Simpukan vaikuttamistyö näkyy Kokoomuksen perhepoliittisessa ohjelmassa

Kokoomus julkisti viime viikolla oman perhepoliittisen ohjelmansa. Iloksemme huomasimme, että puolueille kohdistamamme viestit oli Kokoomuksessa kuultu, sillä heidän ohjelmassaan oli suoraan Simpukan tavoitteista lähteneitä lausemuotoiluja. Osana vaikuttamistyötään Simpukka viestii aktiivisesti kaikille puolueille tavoitteistaan, mutta Simpukka on yhdistyksenä poliittisesti sitoutumaton.

Simpukka vaikuttaa yhdessä Monimuotoisten perheiden kanssa

Simpukka kuuluu kymmenen perhejärjestön muodostamaan Monimuotoiset perheet -verkostoon. Verkoston järjestöjä yhdistää se, että niiden perhemallit poikkeavat jollakin tavalla oletetusta. Verkosto tekee vaikuttamistyötä, jonka keskiössä on Kaikkien perheiden Suomi -hanke. Hankkeen tehtävä on koota tietoa monimuotoisten perheiden kohtaamista ongelmista ja saattaa tämä tieto päättäjien ja lainvalmistelijoiden ulottuville. Näin perhepoliittiset päätökset voidaan jatkossa valmistella siten, että ne ottaisivat alusta asti huomioon perheiden monimuotoisen todellisuuden.

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen vaikuttamistavoitteet ovat verkoston jäsenjärjestöjen yhdessä laatimia. Simpukan kynästä ovat peräisin muun muassa seuraavat, punaisella värjätyt tekstimuotoilut, jotka päätyivät Kokoomuksen perhepoliittiseen ohjelmaan:

”Lapsi- ja perhepolitiikan uudistamisen tavoitteena on se, että lapset ja perheet voivat hyvin ja mahdollisimman monen suomalaisen oma lapsitoive voisi toteutua. Hyväksyvä, moderni ja positiivinen perhepuhe on avain siihen, että ihmiset uskaltavat ja haluavat toivoa ja saada lapsia myös tulevaisuudessa. Perheellistymisen esteisiin on tartuttava – taloudellisiin, lainsäädännöllisiin ja työelämästä johtuviin.

Simpukan poliittisista tavoitteista ohjelmassa mainitaan myös hedelmöityshoidot, joiden puolueen mukaan tulee olla saatavilla perhemuodosta tai lapsettomuuden syystä riippumatta, sekä sijaissynnytykset, joiden lainsäädännöllisiä edellytyksiä puolue linjaa selvittävänsä.

Monimuotoiset perheet -verkoston viestit näkyvät myös muualla ohjelmassa, esimerkiksi perhevapaauudistusta koskevassa kappaleessa:

”Hyvä perhevapaauudistus on sellainen, joka lisää joustavuutta perheiden arkeen, vahvistaa tasa-arvoa ja työllisyyttä, kohtelee erilaisia perheitä tasapuolisesti ja huomioi perheiden moninaiset elämäntilanteet. Hyvä perhevapaauudistus on lapsilähtöinen malli, jossa jokaisella syntyvällä lapsella on oikeus olla läheisensä hoidettavana yhtä monta päivää perhemuodosta riippumatta.”

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen projektipäällikkö Anna Moring oli tyytyväinen pitkäjänteisen työn tuloksiin: “Kokoomuksen ohjelmassa on noiden suorien lainausten lisäksi muitakin hyviä ja kiinnostavia linjauksia, jotka olivat linjassa Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteiden kanssa.”

Kokoomuksen koko ohjelma on luettavissa täällä.

 

Teksti: Miika Rautiainen, viestintäsuunnittelija (miika@simpukka.info)

Posted in: