Vapaaehtoiset ovat Simpukan toiminnan ydin!

Tarjoamme monipuolisesti mahdollisuuksia mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön vertaistuen parissa. Toiminnan piiriin kuuluvat kaikki tahatonta lapsettomuutta kokevat. Keskustelu ja yhdessä toimiminen toisten samankaltaisissa tilanteissa olevien tai niitä läpikäyneiden kanssa helpottaa omaa oloa ja saattaa antaa työkaluja omien sisäisten solmukohtien aukaisemiseen.

Tule mukaan lapsettomien yhteisöön, saat itsekin paljon!

“Hyvä, että voin mahdollistaa, että me lapsettomat voimme tavata ja purkaa ajatuksiamme. Voin edistää oman lisäksi myös muiden hyvinvointia! On koskettava hetki, kun joku ensimmäistä kertaa kyselee ryhmästä ja sitten tulee ryhmään ja näen, että hän tuntee olonsa tervetulleeksi.” – Helsingin lapsettomien vertaistukiryhmän vetäjä

Simpukka tarjoaa vertaistukijoille koulutusta ja työnohjausta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja mahdollisuuden vertaistukijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen. Vertaistukijat saavat ohjausta ja tukea tehtäviinsä vertaistukikoordinaattorilta.

Oletko sinä kiinnostunut vertaistukijana toimimisesta ja vapaaehtoisuudesta Simpukassa? Täytä lomakkeeseen yhteystietosi ja kerro millainen toiminta sinua kiinnostaa. Voit myös ottaa yhteyttä vertaistukikoordinaattori Anniinaan (anniina(at)simpukka.info).

Olemalla mukana Simpukan vapaaehtoistoiminnassa voi paitsi antaa tukea toisille myös saada itselleen paljon. Lapsettomuus ja siihen liittyvät tuntemukset yhdistävät vertaisia.

Vapaaehtoiset ovat Simpukan toiminnan ydin. Tarjoamme monipuolisesti mahdollisuuksia mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön vertaistuen parissa:

Vertaistukiryhmän vertaisohjaaja

Vertaisryhmässä voit tavata kasvokkain muita samassa tilanteessa olevia. Ryhmänohjaaja tiedottaa ryhmästä, vastaa sähköposteihin ja ohjaa keskustelua tarpeen mukaan. Lisäksi vertaisohjaaja huolehtii tilan ja tarjoilun järjestämisestä tai delegoi tehtävän ryhmäläisille.

Ryhdyin vertaistukijaksi, koska sillä hetkellä ryhmällä ei ollut vetäjää ja koin tarvitsevani tukea internetin lisäksi myös muualta. Vertaistuen tarpeen ollessa hyvin suuri ymmärsin, etten varmasti ole yksin näiden asioiden kanssa, ja tartuin toimeen.

Vertaisryhmän tapaamisissa sitä aina muistaa, ettei maailma oikeastaan olekaan niin väritön paikka. Ryhmään osallistutaan omien voimavarojen mukaan. Vertaistuessa parasta on se, että saa jakaa samoja ajatuksia ja tunteita toisen kanssa. Ryhmässä voi kokea tulevansa helposti ymmärretyksi. Se auttaa jaksamaan eteenpäin. Vertaistukiryhmä on erinomainen kanava purkaa omia tuntojaan, mitä ei välttämättä vaikka puolisolleen tai ystävilleen tahdo tai osaa jakaa. Kaikki keskustelut käydään luottamuksellisina.

Annika, toiminut Kuopion ryhmän vetäjänä

Verkkovertainen ja Facebook-ryhmän ylläpitäjä

Facebook-ryhmän ylläpitäjä seuraa keskusteluja ja kommentoi halutessaan. Tarvittaessa ylläpitäjä muistuttaa sääntöjen noudattamisesta ja ilmoittaa epäselvistä tilanteista Simpukan työntekijöille.

Ryhdyin Simpukan verkkovertaiseksi, koska ajattelin, että tässä tehtävässä voin toimia juuri niinä hetkinä, kun minulla on aikaa. Verkossa tapahtuvassa vertaisuudessa parasta on nopeus ja reaaliaikaisuus. Kun ryhmässä kysyy jotain, niin vastauksia saa yleensä heti. Ei tarvitse odottaa viikkoja seuraavaan live-ryhmän kokoontumiseen. Vertaistuessa parasta on huomata, että muillakin on samoja iloja, haasteita tai suruja, kuin itsellä. Mukavaa on myös jos huomaa, että on jotenkin pystynyt auttamaan muita.

Kaisu, Lapselliset lapsettomat Facebook-ryhmän verkkovertainen ja ylläpitäjä

Vertaisvälityksen vertaistukija

Vertaisvälitys on Simpukan nettisivuilla oleva ilmoitustaulu, jossa vertaiset ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen tarpeeseen tai tarjontaan. Tuki on yksilöllistä ja vapaamuotoista.

