SimpukkaParit-toiminta

Aina välillä kannattaa kysyä itseltään: ”Mikä tekee minut onnelliseksi? Tietääkö kumppanini sen?”

Simpukan parisuhdetoiminnan tarkoituksena on rohkaista pariskuntia pohtimaan ja keskustelemaan oman kumppanin kanssa oman parisuhteen voimavaroista, vahvuuksista ja haasteista ja tällä tavoin ennaltaehkäistä parisuhteen ongelmia haastavassa elämäntilanteessa. SimpukkaParit-toiminta on tarkoitettu kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille, elämäntilanteesta riippumatta: lasta toivoville, hoidoissa käyville, adoptio- tai sijaislasta odottaville, elämäntilannelapsettomille, kaksin eläville ja lapsen/lapsia saaneille lapsettomille.

Me ihmiset muutumme, kasvamme ja kehitymme eivätkä parisuhteemmekaan näin ollen voi säilyä muuttumattomina. Myös parisuhteeseen itsessään kuuluu erilaisia kehitysvaiheita, joista yritämme ja haluamme selviytyä yhdessä. Aina se ei ole helppoa: elämä haastaa meidät joka suunnalta, niin hyvässä kuin joskus pahassakin. Erilaiset kuormittavat elämäntilanteet kuten lapsettomuus tai lasten tulo perheeseen tavalla tai toisella, työpaineet tai työttömyys, sairaus tai yllättävät kriisit voivat kuormittaa myös parisuhdettamme. Parhaimmillaan parisuhde auttaa kuitenkin selviytymään vaikeistakin tilanteista.

”Sielunkumppania ei löydetä, sellaiseksi kasvetaan.”

Parisuhdekursseja ja -toimintaa voi lämpimästi suositella kaikille pariskunnille. Parisuhteesta kannattaa pitää huolta jo ennen kuin mahdolliset vaikeudet ovat tulleet elämään. Jo olemassa olevaa hyvää kannattaa vahvistaa entisestään ja pohtia, mitä meidän ehkä tulisi vielä tehdä paremmin tai toisin.

Parisuhdetoiminnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutuksen kysymyksiin. Tutkimuksissa on osoitettu, että vuorovaikutuksen määrä ja vuorovaikutustaitojen moninaisuus ovat yhteydessä parisuhteen vakauteen ja pysyvyyteen. Vaikeudet parisuhteessa liittyvätkin usein puhumattomuuteen tai negatiiviseen kommunikaatioon. Vanha klisee ”puhuminen kannattaa” pitää paikkansa! Avoimuus johtaa myönteisiin tunteisiin ja lisää luottamusta kumppanien välillä. Parisuhdetoiminnassa on mahdollista tutkiskella itselle sopivia vuorovaikutuksen tapoja, oppia uusia ja vahvistaa yhteistä vuorovaikutusta.

SimpukkaParit-toiminnan kulmakivenä on vertaistuki. Parisuhdetoimintaa ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Vertaisuuteen perustuva parisuhdetoiminta saa voimansa siitä tiedosta, että emme ole yksin, emme ole ainoita! Muiden samaa kokeneiden kanssa asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä, jakaa kokemuksia, nauraa ja itkeä, olla vain oma itsensä.

SimpukkaParit-parisuhdetapaamiset

Järjestämme kolmenlaisia parisuhdetapaamisia: Rikasta minua! -viikonloppukurssi, SimpukkaParit-päivä ja SimpukkaParit-ilta.

Rikasta minua! -parisuhdekurssi

Rikasta minua! -viikonloppukurssilla keskitytään parisuhteen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Kurssi soveltuu erinomaisesti parin ensimmäiseksi parikurssiksi ja aiemmin kursseille osallistuneille vahvistamaan yhteistä hyvää.

Kurssilla panostetaan ilon aiheiden ja voimavarojen löytämiseen parisuhteesta ja yhteisestä elämästä. Lisäksi etsitään konkreettisia tavoitteita suhteelle ja keinoja niiden toteuttamiseen arjessa. Viikonlopun aikana ehditään myös viettää aikaa toisten lapsettomuutta kokeneiden pariskuntien kanssa.

