Mikä on SYKE-verkosto?

Simpukan Yksin ja Kaksin Elävät – SYKE-verkosto – on lopullisesti lapsettomien yhteisö. Lapsettomuuden lopullisuus tarkoittaa, ettei toivoa lapsesta enää ole – kaikki lapsiyrittäminen on takana. SYKE-verkostoon päädytään eri teitä pitkin – eri kertomuksilla – mutta kaikille on yhteistä lapsihaave, joka ei koskaan saanut toteutua.

SYKEläisten tarinoita on yhtä paljon kuin SYKEläisiä. Joku tiesi alusta alkaen, ettei voi koskaan saada lapsia – joku sai tietää matkan varrella. Joku ei ole koskaan edes voinut yrittää saada lasta, koska sopivaa kumppania ei löytynyt tai kumppani ei halua lapsia. Jonkun piti tehdä raskas päätös yrittämisen lopettamisesta – joku sai tuomion lääketieteestä.

Olipa kyse elämäntilanteesta, hedelmättömyydestä, adoptiokeskenmenosta tai jostain muusta – SYKE-verkostossa on lopullisen lapsettomuuden moninaisuudelle tilaa. Meitä on monta ja tarinoita on erilaisia – mutta toivottavasti jokainen löytää näillä sivuilla ja verkoston muista alustoista itselleen tukea, tietoa ja yhteisöllisyyden tunnetta!

kompassi ja syke-logo

Mistä löytää tietoa ja tukea?

Simpukka-yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea myös lopulliseen lapsettomuuteen. Näiltä sivuilta löydät kootusti ne palvelut ja tiedot, jotka koskevat juuri meitä SYKEläisiä.

Lopullisen lapsettomuuden kriisiin ja sen käsittelemiseen löytyy opasvihko Uutta polkua etsimässä – kun lapsettomuus on lopullista. Toivomme oppaan antavan tunteen siitä, että et ole tunteidesi kanssa yksin ja että löydät tukea omaan elämäntilanteeseesi. Voit tilata opasvihkon Simpukan verkkokaupasta linkillä: Simpukan verkkokauppa.

SYKE-verkosto löytyy myös suljettuna ryhmänä Facebookissa. Löydät meidät Lapsettomien yhdistys Simpukka ry -Facebook-sivun kautta, ryhmät-listalta. Tervetuloa mukaan!

Alla löydät myös listan eri kirjoja, blogeja, podeja yms. jotka eri tavalla käsittelevät lopullista lapsettomuutta – tunteena, kriisinä, elämäntapana, mahdollisuutena… Lista on jaettu kielen mukaan suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielisen listan löydät tältä sivulta alempaa.

Suomeksi:
Kipeä lapsettomuus | Akuutti | TV | Areena | yle.fi
Lapsettomuus – Selviytyjät − Tarinoita elämästä – RadioPlay
Kun sitä eniten odottaa – Veikkaus – tarina lopullisesta lapsettomuudesta
Emilie Pine; Tästä on vaikea puhua – kirja, jonka yksi osa on lapsettomuustarina
Salaseura – podcast tahtomattaan lapsettomille 

In English:
Gateway Women – United by and beyond childlessness (gateway-women.com) – Information about childlessness, support network on Mighty Networks and a lot of other resources.
Childless Collective Summit and Chasing Creation; Summit Registration – Chasing Creation. Blog, support circles and a four day Summit available via purchase of access pass.
World Childless Week – campaign on childlessness that collects and shares stories on a huge variety of different subjects. Also a bunch of different Facebook support groups.
Quarterly digital magazine by and for childless women – tutumjournal – Issuu

Books:
Tracey Cleantis; The Next Happy
Jody Day; Living the life unexpected
Lesley Pyne; Finding joy beyond childlessness
Kate Kaufmann; Do you have kids? Life when the answer is no.

There´s a multitude of resources on childlessness in English. By checking out the resources pages in Gateway Women or World Childless Week you can find many more than in this list. Following the hashtags #childlessnotbychoice and #childfreeafterinfertility also gives you access to plenty of people posting on these subjects.

Vad är SYKE-nätverket?