Rupesin vertaistukijaksi, koska minuun otti pari henkilöä yhteyttä vertaisvälityksen ilmoitustaulun kautta ja he olivat halukkaita keskustelemaan lapsettomuuteen liittyvistä tunteista ja toivoivat vertaistukea. Nyt keväällä aloitan Tampereella Syke-ryhmän vetäjänä. Vertaistuessa on parasta, että pääsemme ideoimaan millaista toimintaa haluamme. Voimme yhdessä suunnitella käymmekö esimerkiksi kahvilla, elokuvissa tai uimassa.

Sari, vertaisvälityksen vertaistukija

Luovan kirjoittamisen ryhmän yhteyshenkilö

Luovan kirjoittamisen ryhmässä erilaisissa elämätilanteissa olevat lapsettomat kerääntyvät yhteen käsittelemään lapsettomuutta kirjoittamisen keinoin. Ryhmän vetäjältä vaaditaan sitoutumista ryhmään vuoden ajaksi. Lisäksi tarvitaan kykyä ja halua osallistua ryhmän vetämiseen ryhmäläisten kanssa sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Ryhdyin luovan kirjoittamisen ryhmän yhdyshenkilöksi, koska kirjoittaminen on ollut elämässäni kantava voima lapsuudesta saakka ja uskon sen olevan sitä myös monille muille. Luovan kirjoittamisen ryhmän jatkuminen tuntui todella tärkeältä ja homma omalta, sillä luova kirjoittaminen on tällä hetkellä minulle niin työ, tutkimuskohde, harrastus kuin terapiakeinokin. Vertaistuki innostaa minua valtavasti ja mahdollisuus sekä kirjoittaa itse että lukea muiden tekstejä tuntui jo lähtökohtaisesti arvokkaalta tavalta jakaa myös lapsettomuuteen liittyviä tunteita ja kokemuksia.

Luovan kirjoittamisen ryhmässämme parasta on lämminhenkinen yhteisymmärrys erilaisista elämäntilanteista huolimatta. Kirjoittamisen koskettavan ja voimaannuttavan vaikutuksen näkeminen ja kokeminen – sekä aivan ihana porukka!

Vertaistuessa parasta on jaetuista tunteista syntyvä yhteys, tunne siitä että emme ole yksin emmekä outoja, vaan samankaltaisten kokemusten lävistämiä. Ihmisten aitous; mahdollisuus tulla kipunsa ja surunsa kanssa näkyväksi ja etsiä yhdessä vastauksia sekä elämän pieniin että valtavan suuriin kysymyksiin. Vertaistuki antaa valtavasti ja itse uskon, että yhdistettynä monenlaisiin luoviin menetelmiin voidaan sen piiriin tavoittaa myös ihmisiä, jotka eivät koe perinteistä keskusteluryhmää omakseen.

Outi, toiminut luovan kirjoittamisen ryhmän yhteyshenkilönä

Parisuhdetoiminnan vertaisohjaaja

SimpukkaParit-toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus ryhtyä mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön parisuhdetoiminnan vertaisohjaajina.  Kiinnostuneille on tarjolla maksuton vertaisohjaajakoulutus ja yhdistyksen tuki ohjaajana toimimiseen. Rikasta minua -kurssia ohjataan pariskuntana, kun taas SimpukkaParit-päiviä ja -iltoja voi ohjata myös ilman kumppania tai ohjaajaparin kanssa.

Oma kokemus hyvästä Rikasta minua -viikonloppukurssista sai innostumaan vertaisohjaajuudesta ja parisuhdetoiminnasta yleisestikin. Kurssi oli voimaannuttava kokemus. On vaikea kuvailla sanoin kuinka suuri myönteinen vaikutus sillä on ollut suhteeseemme. Ja vaikutus tuntuu kestävän. Oikeastaan kurssin merkityksen on huomannut parhaiten vasta nyt, kun aikaa on hieman kulunut.

Koska kurssista oli hyötyä meille, halusimme olla mukana mahdollistamassa tämän kokemuksen tarjoamista myös muille pareille. Ja koska kurssilla ollaan nimenomaan vertaisohjaajina, on olo turvallinen – tarkoituksemme ei ole jakaa neuvoja, vaan ohjata kurssilaisia oivaltamaan itse. Ja kaiken kukkuraksi omakin suhde rikastuu siinä samalla.

SimpukkaParien vertaisohjaajina toimineet Eveliina ja Antti

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenen tehtävässä pääsee näkemään läheltä Simpukan arkista toimintaa budjettiasioista jäsenkyselyihin. Hallituksessa osallistutaan kokouksiin. On tärkeää lukea kaikki Simpukkaa ja hallitustyötä koskevat sähköpostit ja asiapaperit tarkasti. On myös olennaista olla aktiivinen, siis kysyä ja kommentoida ahkerasti.