• osallistutaan pariskuntina
• teemoina mm. suhteen voimavarat ja mahdollisuudet, tarpeiden ilmaisu, ristiriitojen ratkaisu, suhteen rikastuttaminen arjessa
• pohdintaa ja harjoituksia kumppanin kanssa, yksin ja ryhmässä (luottamuksellisesti)
• ohjaajana vertaisohjaajapari
• osallistumismaksu sis. ohjelman ja täysihoidon

SimpukkaParit-päivä

Parisuhdepäivässä tutkaillaan oman parisuhteen voimavaroja ja vuorovaikutusta parisuhteessa. Päivä johdattelee parit oman parisuhteensa äärelle keskustelun ja lyhyiden alustusten avulla. Päivä tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tutustua muihin tahatonta lapsettomuutta kokeneisiin pareihin.

• osallistutaan pariskuntina
• teemoina mm. parisuhteen vuorovaikutus ja voimavarat
• lyhyt alustus teemoihin, työskentelyä kumppanin kanssa ja ryhmässä
• ohjaajina SimpukkaParit-vertaisohjaajat

SimpukkaParit-ilta

Pari-ilta tarjoaa maistiaisia parisuhdetoiminnasta. Ilta sisältää kevyen johdattelun parisuhteen hyvinvoinnin kysymyksiin ja keskustelua muiden tahatonta lapsettomuutta kokeneiden kanssa. Järjestämme pari-iltoja yhdessä vertaistukiryhmien kanssa.

• voi osallistua myös ilman kumppania
• järjestetään Simpukan vertaistukiryhmissä
• teemoina mm. vuorovaikutustaidot parisuhteessa, läheisyyden lisääminen
• alustus teemoihin, keskustelua vertaisen kanssa ja ryhmässä
• ohjaajina vertaisohjaajat

Katso ajankohtaiset tapahtumat täältä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Vertaisohjaajien koulutukset

Lisäksi parisuhdetoimintaan osallistuvat voivat halutessaan alkaa parisuhdetoiminnan vertaisohjaajiksi ja saada siten kiinnostavia uusia kokemuksia. SimpukkaParit-vertaisohjaajat saavat yhdistykseltä kattavan koulutuksen ja täyden tuen ohjaajana toimimiseen. Vertaisohjaajat mahdollistavat parisuhdetoiminnan! Lue lisää vertaisohjaajamahdollisuudesta ja kursseistamme täältä.

 

Huolla parisuhdetta kotona

Parisuhdetta voi vahvistaa myös kotisohvalta käsin, esimerkiksi erilaisilla harjoituksilla ja lukemistoilla. Niitä olemme koonneet tänne, tutustu ja poimi teille sopivat käyttöön!

 

SimpukkaParit-projekti 2014-2016

Simpukan parisuhdetoimintaa kehitettiin RAY:n rahoittamassa SimpukkaParit-projektissa, joka kesti 2014–2016. Projektin aikana kehitettiin malli vertaistukeen perustuvalle parisuhdetoiminnalle. Pääyhteistyökumppanina oli Parisuhdekeskus Kataja, jonka kanssa teemme antoisaa yhteistyötä edelleen. Parisuhdetoiminta on jatkunut osana Simpukan perustoimintaa projektin jälkeen, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin tahatonta lapsettomuutta kokevien tarpeita. Otamme mielellämme vastaan kaikki ideat, palautteet ja toiveet parisuhdetoimintaan liittyen!

Toisten vertaisten tapaaminen ja kokemuksen jakaminen on korvaamatonta myös parisuhdetyössä. Vastaavaa, lapsettomuuden kokemukset huomioivaa tukea ei välttämättä saa tavanomaisilla parisuhdekursseilla. SimpukkaParit-toiminnassa löydetään uusia voimavaroja yhteiseen elämään ohjatun työskentelyn, vertaistuen, toiminnan ja rennon yhdessäolon keinoin.