SYKE-nätverket står för Simpukan Yksin ja Kaksin Elävät – ensamlevande och par, för vilka barnönskan aldrig uppfyllts av olika orsaker. Vägen till bestående ofrivillig barnlöshet (eller permanent barnlöshet, båda termerna används) ser olika ut – en visste från början att inga möjligheter att få barn finns – en annan fick veta under vägens gång – en tredje tvingades självmant ta beslutet att försöken slutar – en fjärde hade aldrig möjlighet att ens försöka…

Oberoende av hur vägen såg ut för dej hoppas vi att du via den här sidan och nätverkets övriga plattformar och aktiviteter hittar stöd, information och en känsla av samhörighet!

Var hitta information och stöd?

Simpukka-föreningen erbjuder information och stöd också vid bestående barnlöshet. På de här sidorna hittar du samlat allt det som gäller specifikt SYKE-nätverket.

Infohäftet På spaning efter en ny stig – när barnlösheten är bestående är på kommande på svenska. Häftet tar upp bestående barnlöshet som kris, och sätt att bearbeta den. Vi hoppas att du kan hitta en känsla av att du inte är ensam, och att du får stöd i din egen situation.

SYKE-nätverket finns också som stängd grupp på Facebook. Du hittar oss via Lapsettomien yhdistys Simpukka ry :s öppna Facebook-sida, och grupplistan där. Välkommen med!

Här under finns också en lista med olika sidor, böcker, bloggar, poddar mm. som på olika sätt berör bestående barnlöshet – som känsla, som kris, som livssituation, som möjlighet...

På svenska:
Andra sidan tröskeln- Föreningen för permanent ofrivilligt barnlösa – Att leva som permanent ofrivilligt barnlös (andrasidantroskeln.se) – förening, nätsida, Facebook-stödgrupper mm.
Mamma eller inte? (mammaaspirant.blogspot.com) – blogg med tema bestående barnlöshet
Och ingen kom – tankar om ofrivillig barnlöshet | Facebook – sida om bestående barnlöshet
Jag är ofrivilligt barnlös 23 november 2020 kl 11.04 – Svenska berättelser | Sveriges Radio
”Det ilade i kroppen och jag kände nästan ett hat” – under många år har Mela Nyholm kämpat med sin avundsjuka på dem som har barn | Kultur och nöje | svenska.yle.fi
Sorgen över barnlöshet tar tid | Familj | svenska.yle.fi – artikel bestående barnlöshet
Emma och Arnold är ofrivilligt barnlösa | Allas – artikel om bestående barnlöst par
Emilie Pine; Allt jag inte kan säga – en bok med ett kapitel kring barnlöshet

Tapahtuu SYKE-verkostossa – Händer inom SYKE-nätverket

Kaikki SYKE-verkoston tapahtumat löytyvät verkoston omasta kalenterista sekä Simpukan tapahtumakalenterista.

Sydänsimpukat-vertaisryhmä lapsettomille, joilla on lapsenlapsettomuuden kokemus, kokoontuu kerran kuukaudessa videon välityksellä Zoomissa. Lisätietoa ryhmästä löytyy linkistä: Sydänsimpukat. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Ilmoittautumiset / anmälningar syke.simpukka@gmail.com

SYKE-keskustelut

SYKE-keskustelut on sarja videoituja (tai äänitettyjä) keskusteluja sykeläisten kesken, joissa lopullista lapsettomuutta pohdiskellaan eri teemoilla.

Ensimmäisen jakson otsikko on ”Keitä ovat sykeläiset?”. Videolla Hanne, Katja ja Kati SYKE-verkoston ohjausryhmästä sekä Simpukan järjestösihteeri Satu miettivät sykeläisten taustatarinoita ja elämänkaarta.


Toisen jakson teemana on ”Mieli ja lopullinen lapsettomuus”. Tällä kertaa Rea, Hanne, Kati ja Katja miettivät miltä syke-verkoston mieli näyttää, ja miten siihen voi vaikuttaa.

