja kokemuksineen.

Simpukan keskusteluryhmissä ja -foorumeilla käydään valtava määrä kannustavaa ja tukevaa keskustelua. Olemme Simpukassa halunneet  luoda näitä turvallisia tiloja luottamuksellisia ja voimauttavia verkkovertaiskokemuksia varten, jotta osallisiksi vertaistuesta pääsisivät myös ne, jotka asuvat alueilla, joilla ei toimi vertaistukiryhmiä. Kun verkossa ryhmät kasvavat, mahtuu mukaan  monenlaisia ihmisiä ja keskustelunaiheita. Se on rikkaus, mutta vaatii myös sen, ettei käytöstapoja saa unohtaa. Kenelläkään ei missään tilanteessa ole oikeutta tarkoituksellisesti loukata toista.

Aina silloin tällöin on surullista seurata, kuinka toisilleen niin arvokkaat vertaiset käyvät toistensa kimppuun. Taustalla voi olla väärinymmärrystä tai henkilökohtaisia herkkyyksiä. Haluaisin kuitenkin tässä kirjoituksessa muistuttaa, että lapsettomuuden kokemusta on mahdoton vertailla. Ei ole relevanttia, kenen kokemus on kaikista kamalin tai tie pisin. Ja loppupelissä siinä vertailussa on vain häviäjiä.

Jos unohdamme kyvyn empatiaan, emme voi odottaa sitä muilta. Tunteet eivät ole mustavalkoisia, eivätkä erilaiset kokemukset sulje pois toisiaan. Niiden arvo mitataan siinä, osaammeko hyödyntää niitä omassa ja kenties vertaistemme elämässä. Kunnioittavasti.

Lapsettomuushoidot mullistivat minun elämäni vuosia sitten, mutta eheäksi lapsettomuuden kokemuksesta minut auttoi vertaistoveruus. Osaa näistä vertaisista saan kutsua tänä päivänä ystävikseni.

 

Posted in: