Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 27.04.2010
Päivitetty 29.01.2014

1. Rekisterinpitäjä

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Verstaankatu 5 A LH 3
33100 Tampere
Yhdistysrekisterinumero 149.297

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriasioista vastaa järjestösihteeri

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo).

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen etu- ja sukunimi, kotikunta, mahdollisesti ilmoitettu puhelinnumero, tieto siitä, haluaako jäsen vastaanottaa sähköpostia yhdistykseltä sekä osoitetiedot ja sähköpostiosoite. Tiedot jäsenyyden tyypistä ja jäsenyyden alkamispäivämäärä.

6. Säännön mukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä jäseneksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliselle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain yhdistyksen työntekijöillä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla. Tietokoneella säilytettävä rekisterin sisältö, sen osa ja rekisteristä tulostettu aineisto säilytetään siten, että tietoihin pääsy on vain rekisteristä vastaavilla henkilöillä.