Vuosi 2023 on Simpukan juhlavuosi. Simpukka täyttää 35 vuotta, Lapsettomien lauantai 30 vuotta ja Lapsettomien Simpukka-viikko 15 vuotta. Tämän lisäksi Simpukan SYKE-verkosto, Simpukan yksin ja kaksin elävät, täyttää 10 vuotta. Simpukan juhlavuoden kunniaksi tuomme vuonna 2023 esille moninaisia lapsettomuustarinoita yksilön näkökulmasta. Vuoden 2023 toiminnan teemana on Tarinoita lapsettomuudesta. Tahattoman lapsettomuuden kokemus on hyvin yksilöllinen ja näyttäytyy jokaiselle kokijalleen omalla tavallaan.

Yksilöiden tarinat ja kokemukset muodostavat langan, johon jokainen tahattoman lapsettomuuden kokenut voi tarttua. Teema kulkee mukana kaikessa toiminnassa vertaistuesta viestintään. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan ja vahvistetaan. Verkkoluennoilla keskitytään eri kohderyhmiin, ja mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaluentoihin yhdistetään kokemuspuheenvuorojen kautta yksilön näkökulma.

Uusi strategia vuosille 2023–2026 viedään vuoden aikana käytäntöön. Strategiaa hyödynnetään myös vahvasti tulevien vuosien suunnittelussa. Strategia päivitettiin vuonna 2022.

Poimintoja vuoden 2023 toiminnasta

  • Mahdollistamme monipuolista vertaistukea verkossa ja kasvokkain.
  • Tuotamme vertaistuellista tietoa esimerkiksi verkkoluentojen, uutiskirjeiden, materiaalien ja uudistettujen verkkosivujen muodossa.
  • Vahvistamme lapsettomuustietoisuutta viestintäkampanjoiden avulla ja osallistamme eri kohderyhmiämme mukaan vaikuttamistyöhön ja viestintään.
  • Tuotamme tietoa keskenmenoja kokeneiden saamasta hoidosta ja tuesta sekä psykososiaalisen tuen tarpeesta ja merkityksestä lapsettomuushoitojen aikana.
  • Teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille. Lisäämme hedelmällisyystietoisuutta ja tuotamme tietoa eri lapsensaantimenetelmistä ja lapsiperheellistymisen muodoista.

Simpukan toimintasuunnitelma

Lue tästä Simpukan toimintasuunnitelma: Simpukka ry:n toimintasuunnitelma 2023. (pdf-tiedosto)

Vuoden 2021 toimintakertomuksen pääset lukemaan tästä: Simpukka ry:n toimintakertomus 2021. (pdf-tiedosto) Vuoden 2022 toimintakertomus tulossa myöhemmin.