Pyyntö osallistua tutkimukseen miesten kokemuksista tahattomasta lapsettomuudesta

Välitämme pyynnön osallistua Tampereen Yliopiston terveys- ja hoitotieteiden yksikön tutkimukseen miesten lapsettomuuskokemuksista.

“Arvoisat miehet,

pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tahattomasti lapsettomien miesten kokemuksia lapsettomuudesta. Tutkimukseen haetaan vastaajiksi miehiä, joilla on ollut vähintään vuoden ajan omakohtaista kokemusta tahattomasta lapsettomuudesta, ja lapsettomuus on edelleen ajankohtainen asia.
Tutkimustulosten avulla voidaan lisätä hoitohenkilöstön ymmärtämystä tahattoman lapsettomuuden kokemuksista, saadusta ja tarvitusta tuesta.

Tutkimukseen osallistutte vastaamalla tähän kyselyyn. Kyselyyn vastataan kokonaisuudessaan sähköisesti ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Pyydämme täyttämään kyselyn huolellisesti. Kyselyyn vastaamista voi tehdä osissa. Tällöin tulee painaa lomakkeen lopussa olevaa “esitäyttö” painiketta ja antaa oma sähköpostiosoite, johon esitäytetty lomake lähetetään. Muistakaa painaa lomakkeen lopussa olevaa LÄHETA painiketta, jolloin vastaukset välittyvät tutkijoille.
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa tutkimustulosten raportoinnista. Tutkimukseen voitte vastata täysin anonyymina, eikä tutkija saa tietoon henkilöllisyyttänne. Halutessanne voitte jättää yhteystietonne mahdollisia lisäkysymyksiä tai haastattelua varten.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte keskeyttää tutkimukseen vastaamisen missä tahansa vaiheessa. Kyselylomakkeeseen vastaaminen katsotaan suostumuksena tutkimukseen osallistumiselle.

Mikäli Teillä on kysyttävää tutkimuksesta tai haluatte lisätietoja, vastaan kysymyksiin mielelläni.
Anna Liisa Aho, dosentti
anna.l.aho@uta.fi
Tampereen yliopisto
Terveystieteet/ Hoitotiede”

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/22064/lomake.html

Posted in:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.