Simpukan vuoden 2022 toiminnan teemana on “mieli”.

Tahaton lapsettomuus kokemuksena vaikuttaa mieleen ja sen hyvinvointia on tärkeää tukea. Teema kulkee mukana kaikessa toiminnassa vertaistuesta viestintään. Yhteistyötä mielenterveystoimijoiden kanssa jatketaan ja vahvistetaan, ja esimerkiksi verkkoluennoilla keskitytään mielen hyvinvointia tukeviin sisältöihin.

Vuoden aikana päivitetään yhdistyksen strategia. Edellisen kerran strategia on päivitetty vuonna 2017.

Poimintoja vuoden 2022 toiminnasta tiivistetysti:
● Mahdollistamme monipuolista vertaistukea verkossa ja kasvokkain.
● Tuotamme vertaistuellista tietoa esimerkiksi verkkoluentojen, uutiskirjeiden, materiaalin ja verkkosivujen muodossa.
● Vahvistamme lapsettomuustietoisuutta viestintäkampanjoiden avulla.
● Tuotamme tietoa mielen hyvinvoinnista ja psykososiaalisesta tuesta.
● Teemme vaikuttamistyötä monipuolisesti tahatonta lapsettomuutta kokeneiden aseman edistämiseksi.
● Päivitämme yhdistyksen strategian.

Simpukan toimintasuunnitelma 2022

Vuoden 2021 toimintakertomuksen pääset lukemaan tästä: Simpukka ry:n toimintakertomus 2021 (pdf-tiedosto).