Opastyön esittely

Opasta ja tätä sivua on ollut tekemässä ryhmä SYKE-verkoston vapaaehtoisia. Mukana on ollut myös SYKEläisiä laajemmin, miettimässä tärkeitä teemoja ja kommentoimassa sisältöä – SYKE-verkoston Facebook-ryhmän kautta sekä nostoina SYKE-kyselystä. Suunnittelu aloitettiin keväällä 2020, ja työryhmä aloitti oppaan työstämisen alkusyksystä.

Oppaan yleisilme on linjassa Simpukan muiden oppaiden kanssa, mutta sisältö ja kuvat on tehty vastaamaan SYKEläisiltä tulleita toiveita ja tarpeita. Opas vastaa eniten kriisin alkuvaiheessa olevien tarpeisiin, jolloin on suurin tarve tukeen ja yhteisöllisyyden tunteeseen. Mukana on myös vahvasti uuden toivon ja uudenlaisen polun löytäminen isomman kriisin jälkeen.

Vapaaehtoistyö oppaan ja nettisivun kanssa on ollut sekä yhteistä ideointia että kirjoittamista omin päin. Yhteinen ideointi ja suunnittelu on ollut tärkeää ja kiinnostavaa, ja myös nostanut meidän tunnettamme siitä, että olemme yhdessä vahvempia. Työryhmälle on ollut tärkeää oman oppaan saaminen, ja sitä kautta SYKEläisten aseman vahvistaminen. Opas nostaa yhden keskeisen tahattoman lapsettomuuden muodon vahvemmin näkyville. Se toivottavasti antaa SYKEläisille itselleen tunnetta siitä, etteivät he ole yksin ja samalla ympäristölle laajempaa tietoa lopullisen lapsettomuuden kriisistä. Työ oppaan kanssa on antanut kirjoittajillekin uutta tietoa lopullisesta lapsettomuudesta, toisten näkökulmien kautta.

Työryhmäläiset totesivat myös, ettei opastyö ollut kovin helppoa. Aihe on laaja ja osittain erittäin rankka, joten rajaamista on ollut hankala tehdä – ja omat tunteet ovat voimakkaasti olleet osa prosessia. Vertaisuus toivottavasti näkyy oppaassa, mutta se on myös tehnyt kirjoittamistyöstä aikamoisen tunteiden vuoristoradan meille kirjoittajille.

Suurin toive on meillä se, että tunnet opasta ja tätä sivua lukiessa, ettet ole yksin – meitä on muitakin, jotka ovat käyneet läpi saman kriisin ja samoja tunteita. Kuten yksi työryhmäläinen totesi – “vaikka yksinäiseltä saattaa tuntuakin, niin kanssakulkijoita ja asian ymmärtäjiä löytyy paljon”. “Toivottavasti opasvihkonen antaa lohtua ja toivoa lukijoilleen.”

“Oppaan ja logon ideoinnin myötä olemme kiteyttäneet sen, keitä olemme ja mitä haluamme kertoa siitä muille.”

Opastyössä on ollut kumppanina myös CupOfTherapy – valtavat kiitokset siitä! Oppaassa on mukana CupOfTherapy:n kuvia, jotka voimakkaalla tavalla antavat muotoa ja näkyvyyttä erilaisille mielenterveyden ja arjen haasteisteille, sloganilla Mental health made visible. 

CupOfTherapy esittelee työnsä niin, että he haluavat helpottaa vaikeiksikin koettujen asioiden ja tilanteiden puheeksi ottamista. CupOfTherapy-maailman ovat luoneet psykoterapeutit Antti Ervasti ja Elina Rehmonen yhdessä palkitun ja maailmallakin tunnustetun kuvittajan ja graafikon Matti Pikkujämsän kanssa. Myyntituotoistaan CupOfTherapy Oy ohjaa osan mielenterveystyön edistämiseen.

Erityiskiitokset työryhmälle, Simpukan työntekijöille sekä Sini Perssonille oikolukemisesta! Valtavat kiitokset myös psykologi Mirka Paavilaiselle että saimme käyttää tekstiäsi oppaassa sekä kaikesta muusta työstä mitä teet (lopullisesti) lapsettomien tueksi! Ja kiitos Sini & Tapio kun jaatte omaa tarinanne lopullisesta lapsettomuudesta!