Simpukan vuoden 2021 teemana on lapsettomuuden moninaisuus. Vuoden aikana tuodaan esiin erilaisten ihmisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden ja perheiden tarinoita, kokemuksia ja näkökulmia.

Erityisesti vuonna 2021 haluamme tuoda esiin erityisryhminä vammaiset, vakavan sairauden kohdanneet ja maahanmuuttajataustaisten tahattomasti lapsettomien kokemuksia. Näiden erityisryhmien näkökulmaa tuotetaan yhdessä sellaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat ja tekevät työtä näiden ryhmien aseman edistämiseksi.

Pandemia haastaa ja mahdollistaa

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia ei osoita laantumisen merkkejä, ja vuonna 2021 jatketaan toimintojen siirtämistä ja vahvistamista verkkovälitteisesti. Lisäksi turvataan ohjeistuksilla tapaamisia kasvotusten silloin kun se viranomaisten mukaan on mahdollista. Vaikka Covid-19 -tilanne on haastanut järjestöjä ja Simpukkaa, on se myös sysännyt alulle hienoja muutoksia. Tavoitamme esimerkiksi verkkoluentosarjalla huomattavasti enemmän tahattomasti lapsettomia kuin yleisöluennoilla. Jo vahvaa verkkovertaistukeamme on kehitetty edelleen ja vuodelle 2021 on suunnitteilla yhteistyötä, joka kenties olisi tapahtunut hitaammin ilman verkkotyökalujen hyödyntämistä. 

Poimintoja vuoden 2021 toiminnasta tiivistetysti:

  • Tehdään vaikuttamistyötä, mm.: edistetään lapsettomuustietoisuutta, ammattilaisten osaamista lapsettomien kohtaamisessa ja sijaissynnytyslainsäädäntöä. 
  • Tuotetaan monipuolista tietoa ja materiaalia tahattomasti lapsettomia koskevista aiheista.
  • Toteutetaan monipuolista vertaistukea, joka on oikea-aikaisesti ja nopeasti saavutettavaa verkossa ja eri puolilla Suomea. 
  • Koulutetaan ja tuetaan vertaisohjaajia.
  • Toteutetaan  verkkoluentojen sarja yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa.
  • Järjestetään infotilaisuuksia lapsettomuushoitopolkua aloittaville yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.
  • Tehdään yhteistyötä ja löydetään uusia kumppaneita tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin ja aseman edistämiseksi.

Klikkaa tästä, niin pääset tutustumaan Simpukan vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2019 toimintakertomuksen pääset lukemaan tästä linkistä (pdf-tiedosto). Vuoden 2020 toimintakertomus julkaistaan keväällä 2021.