Vertaistuki auttaa jaksamaan

Kolme naisoletettua hymyilevät yhdessä.

Lapsettomuuskokemus herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Toivon ja epätoivon vuorotellessa auttaa erityisesti saman kokeneet vertaiset. Simpukan kautta on mahdollista tavata toisia samanlaisessa tilanteessa olevia lapsettomia, kuten esimerkiksi hoidoissa käyviä, lasta toivovia, sekundäärisesti lapsettomia, lahjasoluhoidoissa olevia itsellisiä naisia ja pariskuntia sekä lahjasoluhoidoilla lapsen saaneita, adoptio-odottajia ja lopullisesti lapsettomia kaksin- tai yksineläjiä.

Lapseton kaipaa ympäristöltään ymmärrystä, hyväksyntää ja läsnäoloa. Ratkaisevaa apua monelle on tuonut toisiin lapsettomiin tutustuminen. On helpottavaa jakaa kokemuksia sellaisen henkilön kanssa, joka todella ymmärtää mistä toinen puhuu. Simpukan kautta vertaisia löytää niin livenä tapaavista ryhmistä kuin verkon moninaisista kanavista.

Vertaistukea kasvotusten

Vertaistukiryhmissä voi jakaa omia kokemuksia, ajatuksia sekä iloja ja suruja luottamuksellisesti. Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Simpukalla on vertaistukiryhmiä eri elämäntilanteessa oleville sekä vaihtuvia teemaryhmiä ja –kursseja, joissa käsitellään lapsettomuutta esim. kirjoittamisen, taideterapian tai yleisen hyvinvoinnin kautta. 

”Face-to-face-vertaistuki on ihan parasta. Se todella auttoi minua selviämään. En tiedä missä olisin ilman sitä!”

”Todelliset tapaamiset ihmisten kanssa ovat olleet todella antoisia. Niissä tulen näkyväksi oman lapsettomuuteni kanssa. Saan kosketuspintaa itseeni.”

Simpukan vertaistukiryhmiä vetävät vapaaehtoisesti toimivat vertaiset. Jos paikkakunnallasi ei vielä tarjolla sinulle sopivaa tukea, voit perustaa uuden vertaistukiryhmän Simpukan avulla. Vertaisohjaajuus voi tuoda elämään uutta merkitystä ja sisältöä. 

Hyvinvointia parisuhteeseen

SimpukkaParit-toiminta rohkaisee pariskuntia pohtimaan ja keskustelemaan oman kumppanin kanssa parisuhteen voimavaroista, vahvuuksista ja haasteista. Se antaa työkaluja siihen miten ennaltaehkäistä parisuhteen ongelmia haastavassa elämäntilanteessa. SimpukkaParit-iltojen, -päivien sekä viikonlopun kestävien Rikasta Minua! –parisuhdekurssien kautta pääsee myös tutustumaan samaa kokeviin pariskuntiin, Tapaamisia ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. 

Vertaistapahtumia

Simpukka järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri Suomea. Simpukka on road -yleisötilaisuuksien yhteydessä voi tavata vertaisia. Yleisötilaisuuden vertaistapaamisessa voi käynnistää toimintaa omalle paikkakunnalle, jos sitä ei vielä siellä ole. Toukokuussa Simpukka-viikolla ja Lapsettomien lauantaina järjestetään myös perinteisesti vertaistilaisuuksia eri puolilla Suomea. Simpukka on myös mukana järjestämässä Tyhjä sylin messuja paikallisseurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Vertaistukea verkossa

Verkkovertaisuudessa tuen saaminen ja antaminen eivät ole sidottu aikaan tai paikkaan. Ryhmään kirjoitettu viesti tavoittaa kellonajasta riippumatta huomattavan määrän lukijoita ja siihen on mahdollista saada nopeasti monta vastausta.

Simpukan Facebook-ryhmät 

Simpukan keskusteluryhmät Facebookissa ovat suunnattu eri elämäntilanteissa oleville lapsettomille. Ne ovat yksityisiä eli vain ryhmän jäsenet voivat nähdä ketkä kuuluvat kyseiseen keskusteluryhmään sekä jäsenien julkaisut, kommentit ja jaot ryhmässä. 

”Simpukan Facebook-ryhmien tuki on auttanut minua ymmärtämään ja hyväksymään omia lapsettomuuteen liittyviä kipuilujani ja tunteiden kanavointiin liittyviä tarpeitani. Sen avulla minulla on ollut kykyjä ja rohkeutta tulla näkyväksi myös aidoissa ihmisten välisissä kohtaamisissa.”

”Facebookin Suljettu Simpukka-ryhmästä sain paljon voimaa ja lohtua ja tietoa, kun olin epävarma.”

”Seuraan aktiivisesti Lapselliset lapsettomat –Facebook-ryhmää ja joskus osallistun itsekin keskusteluihin. On ihanaa päästä kuulemaan, mitä muut tuntevat samassa tilanteessa ja että omat tunteeni ovat ihan tavallisia.”

”Facebook-ryhmistä on minulle ollut myös se hyöty, että olen löytänyt pari kontaktia, joita olen tavannut kasvokkain.”

Simpukan vertaischat

Simpukan chat on Tukinetissä toimiva keskusteluryhmä, jota ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset chat-vertaiset. Chateja järjestetään eri elämäntilanteissa oleville lapsettomille. Keskusteluihin voi osallistua anonyymisti. 

”Chatissa ohjaaja vei keskustelua aktiivisesti eteenpäin tarttumalla osallistujien esille nostamiin teemoihin ja laajentamalla niitä sekä huolehtimalla, että jokainen saa tilaa käsitellä omaa tilannettaan. Tällainen ohjaajan aktiivinen rooli toimi erittäin hyvin. Chat pienehkössä ryhmässä mahdollisti samaan aikaan osallistujien senhetkisten tilanteiden läpikäymisen, mutta myös yhteisten teemojen tunnistamisen ja ajatustenvaihdon niistä.”

”Chat toimi hyvänä matalan kynnyksen palveluna. Osallistuin ensin chattiin ja Facebook-ryhmiin. Chatin avulla uskalsin osallistua livenä tapaavaan ryhmään.”

Vertaistuki Simpukan kotisivuilla 

Vertaisvälitys on ilmoitustaulu, jossa vertaiset ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen tarpeeseen tai tarjontaan omalla nimellä tai anonyymisti. Keskusteluja käydään sähköpostin välityksellä. Vertainen ei ole koulutettu tukihenkilö, vaan tuki on vapaamuotoista kokemusten vaihtoa.

”Vertaisvälitys toimii mielestäni ihan hyvin. Sopivan vertaisen löytymisessä on kyse paitsi monista elämäntilanteeseen liittyvistä asioista myös henkilökemioista.”

Simpukan kotisivulla on myös keskustelupalsta, jossa voi keskustella anonyymisti eri teemoista, kuten esimerkiksi hedelmöityshoidoista, lapsettomuudesta, keskenmenosta, sekundäärisestä lapsettomuudesta ja lapsettomuudesta miesten kesken.

Lisätietoa Simpukan vertaistuesta löydät tästä linkistä.

Helminauha-hanke tarjoaa vertaistukea lahjasoluhoitoja harkitseville, -hoitoja läpi käyville tai lahjasoluilla lapsen saaneille. Lisätietoa helminauha.info.

Teksti: Anniina Valkonen

Lainaukset ovat Simpukan vuoden 2019 vertaistukikyselystä.

Juttu on julkaistu Simpukka-lehdessä 1/2020.

Avainsanat:

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit