Simpukka-yhdistyksellä on kuusi erilaista opasvihkosta joista viiden pdf-versioita voit lukea alla. Kuudes ja uusin vihkonen on Lapsettomuus ja parisuhde ja sitä, sekä kahta muuta vihkosta voit tilata verkkokaupastamme täältä.

Opasvihkoset ovat:

Lapsen muotoinen unelma – tahaton lapsettomuus kriisinä

Hedelmättömyyttä hoidetaan lääketieteen keinoin, mutta lapsettomuus ei kuitenkaan tunnu ensisijaisesti fyysisenä kipuna ruumiissa. Sen vaikutuksen tuntuvat ja näkyvät ennen kaikkea elämän psyykkisellä ja sosiaalisella puolella. Tämä opas kertoo selkeästi ja tiivistetysti lapsettomuuteen liittyvistä tunteista ja ajatuksista.

Drömmen om ett barn – ofrivillig barnlöshet som kris

Häftet är riktat till dig som är ofrivilligt barnlös.
Du kommer väl ihåg att du inte är ensam, fast det ibland känns så. Det finns många ofrivilligt barnlösa, men barnlöshet är något man ofta tiger om. Många sluter sig, som snäckan i sitt skal. Men inget försvinner fast man tiger, utan barnlösheten skaver som ett sandkorn inne i snäckan.

Mies ja lapsettomuus

Mitä miettii mies? Tämä tietovihkonen on syntynyt tarpeesta. Tahaton lapsettomuus koskettaa sekä naista että miestä, mutta tähän saakka miehen näkökulma on jäänyt esittämättä. Tässä opasvihkosessa miehet pääsevät ääneen: omista kokemuksistaan kertovat Timo Haanpää, David Rawlings sekä yli 30 Simpukka-yhdistyksen kyselyyn vastannutta miestä. Vihkonen sisältää myös faktoja hedelmällisyydestä sekä työkalupakin.

Kun lasta ei kuulu – Läheisen opas

Tämä opas on tarkoitettu niille, joiden lähipiirissä on lapsettomia pareja. Oppaassa on esitetty väitteitä ja huomautuksia, joita lapsettomat usein kuulevat, ja niitä on kommentoitu heidän näkökulmastaan. Nämä ajatukset auttavat ymmärtämään ongelmasta kärsiviä läheisiäsi paremmin. Tieto helpottaa oloa ja kanssakäymistä.

Odotus muuttui menetykseksi – Keskenmeno-opas lapsettomuuden kokeneille

Jos lasta on toivonut pitkään, on keskenmeno aina vaikea kokemus. Tämä opaskirjanen sisältää tietoa ja keskenmenon kokeneiden henkilöiden muistoja ja ajatuksia. Oppaasta voi löytää lohtua ja se tuo keskenmenon aiheuttaman surun näkyväksi myös läheisille.

Simpukoista helminauhaa… Opas luovutetuilla sukusoluilla hoitoja harkitseville tai niillä jo lapsen saaneille

Luovutetuilla sukusoluilla tehtävät hoidot eroavat muista lapsettomuushoidoista siinä, että raskauden alkuun saamiseksi tarvitaan kolmea tai neljää osapuolta, sukusolun luovuttajaa tai paria, joka luovuttaa omista lapsettomuushoidoista ylijääneitä alkioita.

Donor Conception

This guide explains when the use of donated gametes might be considered.The guide also describes Finnish legislation that affects donor conception treatments. It can serve as a useful source of information and support during the grieving process when giving up the hope for biological offspring. It also provides information about psychological support available. In addition, the guide examines gamete donation
from the standpoint of donor-conceived children as well as how to tell the children about it.