Hallituksessa toimiminen on antanut paitsi hyvää kokemusta järjestötoiminnasta myös todella antoisia ja hauskojakin hetkiä. Samalla saa olla tekemässä lapsettomuutta näkyväksi ja tukemassa niitä, jotka eivät yksin saa ääntään kuuluviin.

Hallitustyöskentely oli monella tavalla hyvä kokemus. Tutustuin hienoihin ihmisiin, sain parantaa maailmaa paitsi kokouksissa myös junamatkoilla, pääsin osallistumaan järjestön toiminnan kannalta tärkeisiin ratkaisuihin ja ihailemaan Miia-puheenjohtajan ja Simpukan henkilöstön rautaisen ammattitaitoista otetta.

Anna-Kaisa Hakkarainen, Simpukan hallituksen varajäsen vuodelta 2015

Simpukka-lehden toimituksen jäsen

Lehden tekemisessä voi olla mukana monella tavalla. Tärkein tehtävä on ideoida ja suunnitella tulevia lehtiä. Halutessaan voi myös kirjoittaa, oikolukea tai vaikka valokuvata. Edellyttää innostusta ja ideoita, kiinnostusta uusiin ihmisiin ja asioihin, kykyä ilmaista itseään selkeästi.

Olen päässyt haastattelemaan mahtavia, viisaita, vahvoja ihmisiä. Monen haastattelun jälkeen minulla on huh-huh-olo joko tarinan tai haastateltavan persoonan vuoksi, usein molempien. Pidän valtavasti henkilöhaastattelujen tekemisestä ja nautin kirjoittamisesta. On ollut hienoa olla mukana tekemässä kehittyvää ja laadukasta lehteä, jota oikeasti luetaan. Mietin monia haastattelemiani ihmisiä vielä vuosienkin jälkeen.

Laura Roininen, mukana lehden toimituksessa viiden vuoden ajan

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijana voi omalla tarinalla ja kokemuksella jakaa tietoa lapsettomuudesta ammattilaisille ja muulle yleisölle. Yhdistyksen kokemusasiantuntijat vierailevat mm. ammatillisissa oppilaitoksissa ja hedelmöityshoitoklinikoilla. Kokemusasiantuntijana toimiminen vaatii, että syvin lapsettomuuskriisi on käsitelty, ja että kykenee kohtaamaan kuulijat ja heidän kysymyksensä ja kommenttinsa.

Kokemusasiantuntijana puhuminen vaatii, että syvin lapsettomuuskriisi on käsitelty, ja että kykenee kohtaamaan kuulijat ja heidän kysymyksensä ja kommenttinsa. Puhumista isommalle kuulijajoukolle helpottaa aiemmat hyvät kokemukset omasta lapsettomuudesta puhumisesta esimerkiksi vertaistukiryhmässä, että on saanut puhua ja läpikäydä riittävästi omia lapsettomuuskokemuksia ja se, että on ottanut avoimen linjan lapsettomuuteensa.

Omasta kokemuksesta kertominen kiinnostuneille kuulijoille, tuleville ammattilaisille, oli antoisaa, innostavaa ja palkitsevaa. On myös voimaannuttavaa huomata, että kykenee puhumaan tunnevaltaisesta kokemuksesta hallitusti, analyyttisesti ja ammattimaisesti. Se, että omalla kokemuksella voi auttaa vertaisia jakamalla tietoa ja ymmärrystä ammattilaisille asiakaspalvelutilanteita varten, oli hieno mahdollisuus.

Susanna Keski-Kuha, kokemusasiantuntija

Muita vapaaehtoistehtäviä

  • Tapahtumajärjestäjä: voit järjestää vaikkapa Lapsettomien Lauantain tilaisuuden omalla paikkakunnallasi. Simpukan toimiston väki auttaa järjestelyissä.
  • Bloggaaja: julkaisemme lapsettomuusaiheisia tekstejä kotisivujemme Helmiä-blogissa.
  • Valokuvaaja: tarvitsemme kuvaajia paitsi Simpukka-lehteä varten, myös mm. erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
  • Työryhmän jäsen: kiinnostaako yhdistyksen kehittäminen? Etsimme jäseniä mm. ideoimaan projekteja ja päivittämään yhdistyksen strategiaa.

Tule mukaan lapsettomien yhteisöön, saat itsekin paljon!

Ilmoita kiinnostuksestasi ottamalla yhteyttä vertaistukikoordinaattoriin (anniina(at)simpukka. info). Tervetuloa mukaan!

Mitä pidit artikkelista?

Tykkään
 
Hyödyllistä
 
Puhuttelevaa
 
Ikävää
 
En ymmärrä artikkelia