Tutkielmat

Opinnäytetyöt

Adoptioprosessin asettamat haasteet parisuhteelle
Mansikkamäki, Suvi
Vaasan ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011120216918

Barnlöshetens emotioner : Innehållsanalys av ofrivilligt barnlösas diskussionsforum
Grönroos, Lotta
Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201204023995

Enkeliksi tarkoitettu: Tukea keskenmenon kokeneille naisille ja heidän perheilleen
Hautalampi, Kaisu ja Tenhunen, Heidi
Savonia-ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105239127

“Ensin vauva oli mahassa, sitten ei enää missään”: Ensisynnyttäjä-äitien kokemuksia kohtukuolemasta
Sadeharju, Kaisa
Tampereen ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011110914358

Hoitotyön kehittäminen Tampereen AVA-klinikalla
Mikkola, Marjo
Tampereen ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205259968

”Kaksinko vain?”: Lapsettomuus miehen kokemana
Kanerva, Janine ja Moilanen, Margit
Tampereen ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011120116831

Kasvava hedelmättömyys kätilötyön haasteena
Anttila, Justiina ja Hahmo, Jenny
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2009
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200909174583

Keskenmenon kokeneiden naisten sosiaalisen tuen tarve uuden raskauden aikana
Uljas, Anna
Vaasan ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010091613072

Kirjallisuuskatsaus ylipainon vaikutuksista lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin
Kultavuori, Maija ja Selänne, Heini
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201201051065

Kirkko avoinna tyhjälle sylille: Tyhjän sylin messu- ja hartauskaava
Hakala, Hanna
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201004297280

Koskettava lapsettomuus: Kirjallisuuskatsaus lapsettomuudesta ja sen hoidosta
Sivonen, Marjo
Vaasan ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120216819

“Kuka istuu meidän sängyn vieressä, kun me tehdään kuolemaa?” : Lapsettomuus kokemuksena
Pihlaja, Elina & Vesa, Minna
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201301301864

Kun lapsettomuus koskettaa – opas tahattomasti lapsettoman läheiselle
Paasisalo, Johanna. AMK-tutkinto.
Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala, Kuopio 2010
Lataa dokumentti (pdf, 300 kt)

Lahjasukusoluhoidoilla lapsen saaneiden vanhempien kokemuksia perhe-elämästä lapsen syntymän jälkeen
Mäkinen, Jenni
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205107460

Lapsettomuus kokemuksena
Pussila, Mirva
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010121418100

Lapsettomuuden takana endometrioosi – tietoa lapsettomuudesta kärsiville pariskunnille
Ala-Mattinen, Kaisa ja Vesala, Hanna
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120917630

Monta toivoin: perheiden kokemus sekundaarisesta lapsettomuudesta
Pietiläinen, Maarit
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010060711596

Naisten kokemuksia tahattomasta lapsettomuudesta
Fyhr-Komu, Johanna
Lahden ammattikorkeakoulu 2008
http://publications.theseus.fi/handle/10024/11115

Naisten kokemuksia – tuen tarve keskenmenon hetkellä ja sen jälkeen
Kiviharju, Pia
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202282648

Pariskunnan koeputkihedelmöityshoidon (IVF) ohjauksen kehittäminen – audiovisuaalinen ohjausmateriaali koeputkihedelmöityksestä
Hiltunen, Henna-Riikka
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003245918

Pitkä pitkä odotuksen odotus – kuinka ottaa huomioon asiakkaan raskautta edeltänyt lapsettomuus: Artikkeli terveydenhoitaja-lehteen
Murto, Jonna ja Sakko, Leena sekä Toivo, Anna
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105259539

Potilaiden ja hoitohenkilökunnan kokemuksia endometrioosista johtuvasta lapsettomuuden hoidosta
Suontausta, Laura ja Suhonen, Riikka
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052910519

Potilasopas Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lapsettomuuspoliklinikalle
Perintö, Emmi ja Talvitie, Ulla-Maria
Lahden ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005149296

Selittämätön juttu: Taide voimaantumisen välineenä lapsettomuuskriisissä
Guthwert, Katariina
Aalto-yliopisto, Taiteen laitos, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 2012
Lataa dokumentti (pdf, 10.2 Mt)

Tahaton lapsettomuus kriisinä ja siihen vaikuttaminen liikunnan ja vertaistuen avulla
Kutvonen, Johanna
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liikunnan- ja vapa-ajan koulutusohjelma 2017
https://www.theseus.fi/handle/10024/124821

Tahattomasti lapsettomien henkisen tuen tarve
Rauni, Elina ja Ylä-Jussila, Jasmina
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012082313238

Tyhjä syli: Keskenmenon kokeneiden naisten tuntemuksia ja kokemuksia hoitohenkilökunnan antamasta tuesta ja ymmärryksestä keskenmenon jälkeen
Kauppinen, Johanna ja Palojärvi, Teresa
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120517161

VajaNaisesta KokoNaiseksi – Narratiivinen tutkimus naisten tahattoman lapsettomuuden kokemuksista
Katajisto, Jenni
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Sosiaalityön Pro gradu -tutkielma 2016

Väitöskirjat

Recovery From Traumatic Loss: A Study Of Women Living Without Children After Infertility
Marni Rosner
University of Pennsylvania: ScholarlyCommons 2012
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=edissertations_sp2

 

Muut

European Policy Audit on Infertility
Fertility Europe and European Society for Human Reproduction and Embryology, 2017

Download (PDF, 5.22MB)