Yhdistyksestä

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry


Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemuksellinen asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää tahattomasti lapsettomien sekä heidän läheistensä asemaa ja hyvinvointia. Yhdistys toimii lapsettomien ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä kasvattaa yhteiskunnan tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta. Lisäksi yhdistys tuottaa lapsettomuudesta tiedottavaa materiaalia.

Simpukka-yhdistys tarjoaa laadukasta vertaistukea, jakaa tietoa sekä lapsettomille että suurelle yleisölle, valvoo tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttaa lapsettomia koskeviin päätöksiin.

Yhdistyksen nimen symboliikka

Tahaton lapsettomuus hiertää simpukan sisään joutuneen hiekanjyvän lailla. Helmen kehittyminen kestää kauan. Tarvitaan riittävästi aikaa, jotta simpukka voi avautua ja hohtava helmi paljastuu.

Syvällä merenpohjassa on kylmää, pimeää ja yksinäistä. Siellä on onneksi myös muita simpukoita. Osa simpukoista on vielä kiinni, osa varovasti raollaan ja jotkut ovat jo paljastaneet helmensä.

Kaikki simpukat ovat tunteneet raastavan hiekanjyvän sisällään, mutta toistensa tuella ne luottavat siihen, että jonain päivänä kuori avautuu ja helmi saa hohtaa säteillen.

Simpukka-yhdistyksessä ajattelemme, että tämä helmi voi olla kauan kaivatun lapsen tulo perheeseen tai uuden elämänsuunnan ja ilon löytyminen.

Simpukka-yhdistys huomioi toiminnassaan monenlaisia lapsettomia:

• henkilöitä, jotka epäilevät oman lasten saamisensa olevan vaikeutunutta
• hedelmöityshoidoissa käyviä
• adoptioprosessissa olevia
• sijaisvanhemmiksi aikovia
• ns. lapsellisia lapsettomia – niitä, jotka ovat saaneet lapsen esim. hoidoilla tai adoptoimalla
• sekundaarisesti lapsettomia
• kaksin elämiseen päätyneitä
• elämäntilannelapsettomia

Toiminta


Yhdistys auttaa keskusteluryhmien perustamisessa tai löytämään yksittäisen henkilön tai parin tahattomasti lapsettoman tueksi. Lisäksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia ja muita tapahtumia: esimerkiksi toukokuussa järjestettävä Lapsettomien Lauantai on jo vuodesta 1994 koonnut lapsettomia yhteen ja tehnyt asiaa tutuksi myös suurelle yleisölle. Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajaa lapsettomien etuja.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Simpukka-lehti on jäsenille tärkeä tietolähde ja yhdysside. Simpukka on Suomen ainoa tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä asioita käsittelevä lehti.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) yleisavustuksen piiriin eli Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.

Yhdistyksen toimisto


Simpukka-yhdistyksen toimisto sijaitsee Tampereella jossa työskentelevät työntekijät.